Zoeken

Roofs 2021-08-30 Allround dakadviseur duurzame daken

special Personeel & Organisatie en Opleiding

Meer en meer krijgen dakdekkers de vraag: kunnen jullie ook een groendak aanleggen? Of: wat betekent het als we op dat dak een PV-installatie willen? En meer recent: We zouden op ons dak graag aan waterberging willen doen, kan dat? De vragen komen onder andere van gemeenten en woningcorpo­raties, partijen die graag ontzorgd willen worden en het liefst werken met één aanspreekpunt. Dan moet dat ene aanspreekpunt wel in staat zijn op een breed vlak vragen te kunnen beantwoorden. BDA Opleidingen gaat hiervoor in samenwerking met IPC De Groene Ruimte een cursus opzetten die opleidt tot een allround dakadviseur duurzame daken.

De behoefte aan een breed opgeleide dakadviseur is het directe gevolg van de sterke opmars van het ‘multifunctionele dak’. Paul Verkaik, directeur van BDA Opleidingen, merkt dat dagelijks. “Er gebeurt steeds meer op het dak en daar zijn tegenwoordig kleuren aan verbonden: groen, blauw, geel, rood, grijs, en voor elke kleur zijn er specialisten te vinden. Het probleem is dat die binnen hun eigen kleur doen en denken en ook de opdrachtgever vanuit hun eigen kleur adviseren en beïnvloeden. Daarbij denken ze vooral vanuit de techniek. Aan de andere kant staan de opdrachtgevers, met name woningcorporaties en gemeenten, die ook willen weten wat het effect is van combinaties van groen, blauw en/of geel, hoe het met recycling zit, wat de ecologische winst is van een bepaalde oplossing en hoe de Total Costs of Ownership eruit zien. Mensen die dat kunnen vertellen zijn er bijna niet.”

Rondetafelgesprek

Het opleidingsfonds van de installatiebranche Wij Techniek is daartoe een onderzoek gestart om te kijken of er behoefte is aan een opleiding om hierin te voorzien, en heeft BDA Opleidingen gevraagd om hierin mee te denken. Verkaik: “Na een eerste inventarisatie heeft Wij Techniek naast BDA en IPC ook Elro Dakbedekkingen, Patina, Koninklijke Ginkel Groep en Donker Groen uitgenodigd voor een rondetafel­gesprek. Daar werd ook geconstateerd dat de markt toe is aan een adviseur die kennis heeft van bouwkundige aspecten, die condities van dakbedekkingen kan beoordelen en die op grond van de wensen van de klant en de uitdagingen van de stad een volwaardig dakadvies over verduurzaming kan geven, compleet met ecologisch en economisch rendement op lange termijn. ‘Als die opleiding er komt, gaan wij daar mensen voor aanmelden’, was de boodschap.”

Verbreden

De redenen voor het opzetten van deze opleiding zijn een­voudig. Verkaik: “Enerzijds wordt de materie complexer, anderzijds willen opdrachtgevers, met name woningcorporaties en gemeenten, ontzorgd worden. Dat betekent niet met drie, vier of vijf partijen aan tafel zitten, maar overzichtelijk met één partij. De opleiding zal vooral in trek zijn bij de grotere dakdekkers en de koplopers die al meerdere disciplines in huis hebben. Die zijn al bezig met de ontwikkelingen in de markt. Je ziet dat de disciplines steeds meer in elkaar grijpen en dat de materie complexer wordt. Voor de aanstaande dakmanagers ligt er een mooie taak om hierin overzicht te brengen en de opdrachtgevers van een alomvattend advies te voorzien. Je ziet dat de recentelijke overstromingen ook weer het bewustzijn van de waterproblematiek in met name de bebouwde omgeving naar de voorgrond hebben getrokken. De dakmanager zal ook die factor mee moeten nemen: wat doe je met water en hoe wordt dat gekoppeld aan het watermanagement van de straat en de stad? Wij gaan daar in september in onze Kennisdag Blauwe Daken uitgebreid op in, maar het zal ook integraal onderdeel worden van de nieuwe opleiding.”

Momenteel is BDA Opleidingen bezig met de ontwikkeling van de opleiding. Verkaik: “We voeren gesprekken op alle deelgebieden en zijn bezig met de structuur en de lesstof. Het zal in elk geval een stevige opleiding worden, denk aan post-Hbo-niveau. We verwachten twee of drie keer per jaar zo’n vijftien mensen op te leiden. De eerste pilot zal waarschijnlijk plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.” Roofs houdt u hiervan op de hoogte.