Zoeken

Roofs 2021-09-69 'Bespreekbaarheid' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voor-komen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is bepreekbaarheid.

Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. De risico’s van asbest voor de gezondheid raakten vanaf het begin van de jaren 70 algemeen bekend en erkend. Op grond daarvan is ook de wetgeving aangepast. Het aantal toepassingen van asbest in Nederland is in de jaren 70 dan ook drastisch afgenomen. Echter de dakdekkers van Gebr. Janssen komen asbest nog vele decennia tegen in de bouw. Asbest is een probleem, de wildste verhalen deden de ronde. Middels het geven van een cursus asbestherkenning aan al onze dakdekkers hebben we eind jaren tachtig het probleem asbest bespreekbaar gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om op een verantwoorde wijze met asbest om te gaan.

Bespreekbaarheid ofwel bespreekbaar maken is iets op een aanvaardbare manier aan de orde stellen. Het constructief bespreekbaar maken van gedrag, veiligheid en gezondheid is daarbij
een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties. Want elkaar aanspreken op zaken blijkt voor veel werknemers en leidinggevenden een uitdaging. Beide partijen moeten:

  • het belang inzien van het evalueren/bespreekbaar maken van gedrag;
  • kunnen benoemen hoe gedrag bespreekbaar kan worden gemaakt/te evalueren;
  • respectvol feedback geven en ontvangen;
  • op een effectieve, coachende manier een boodschap aan collega’s overbrengen met behulp van doorvragen, bijsturen. Niet: regie overnemen, beschuldigen
  • bepalen op welk moment de discussie gewenst is (direct, na afloop)
  • grenzen met betrekking tot veiligheid bij zichzelf herkennen en aangeven

Bespreekbaar maken kan zowel individueel (bijvoorbeeld functioneringsgesprek, bedrijfsarts, algemeen gesprek) als collectief (bijvoorbeeld jaarvergadering, medezeggen-schapsraad, toolboxmeeting).

Door onderwerpen, hoe moeilijk ze ook zijn, niet uit de weg te gaan is er bij Gebr. Janssen een cultuur ontstaan waar bespreekbaarheid mogelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld in het gemak waarbij mensen bij de directie binnenlopen om een zegje te doen. Bespreekbaarheid is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst. Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)