Zoeken

Roofs 2021-09-56 "‘Als je naar de feiten kijkt, kan je niet meer om EPDM heen"

Aan tafel met… Geert-Jan Vogels

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Geert-Jan Vogels werkt vijfentwintig jaar in de dakenbranche, sinds hij in 1996 bij Mawipex/Van Doorn Dakspecialist begon. Nu is hij directeur van Mawipex, bestuurder bij Tectum Group, directeur van CPE Nederland en voorzitter van branche-organisatie VESP. Hij vertelt: “Ik nam in 1998 samen met Ward Schröder de aandelen Van Doorn Dakspecialist en Mawipex over van Dirk Noordanus. Van Doorn Dakspecialist, één van de oudste dakdekkersbedrijven van Nederland, bestond toen 130 jaar. Ik was me ervan bewust dat ik een grote verantwoordelijkheid aanging: zo’n mooi oud bedrijf, daar moet ik goed voor zorgen. Ik was me er bovendien van bewust dat ik verantwoordelijk was voor 120 werknemers en hun gezinnen. Het was een grote stap, maar ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Groei

Vogels vertelt: “Toen ik er begon, was Mawipex vooral een leverancier van shingles uit Amerika. Om niet van één product afhankelijk te zijn, begonnen we ons ook te richten op de import van EPDM. Dat ging meteen heel goed. We ontwikkel-den eigen systemen en vonden uiteindelijk een goede partner in producent Firestone. We groeiden van 5000 m² naar honderdduizenden m² EPDM per jaar.”

In 2012 werd Mawipex overgenomen door de Belgische Tectum Group. Vogels bleef directeur van Mawipex en werd binnen Tectum verantwoordelijk voor inkoop en logistiek voor de hele groep. Hij werd tevens benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Tectum Group. Voor de distributie van dakmaterialen naar professionele dakdekkers in Nederland werd in 2017 CPE Nederland opgericht als een samenwer-kingsverband tussen Tectum Group en MSQ Groep. Vogels werd samen met Huberto van der Schuit van MSQ directeur van CPE Nederland. Vogels: “CPE Nederland heeft nu tien vestigingen en heeft de ambitie door te groeien naar een landelijk dekkend netwerk van veertien of vijftien vestigingen. Ook Mawipex is al die jaren stormachtig blijven groeien. Ik ben ongelooflijk trots op hoe deze ontwikkelingen zijn gegaan. Mawipex wordt nu geleid door twee directeuren: Alfred Vermeulen en Leon van Zaltbommel. Beiden kwamen binnen op een andere functie en zijn naar deze positie doorgegroeid. Dat vind ik mooi om te zien. Binnen onze organisaties denken wij overigens niet zo in hiërarchische structuren, maar veel meer in teams.”

Multifunctioneel en prefab

In België is het marktaandeel EPDM ongeveer 35 %, dat is in Nederland rond 23 %. “Wij willen het marktaandeel vergroten via opleidingen voor jonge dakdekkers bij Tectum en BDA en via voorlichting over alle goede eigenschappen van het materiaal”, zegt Vogels. “Wij geloven: als je naar de feiten kijkt, dan kun je niet meer om EPDM heen.”

“Ik had gedacht dat EPDM veel sneller marktaandeel zou winnen in de Nederlandse markt. Maar je ziet dat de dakenbranche traditioneel ingericht is en dat veranderingen langzaam gaan. De opkomst van multifunctionele daken is voor ons belangrijk. EPDM is bij uitstek geschikt voor multifunctionele daken, aangezien het materiaal alle goede eigenschappen daarvoor heeft: grote membranen met weinig naden, goede ponsweerstand, elastisch, brandvrij aan te brengen en een zeer lange levensduur. Met Firestone hebben we oplossingen ontwikkeld voor alles op het gebied van multifunctionele daken: groendaken, waterretentiedaken, parkeerdaken, solardaken.”

Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de prefab-markt. “Daar zetten we vol op in, want de prefabmarkt biedt grote kansen voor EPDM. Onze producten kun je snel, zonder naden en zonder open vuur – dus ­inpandig – verwerken. Voor het goed bedienen van deze markt heb je heel veel kennis van je producten nodig. Je moet met elke prefab-bouwer tot maatwerk komen en in overleg samen kijken: wat is er nodig, hoe leveren we het aan zodat het membraan snel verwerkt kan worden, hoe kunnen we het logistiek met de juiste timing leveren zodat het precies in het proces past? Bij prefab heeft elke bouwer zijn eigen probleem. In overleg met de opdrachtgever en met gebruik van onze kennis en ervaring komen we steeds tot een optimale oplossing. Daarin staan we niet alleen, indien nodig werken we nauw samen met Firestone. Deze markt zal zich in de komende jaren stormachtig blijven ontwikkelen.”

Inzet voor de branche

“Als je eigenaar bent van een bedrijf met een bepaalde omvang, heb je verantwoordelijkheden in de branche. Daarom heb ik naast mijn baan altijd veel bestuurswerk gedaan,” vertelt Vogels: in het verleden bij VEBIDAK, Pensioenfonds BIKUDAK en Sociaal Fonds BIKUDAK, en nu sinds 2019 bij VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten). VESP is de Benelux-brancheorganisatie van producenten en leveranciers van EPDM. Hoofddoel van VESP is het bewerk-stelligen van een jaarlijkse groei van het marktaandeel van EPDM. “Niet alleen vanwege de belangen van de leden, maar vooral ook omdat EPDM voldoet aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, verwerkings-gemak en recycling. Neem bijvoorbeeld de levensduur van EPDM. Hoe lang EPDM meegaat laten we nu opnieuw onderzoeken door een onafhankelijk Duits onderzoeks-instituut SKZ, met een peer review door TNO. De uitkomsten hiervan zullen we later dit jaar publiceren. Het stond al vast dat EPDM vijftig, zestig jaar meegaat. Je kunt het daarna recyclen, maar dat is nog nauwelijks aan de orde, omdat de oudste EPDM-daken er pas een jaar of veertig liggen. EPDM dat nog niet aan het eind van zijn levensduur is geko-men, kan je van het dak losmaken en opnieuw gebruiken.”

Voordat hij in de dakenbranche terechtkwam, studeerde Vogels Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en werkte hij als logistiek manager bij productiebedrijven. “Ik wilde graag ondernemer worden, maar liever door ergens te participeren dan door zelf iets op te zetten. Die mogelijkheid deed zich voor bij Van Doorn Dakspecialist en Mawipex. Ik was daarvoor nog niet bekend met de dakenwereld. Ik vond het vanaf dag 1 een prachtige branche. Ik ontdekte dat er ongelooflijk veel kennis nodig is om een goed dak te maken. Ik heb heel veel respect voor de dakdekker die dag in dag uit het dak opgaat om die prachtige daken te maken. Ik ben heel blij dat ik in deze branche ben terechtgekomen, het is een geweldige branche waarin veel gebeurt en die in veel opzichten een voorbeeld is voor veel andere branches!”