Zoeken

Roofs 2021-11-15 'Beloon verduurzaming daken!'

webinar ‘Waar is het dak eigenlijk goed voor?’

Op 28 september organiseerde TotaalDakConcept in samenwerking met Eisma Bouwmedia het webinar ‘Waar is een dak eigenlijk goed voor?’. Sprekers waren vestigingsmanager Albert-Jan Kerssen van idVerde Advies en adjunct-directeur André van den Engel van branchevereniging VEBIDAK. Koen Wieriks van Eisma Bouwmedia trad op als gespreksleider. Zwaartepunt was de gedachte dat er een beloningssysteem moet komen voor bedrijven die hun daken verduurzamen.

In de uitzending over multifunctionele daken lag de focus op groendaken. Een groendak vraagt de nodige investeringen. Kerssen: “Alle functies op een multifunctioneel dak stellen eisen aan de onderliggende dakconstructie. De dakbedekking en het gebouw onder het groen moeten goed zijn. Is dat niet zo, dan heb je kans op lekkages met gevolgschade. Dit vraagt dus de nodige investeringen. Ik spreek nadrukkelijk van investeringen en niet van kosten, want je verdient het altijd terug. Ergens kun je bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij; dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de verduurzaming en het effect van het gebouw op de omgeving. Als dakenbranche zijn we er druk mee bezig om dit soort onderwerpen (dus: de beleidsmatige kant van dit thema) aan te kaarten. Eén van onze platformen daarvoor is het Nationaal Daken Plan.”

Want alleen de stokbenadering werkt niet, vindt Kerssen. “Belonen kan juist zeer zinvol zijn.” Zeker omdat groendaken in het kader van klimaatverandering noodzakelijk zijn. Daken met levende beplanting houden water vast, brengen verkoeling in de omgeving, kunnen luchtzuiverend werken in steden, brengen biodiversiteit, absorberen geluid en kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs een energiebesparende functie hebben.

Noodzaak groendaken

Tijdens het webinar werd voortdurend gepeild hoe de kijkers dachten over de besproken onderwerpen. Uit één van die peilingen bleek dat een ruime meerderheid van de kijkers de noodzaak van groendaken inziet. Zeker omdat groendaken in het kader van klimaatverandering noodzakelijk zijn.

André van den Engel van VEBIDAK: “Als je denkt aan mogelijkheden van waterbuffering, dan horen groendaken zeker in het rijtje van oplossingen thuis. Daarnaast kun je denken aan een stuk koeling van de onderliggende gebouwen.” Ook Van den Engel benadrukte echter de noodzaak van een juiste techniek: kan de onderliggende dakconstructie het extra gewicht aan? Wordt het groendak op de juiste manier geplaatst? Is voorzien in correct onderhoud?

De dakbedekking en het gebouw onder het groen moeten kortom goed zijn. Is dat niet zo, dan heb je kans op lekkages met gevolgschade. Voorkomen moet worden dat het groendak in een later stadium problemen geeft, want dan wordt het een dure grap.” In vogelvlucht besprak Van den Engel de regelgeving en techniek om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig groendak. Tenslotte werd nog ingegaan op de beschikbare subsidies voor dit type daken.

Met deze onderstreping van de noodzaak van kwalitatieve groendaken, en het belang van een beloning daarvoor, houdt de toepassing van groendaken in de markt wind in de zeilen. Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.