Zoeken

Roofs 2021-08-17 Je vindt wat je zoekt

Veilig en gezond werken

In april 2002 verscheen in Roofs een artikel van columnist Theo Wiekeraad. Hij was toen op zoek naar de voorgeschreven hoogte van de dakrand. Hij deed een oproep aan Vebidak en de bonden om zo snel mogelijk afspraken te maken over een dakrandhoogte. Geen onzinnige vraag van Theo. Destijds dachten velen dat onder de 2,5 meter geen valbeveiliging nodig was.

Maar op dat moment was er in het Arbeidsomstandighedenbesluit al een artikel 3.16. Dat artikel zegt dat bij werken op hoogte valgevaar moet worden tegengegaan en dat er in elk geval sprake is van valgevaar bij een hoogte van meer dan 2,5 meter. Leuningen hadden in 2002 al de voorkeur boven individuele voorzieningen. De opdrachtgever moest in 2002 ook al veilig werken in het ontwerp faciliteren. De vraag van Theo is echter nu nog steeds relevant. Nog steeds zijn er mensen die denken dat je pas vanaf 2,5 meter valbeveiliging hoeft toe te passen. ‘Je vindt wat je zoekt.’

Naar aanleiding van een publicatie van SZW uit 2012 kreeg ik onlangs van een dakdekker de vraag of een rand van bijvoorbeeld 70 cm met een breedte van 40 cm voldoet als randbeveiliging. De dakdekker twijfelt en vraagt mij om een reactie. De publicatie van SZW is niet specifiek en informatie op internet geeft aan dat een dakrand voldoet indien de hoogte opgeteld bij de breedte 110 cm is. Het bouwbesluit artikel 2.16 lid 4 zegt inderdaad dat de som van de hoogte en de breedte minimaal 110 cm moet zijn. Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 lid 3 verwijst naar het bouwbesluit. Tsja, als je dan stopt met lezen en zoeken, dan vind je wat je zoekt.

In de uitleg van het bouwbesluit lees ik echter dat dit artikel met de bijbehorende tabel bedoeld is om in bijvoorbeeld een theater over de afscheiding van het balkon heen te kunnen kijken. Hierdoor is het ook vanaf deze zitplaatsen mogelijk de voorstelling te volgen. Deze beperkende randvoorwaarde wordt in publicaties op het internet nauwelijks genoemd. Volgens mij heeft het dus niets met een dakrand te maken en wordt het niet juist geïnterpreteerd. Het is natuurlijk handig als je deze situatie hebt in een pand om deze tabel en de uitleg ‘niet te kunnen vinden’ als dit je niet goed uitkomt. Daarbij leeft er ook nog de aanname dat de wet zegt wat er maximaal mag. Volgens mij geeft de wet echter een ondergrens van wat minimaal moet.

De twijfelende dakdekker wil aan de wet voldoen. Hij wil een goed werkgever zijn en zijn mensen veilig laten werken, zoals de meeste werkgevers dat overigens willen. Als je een ondergrens zoekt, kun je die vinden. Als de ondergrens jouw norm is, dan plaats je leuningen vanaf 2,5 meter en hou je artikel 2.16 lid 4 van het bouwbesluit aan.

Je vindt wat je zoekt.