Zoeken

Roofs 2021-06-87 Sensoren maken conditie gebouwen realtime inzichtelijk

Lekkages en schades voorkomen met meetdata

Inscio introduceert een cloudgebaseerde service voor data-acquisitie en -analyse van gebouwen en infrastructuur met Internet of Things (IoT)-sensoren. Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van bijvoorbeeld daken, gevels en civieltechnische kunstwerken. Beslissingen over onderhoud of renovaties kunnen daarmee gemaakt worden op basis van actuele data, in plaats van aannames, modellen en kostbare periodieke inspecties.

Abonnement

Inscio levert op abonnementsbasis ‘Data-as-a-Service’ voor het remote monitoren van de conditie van vooral daken, gevels en funderingen. Meetwaarden als beweging, temperatuur, vochtigheid en isolatiewaarden worden gerelateerd aan de sensorlocaties gevisualiseerd in een overzichtelijk dashboard, online en in een app. IoT-sensoren communiceren elk uur, of een andere interval, diverse meetwaarden via een Long Range Wide Area Network of LoRaWAN. Deze combinatie verbruikt weinig energie, waardoor deze oplossing jarenlang zonder onderhoud alle meetwaarden kan doorgeven, als alternatief voor dure inspecties op locatie. Het systeem is eenvoudig en zonder investering vooraf op abonnementsbasis te gebruiken.

Slimme daken

De sensoren van Inscio worden onder andere toegepast voor het creëren van slimme daken. Daken worden steeds vaker gebruikt als verblijfsruimte (daktuinen) en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (retentiedaken) en dat maakt conditiemonitoring belangrijker. Inscio maakt van geïsoleerde platte daken zichzelf monitorende slimme assets. Van Wylick isolerende daken in Heeswijk-Dinther gebruikt de innovatieve meetoplossing van Inscio in het Isomix-aanbod. Daarbij meten sensoren in de drie lagen van Isomix-daken of de temperatuur, het vochtgehalte en de geleiding binnen de gewenste gebruikswaarden blijven. Behalve lekkages en schades voorkomen, helpen sensoren ook een oorzaak sneller te achterhalen. www.inscio.nl