Zoeken

Roofs 2021-08-55 'Health Balanced Scorecard' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de Health Balanced ScoreCard.

Als ondersteuning voor het gezondheidsmanagement­programma bij Gebr. Janssen wordt de Health Balanced ScoreCard (HBSC) gebruikt. Deze HBSC wordt gebruikt als kompas door het continu volgen van de strategische koers, ook als ondersteuning bij het (her)formuleren van de strategie in het kader van continue verbetering. Bij uitstek is de HBSC een communicatiemiddel omdat het de visie en strategie verheldert en vertaalt.

De HBSC toont naast financiële en niet-financiële indicatoren, ook verleden-heden-toekomst en intern-extern, waarbij de HBSC is ingedeeld in 4 thema’s, te weten:

  • individuele leefstijlbevordering
  • inrichting werkplek en veilige werkomgeving
  • sociale dialoog
  • sociale identiteit

De Health Balanced ScoreCard is afgeleid van de Balanced ScoreCard, welke zeer bekend is in de bedrijfeconomie, en zoomt in op gezondheid waarbij de voordelen van de scorecard in takt blijven. De Balanced ScoreCard is een concept van prestatiemeting, waarbij door middel van een set samenhangende financiële en niet-financiële indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve targets. Deze targets zijn gebaseerd op de kritieke succesfactoren voor het realiseren van de vastgestelde strategie.

Een uitgebalanceerde scorecard bevordert het inzicht van de organisatie als een totaalsysteem. Op deze wijze is het mogelijk doelstelling meer helder te communiceren en toe te lichten, hetgeen de acceptatiegraad en bereidwilligheid vergroot. Het geeft bij Gebr. Janssen inzicht op diverse niveaus, waardoor de juiste dingen ook juist gedaan kunnen worden. In het kort: om de strategische koers uit te zetten, te behouden en te verbeteren moet aan veel touwtjes getrokken worden. Middels de HBSC zijn deze touwtjes in beeld en kan hier aan gewerkt worden. De Health Balanced ScoreCard is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)