Zoeken

Roofs 2021-11-48 'Data-as-a-Service' vervangt arbeidsintensieve kostbare inspecties

Besparen op meerjarenonderhoud met slimme daken

Vastgoedbezitters en -beheerders hebben behoefte aan een objectief inzicht in de conditie van appartementen, woningen, kantoren en andere gebouwen. Inscio maakt dat voor alle daktypen mogelijk met realtime ‘Data-as-a-Service’, afkomstig van IoT-sensoren in de isolatielaag. Zowel bij nieuwbouw-, als renovatie- en verduurzamingsprojecten. Dat maakt voorspellend preventief onderhoud mogelijk, in plaats van reactief lekkages en gevolgschades herstellen. De Inscio- oplossing voor slimme daken is ook toepasbaar in gevels, funderingen en kozijnen.

Objectief inzicht reduceert risico’s en kosten

Het benodigde onderhoudsbudget voor daken, gevels, kozijnen en andere gebouwdelen wordt tot nu toe vaak begroot op basis van periodieke conditiemetingen door inspecteurs. Een arbeidsintensief proces dat leidt tot sub­jectieve beoordelingen en risico’s op lekkages en gevolgschades die tussentijds kunnen ontstaan. De IoT-sensoren en realtime data van Inscio geven elke vastgoedbezitter en -beheerder op elk gewenst moment een objectief inzicht in de conditie van alle daken en de gevolgen van veranderingen in het dakgebruik.

Veranderingen in dakgebruik

Steeds meer daken worden ook gebruikt als verblijfsruimte (daktuinen), voor het opvangen en geleidelijk afvoeren van hemelwater (retentiedaken) of het installeren van zonnepanelen. Deze veranderingen gedurende de levensduur kunnen tot lekkages leiden en het benodigde onderhoud beïnvloeden. Inscio maakt de gevolgen van elke verandering in het dakgebruik eenvoudig inzichtelijk, met sensoren die de belasting, beweging, temperatuur en vochtigheid in realtime registreren. Zonder dat er vooraf een grote investering nodig is levert Inscio de gewenste inzichten voor besluitvorming op basis van actuele en
nauwkeurige data.

Bewezen ‘Data-as-a-Service’ voor elk type dak

De Inscio-oplossing voor het creëren van slimme daken is door Van Wylick uit al in tientallen Isomix isolerende daken toegepast. Dat is zo goed bevallen dat het bedrijf tevens dealer is geworden van de Inscio producten en diensten voor alle andere daken met een isolatielaag. Dus ook daken die zijn geïsoleerd met EPS en PIR. Door deze samenwerking krijgen zowel vastgoedbezitters en -beheerders als dakdekkers toegang tot de jarenlange ervaring van Van Wylick in de dakenbranche en de specialistische kennis van Inscio met het meten, analyseren en realtime inzichtelijk maken van vastgoedassets.

Remote conditiemonitoring met ‘Data-as-a-Service’

Van Wylick Isolerende Daken B.V. maakt met de Inscio-sensoren remote conditiemonitoring mogelijk, als alternatief voor de kostbare en persoonsafhankelijke inspecties op locatie. “Tot vorig jaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van onze praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag”, zegt Laurens van Wylick. “Nu leveren wij voortaan objectieve meetdata met een interval van tientallen minuten of een uur, die exact aantoont hoe een aangelegd dak droogt en zich gedraagt bij wisselende weersomstandigheden. In samenwerking met Inscio voegen wij ‘Data-as-a-Service’ toe, zonder dat onze klanten hoeven te investeren in de benodigde sensoren.”