Zoeken

Roofs 2021-06-47 Samen verantwoord werken

Special Veilig en gezond werken

Als je al een tijd in het vak zit, weet je wat er nodig is om de klus te klaren. Een architect schetst de mooiste ontwerpen voor gebouwen en vakmensen op locatie zijn voorzien van de juiste materialen en gereedschappen. Niemand kiest er bewust voor om onveilig te werken. Als je er op gaat letten, zie je dagelijks toch nog voorbeelden van hoe het niet zou moeten.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer we druk zijn, denken we vaak ‘snel nog even dit…’ Op kantoor of thuis is dit geen probleem. Maar wanneer er op hoogte gewerkt wordt, levert dit gevaarlijke situaties op. De Inspectie SZW ziet er gelukkig op toe, dat we ‘samen veilig en gezond bouwen’. De verantwoordelijkheid hiervoor blijft natuurlijk altijd voor rekening van de opdrachtgevers en de personen die de werkzaamheden uitvoeren. Een goede risico-inventarisatie is dus van groot belang.

De juiste keuze

Er zijn meerdere manieren en producten voor veilig ­werken op hoogte. Roof Safety Systems levert hiervoor ook hun bijdrage met haar innovatieve dakrandbeveiligingssystemen voor hellende en platte daken. De twee verschillende, gepatenteerde producten zijn uitgedacht en ontwikkeld door een dakdekker. Veiligheid en eenvoud staan bij RSS voorop. Met hetzelfde gemak dat je ervoor kiest om geen dakrandbeveiliging toe te passen, is het systeem van RSS al op locatie opgebouwd. Zodra de lichtgewicht systemen gemonteerd zijn, kan er zonder aanlijning collectief, maar bovenal veilig gewerkt worden op daken.

Richtlijnen en regelgeving

Voor het voorkomen van valgevaar is in het Arbobesluit artikel 3.16 opgenomen. Daarnaast zijn er instanties die Arbo-catalogi beschikbaar stellen en voorbeelden van RI&E’s te vinden op internet. Op internet zijn ook de certificaten te vinden van de RSS systemen, welke door ABOMA gekeurd en gecertificeerd zijn volgens de Europese Norm ‘Tijdelijke vloerrandbeveiligingen’ NEN-EN 13374:2013+A1:2019.