Zoeken

Roofs 2021-07-85 Plan van Aanpak voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het ­Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is het Plan van Aanpak.

De wereld verandert continu, en dat geldt zeker voor de manier van werken, de gevaren en de bijbehorende risico’s. Denk zeker aan de pandemie corona, denk aan verduur­zaming middels plaatsen van zonnepanelen, of in een niet te ver verleden het plaatsen van heel veel antennes op daken. Wat brengt dat teweeg, en hoe bedden we dat goed in, in de organisatie? Hoe zit dat nu in elkaar?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maat­regelen de werkgever gaat nemen in verband met de ­geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht.

In het PVA moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnven­tariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren. Deze maatregelen worden opgenomen in het jaarplan. Dit jaarplan geeft inzicht in de ­acties welke in het jaar genomen moeten worden, wie ervoor verantwoordelijk is en wanneer deze uit­gevoerd worden. Aan het einde van het jaar volgt de evaluatie.

Belangrijk is dat als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, dat dan ook de RI&E en het PVA aangepast moeten worden. Dit is recent gebeurd na het begin van de corona-pandemie. Het probleem met de corona-pandemie is dat in het begin de maatregelen niet duidelijk waren. Dit heeft te lang op zich laten wachten, terwijl dan ook nog eens de maatregelen telkens bijgesteld worden als gevolg van nieuwe inzichten en overheidsbeslissingen. Dit heeft bij Gebr. Janssen zeker geleid tot gebrek aan draagvlak waardoor er door de leidinggevende als een soort corona-politieagent opgetreden moest worden. Een leermoment is dat bij nieuwe gevaren de RI&E en PVA op orde te hebben zodat de dingen te doen goed geregeld kunnen worden.

Het Plan van Aanpak is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum, Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen