Zoeken

Roofs 2021-08-42 Multitasking op hoog niveau

special Personeel & Organisatie en Opleiding

De geschiedenis van het dakdekkersvak gaat heel ver terug in de tijd. Toen de mammoet nog leefde, zo’n 40.000 jaar terug, diende de huid van dat dier als dak voor hutten. Ook andere natuurlijke materialen zoals hout en stro werden gebruikt, net als het nog steeds toegepaste materiaal riet. Door riet te vlechten met een combinatie van klei kon de mens een basisbehoefte realiseren: een dak boven het hoofd.

Erik Steegman DakXpertise

Ook de Romeinen hebben een stempel gedrukt op het dakdekken, met de specifieke vormen van bedekking die zij ontwikkelden met lei, baksteen en de eerste gebakken dakpan. Door enorme stadsbranden in Europa werden deze materialen weer herontdekt in de middeleeuwen. Brandbare materialen als riet en hout werden vervangen door gebakken materialen en natuursteen.

Rond het jaar 1500 werd de gegolfde pan ontwikkeld en vanuit de overlevering uit de buurt van Antwerpen tot in de 19e eeuw vervaardigd. De toepassing platte daken ontwikkelt zich meer en meer vanaf de 19e eeuw, waarbij ten tijde van de industriële revolutie als eerste geëxperimenteerd werd met de voorloper van de huidige bitumen dakbaan voor waterdichting. Deze productgroep is dus al tweehonderd jaar in ontwikkeling en in de tijd steeds aangepast: van teermastiek met vilten wapening naar geblazen bitumen en uiteindelijk naar de polymeerbitumen vanaf de zestiger jaren, waarbij verschillende wapeningen de sterkte en stabiliteit van het product vormen. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw komen ook de volledige kunststoffen dakbedekking op de markt in de vorm van PVC- en EPDM, met uiteindelijk ook weer vele varianten.

Opleidingsgraad

Het dakdekkersvak is daardoor in de loop van de eeuwen ook een echt vak geworden waarin de opleidingsgraad een belangrijk thema is. Ieder jaar zorgt Tectum als opleidings­instituut voor nieuwe aanwas van veelal jonge dakdekkers. Die weten hun weg te vinden via de gerenommeerde bedrij­ven, waar men verdere werkervaring opdoet. Daarnaast staan de producenten voor hen klaar met specifieke scholing op productniveau. Ieder materiaal heeft weer zijn eigen appli­catiewijze die de dakdekkers onder de knie moeten krijgen. Ook aan de kant van de opdrachtgever is veel veranderd. Facilitaire afdelingen zijn vaak ingekrompen of geheel weggesaneerd. Kennis van multifunctionele daken en nieuwe ontwikkelingen komt dan van dakexperts die advies moeten uitbrengen, bijvoorbeeld binnen een contract Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). De RGS-opdrachtnemer (installateur, hovenier, dakdekkersbedrijf) en de opdrachtgever halen hun kennis op via bijvoorbeeld BDA dak- en gevelopleidingen.

Thema’s

De toekomst van het platte dak is al begonnen. Daarin komen verschillende disciplines samen om zich verder te ontwikkelen op het dak. Waterdichting en isolatie van het dak wordt (met de nodige veiligheidsvoorzieningen voor het onderhoud) steeds meer gecombineerd met thema’s als waterbuffering, groen, parkeren, verblijf en energie. Thema’s die vanwege het veranderende klimaat en onze wensen steeds belangrijker worden binnen de stedelijke omgeving. Hier zal de dakenbranche ook op voorsorteren.

Multi

Jaren terug werd in het kader van de ontwikkeling van exten­sieve groendaken de dakhovenier – een combinatie van dakdekker en hovenier –opleiding opgetuigd, nu is het tijd voor de ‘Multivakman’ of ‘Multiplayer-adviseur. Deze mensen beschikken over de nodige algemene kennis om alle thema’s goed en verantwoord te combineren, te zorgen dat met de diverse specialisten het gewenste kwaliteitsniveau kan worden bereikt en dat de broodnodige kwaliteitsborging in met name de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Hier liggen mooie uitdagingen voor de diverse opleidingsinstituten binnen de dakenbranche!