Zoeken

Roofs 2021-10-25 "Doet VEBIDAK mee? Maar zeker!"

Primeur vakbeurs DAKEN & ZAKEN:

Er zijn discussies die tot in eeuwigheid voortduren. Meestal betreft het dan zo’n onderwerp waar iedereen een mening over heeft. Een aansprekend voorbeeld is de discussie over een algemeen evenement voor de dakenbranche. Hieronder versta ik dan zowel leveranciers als verwerkers. Om over andere geledingen in de kolom maar te zwijgen.

De rode draad is door de jaren heen tweeledig. Is er geen evenement, dan moet het er dringend komen. Is er wél een evenement, dan deugt het niet. De organisatie laat te wensen over en/of de doelgroepen worden niet bereikt en/of er worden share- en stakeholders vergeten en/of de saté is al op. De benadering is te inhoudelijk of juist te populair. Nee, in België, dáár hebben ze het pas begrepen.

Ooit hadden we de Nationale Dakendag met bijbehorende tafeltjesmarkt. Een programma van niveau, vond ik altijd, en lang geen verkeerde opkomst. Het was destijds echter bon ton om te focussen op de afwezigheid van opdracht­gevers en architecten. Dat lag natuurlijk aan de organisator. In elk geval niet aan de branchegenoten.

Parallel werd er een relatiebeurs in het leven geroepen die zich wat langer heeft gehandhaafd: het Dak Event. De opzet was even klassiek als, wat mij betreft, doeltreffend. Onder het genot van stamppot en een biertje werden nieuwe contacten gelegd en oude verstevigd. U raadt het: niets dan gemor wat de klok sloeg. Al werd er op enig moment een prijsuitreiking aan gekoppeld. Sinds 2017 vindt jaarlijks in Egmond aan Zee het huidige evenement voor de dakenbranche plaats. Alle begin is moeilijk, ook hier, maar er past respect voor de doorontwikke­ling van het concept. De organisator speelt vaardig in op signalen vanuit de bedrijfstak. Zo vind ik het onderscheid tussen een toekomstgerichte prijs en een oeuvreprijs persoonlijk sterk. En… een bomvolle zaal.

Prompt gingen er stemmen op als zou deze bedrijfstak nu toch ook echt behoefte hebben aan een happening naar Belgisch model. Schei toch uit. Eén branche-evenement is voor deze bescheiden sector genoeg. Anders kannibaliseert het één het ander. Iets anders is dat er ruimte is, denkt ook VEBIDAK, voor een traditionele relatiebeurs om elkaar te ­ontmoeten en op de schouders te kloppen.

En aldus zal het geschieden. Op 11 november 2021 beleeft de eendaagse vakbeurs Daken & Zaken haar primeur. Vanaf het eerste uur afgestemd met – en gedragen door – gerenommeerde leveranciers en adviseurs in deze sector én VEBIDAK. Kortom: geen reden meer om te schimpen op de organisatie. We waren immers zelf betrokken bij de ontwikkeling van het concept. Daarom is het ook ónze beurs.

’t Zal mij benieuwen of er ook ditmaal freeriders zijn die zelf geen stand hebben gehuurd maar wel op een vrijkaart de hele dag blijven hangen. Hoe men het ook wendt of keert: dat is een statement jegens de ontwikkeling van onze branche. Net zoals de keus om er in Gorinchem wél te staan. U raadt het al: VEBIDAK is van de partij. En u bent welkom.

mr. Cees Woortman, directeur/secretaris VEBIDAK