Zoeken

Roofs 2021-09-03 Beurzen

voorwoord

Het leven neemt deze maand weer enigszins zijn normale vorm aan. Kinderen gaan weer naar school, de lokalen en zalen van het middelbaar- en hoger onderwijs zijn gevuld met studenten en kantoren raken weer bezet. Voorzichtig durven ook de organisatoren van vakbeurzen het aan om na dat frustrerende eindeloos annuleren en verplaatsen hun evenement door te laten gaan. De Bouwbeurs wilde het risico niet nemen, op dakengebied valt er binnenkort veel te genieten.

Zo nemen we in deze editie alvast een voorschot op de Solar Solutions International die eind deze maand in Expo Haarlemmermeer wordt gehouden. Niet met een reeks bedrijfspresentaties van standhouders (daarvoor kan iedereen naar de beurs), wel met een vooruitblik met de organisator, die een kijkje geeft in de recente stroomver­snelling die de ‘solarmarkt’ doormaakt. Alleen al de consta­tering dat er sinds de vorige beurs (2018) tienduizend fte’s aan nieuw personeel zijn bijgekomen in de sector en het geïnstalleerd vermogen in die tijd is verdubbeld zegt al voldoende: zonne-energie is booming.

Hoe die groei in zijn werk gaat is onder meer te lezen in de artikelen over de ontwikkelaars van zonnesystemen. Dit zijn de partijen die op grootschalige wijze de daken (en ook weilanden en wateren) in Nederland ontginnen . Hier zijn (inmiddels volgroeide) start-ups actief en coalities van bestaande partijen uit de energiemarkt. Zij hebben hun weg gevonden naar de vele bestaande daken die een energiesysteem kunnen dragen en zitten bij de bouwen van nieuwe grote gebouwen met platte daken al vroeg om tafel om te zorgen dat dat distributiecentrum zonnepanelen krijgt. Het gaat om enorme aantallen: 46.000 zonnepanelen op tien nieuwe distributiecentra in het Rotterdamse haven­gebied, 35.000 panelen op een hal in Bunschoten. Samen met hun partners (EPC-contractors, installateurs, dakdekkers) zorgen deze ontwikkelaars voor de verduurzaming van heel wat hectares dak. En ook dat het constructief klopt, de daken langdurig waterdicht zijn en de verzekeraars akkoord zijn. Er komen steeds nieuwe grote distributiecentra bij, maar de ontwikkelaars richten zich inmiddels ook op de ‘kleinere’ daken (formaat bouwmarkt). Dat betekent meermaals extra werk voor dakdekkers. Immers, niet zelden wordt een dakrenovatie naar voren gehaald en gecombineerd met de aanleg van zonnepanelen. Het is mede aan lokale dakdekkers om dat samen met de ontwikkelaars van energie-systemen in kaart te brengen. Ik hoop wel dat er buiten deze noodzakelijke uitbreiding van het PV-areaal nog voldoende daken overblijven voor groen, waterberging en sociale functies. Gelukkig zijn die vooral gewenst in stedelijke omgeving.

Een ander evenement dat (ijs en weder dienende) doorgang vindt, is onze eigen Daken & Zaken, op 11 november in Gorinchem. Links en rechts valt er te beluisteren dat er in de markt veel behoefte is aan direct contact. Weer eens lekker bijpraten en oogcontact maken, zijnde niet via een beeldscherm. Catering en parkeergelegenheid zijn geregeld, genoeg onderwerpen om te bespreken en voldoende mooie producten en projecten om te tonen. En we zullen er het Dak van het Jaar Roofs en steilDAK bekend maken, nog van het jaar 2020. Het lijkt allemaal zo lang geleden.

We gaan elkaar weer zien!

Tjerk van Duinen