Zoeken

Roofs 2021-09-42 Esdec werkt aan kennisniveau installateurs

Special Solar

De solar markt groeit snel en dat vraagt ook om meer solar professionals. Om deze nieuwe ‘solarteurs’ te begeleiden en het kwaliteitsniveau van PV-installaties te verhogen, zet Esdec – producent van montagesystemen voor zonnepanelen op daken – volledig in op trainingen en webinars.

Met iets meer dan 10GW opgesteld vermogen speelt zonne-energie in Nederland al een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het veelzijdige karakter van zonne-energie maakt imple-mentatie op zowel kleine als grote schaal mogelijk, van consumententoepassingen tot gebouw-geïntegreerde oplossingen, van drijvende PV-projecten tot grote centrale zonneparken die een substantiële bijdrage leveren aan de energievoorziening.

Nederland installeert de komende vijf jaar, in de periode tot en met 2025, 16 tot 24 gigawattpiek zonnepanelen. Dat voorspelt de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe in zijn jaarlijkse Global Market Outlook. COVID heeft het afgelopen jaar wel impact gehad op de groei in de commerciële en industriële sector, maar de residentiele sector zag wel een flinke groei: consumenten spendeerden hun spaargeld of vakantiegeld aan zonne­panelen.

Kwalitatieve en duurzame groei

Een interessante markt dus. Voor fabrikanten van materialen, maar vooral ook voor solar installateurs. Esdec staat voor een kwalitatieve en duurzame groei van de solar sector en mede daarom traint zij installateurs in het monteren van PV-systemen, op zowel platte als schuine daken. Het is immers belangrijk om ervaring op te doen en op de hoogte te zijn en te blijven van de laatste normen en standaarden ten aanzien van veiligheid en betrouwbaarheid. En dat trainen doet Esdec op een aantal manieren.

Trainingen

In Esdec’s Innovation Center in Deventer kunnen installateurs verschillende trainingen volgen. Zo kan er praktijkervaring opgedaan worden door met de montagesystemen panelen te installeren op een aantal demodaken, van staaldak tot pannendak, van golfplaatdak tot platdak. Onder begeleiding van een producttrainer leren installateurs alle ins en outs van het installeren. In trainingen wordt ook meer diepgaande uitleg gegeven over veiligheid, over het belang van goed ballasteren en de stand van zaken met betrekking wet- en regelgeving. Partijen als Omega Energietechniek, BDA Dakadvies en InstallQ haken daarbij regelmatig aan om de installateur te infomeren over de laatste elektro­technische ontwikkelingen, certificering en aanvullende of aanverwante opleidingen.

Online

Door COVID is Esdec sinds vorig jaar ook uitgeweken naar online trainingen en webinars. Deze zijn, net als de praktijktrainingen in het Innovation Center, kosteloos te volgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het webinar over Esdec’s online calculator, dat met enige regelmaat gegeven wordt. Esdec’s producttrainers en accountmanagers demonstreren hoe de calculator werkt en welke parameters je moet invullen. Elke installateur kan gebruik maken van deze online calculator waarmee makkelijk en eenvoudig een projectplan ontworpen kan worden. Na invoering van de juiste parameters (bijvoorbeeld gebouwhoogte, windzone, dakmateriaal) kan de installateur een materiaallijst en bouwplan downloaden.

Distributienetwerk

Esdec levert de montagesystemen niet rechtstreeks aan installateurs maar via distributiepartners. Deze staan nog dichter bij de installateur en daarom vindt Esdec de relatie met de distributiepartner erg belangrijk. Met enige regelmaat is Esdec bij hen te gast met de Mobile Solar Training Bus, een mobiele trainingsfaciliteit. In die sessies worden zowel de medewerkers van de distributiepartner getraind, als ook installateurs. Met demonstratiematerialen wordt dan een praktijktraining op locatie gegeven en is er alle gelegenheid om Esdec’s producttrainer het hemd van het lijf te vragen.

Met dit soort initiatieven hoopt Esdec bij te dragen aan een verhoogd kennisniveau bij de installateur. En dat komt de kwalitatieve en duurzame groei van de solar sector zeker ten goede.