Zoeken

Roofs 2021-11-64 "Wij gaan heel ver in meedenken en innovatie"

Aan tafel met… André de Keijzer

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

André de Keijzer is directeur Ketensamenwerking bij Patina Dakdenkers. “Bij Patina kunnen we onze zakelijke opdrachtgevers alles aanbieden rondom het dak”, legt De Keijzer uit. “Het gaat daarbij dus niet alleen over nieuwbouw en reno­vatie maar ook over service, inspecties, onderhoud, valbeveiliging, pv-panelen en bliksembeveiliging. Dat doen we vanuit ons hoofdkantoor in Beverwijk vooral voor de grote Randstad in brede zin, maar opdrachten in andere delen van het land komen ook voor.”

Bondgenoten

“We zijn geen types om een dak te maken en dan afscheid te nemen: ‘Succes ermee, zie maar hoe het verder gaat met je dak’”, vertelt De Keijzer. “We voelen ons eigenaar van het dak en willen betrokken en verantwoordelijk blijven. Daarom zetten we in op langdurige relaties met onze ­opdrachtgevers. We ontzorgen de opdrachtgevers volledig. Dat is misschien een modeterm, maar voor ons betekent het dat we niet alleen willen helpen, maar ook bondgenoot zijn. Helpen is iets wat je doet omdat het moet, een bondgenoot ben je omdat het kan. Omdat we ons verantwoordelijk voelen, gaan we veel verder in meedenken met de klant. De klant heeft bepaalde wensen, maar als expert wijzen wij hem erop wat er nog meer zou kunnen of zelfs zou moeten. Een dak gaat minimaal dertig jaar mee. Keuzes die je nu met de opdrachtgever maakt, bepalen waar de opdrachtgever in 2051 staat, bijvoorbeeld wat betreft CO2-neutraliteit. Omdat je de keuzes jarenlang meesleept, is het van belang dat wij vanuit onze expertise aanbevelingen doen waar de opdrachtgever zelf nog niet aan gedacht heeft.”

Sensoren en drones

De Keijzer: “Wij noemen ons Dakdenkers omdat we zo ver gaan in meedenken met de klant, maar ook omdat we heel veel aan innovatie doen. Zo hebben we sinds ongeveer twee jaar een lekkage-voorspeller. Op basis van weerberichten van het KNMI en eerdere situaties met dezelfde wind en regen kan die voorspellen hoeveel lekkagemeldingen er op een bepaalde dag gaan binnenkomen. Wij kunnen dan zorgen dat we de capaciteit in huis hebben, zodat we snel kunnen schakelen. Verder hebben we bijvoorbeeld gootsensoren: die meten de vervuiling van de goot, zodat je een goot niet onnodig of juist te laat gaat vegen. We hebben sensoren voor op het dak, die temperatuur en vochtigheid van het dakpakket meten. Zit er te veel vocht in het pakket, dan heeft dat invloed op de isolatiewaarde en ligt lekkage op de loer. Dat vertelt ons dashboard ons en zo kunnen we tijdig actie ondernemen. Sensoren in daktuinen kunnen de isolatiewaarde van de tuin meten, zodat we weten wat een daktuin doet voor de binnentemperatuur. We werken aan een elektrische kraan, om daarin uitstootvrij te zijn.”

Maar de innovatie gaat nog een stap verder, vertelt De Keijzer: “We ontwikkelen met externe onderzoekers de inzet van drones en zeppelins voor inspectie van het dak. We dromen van een inspecteurvrije monitoring van het dak. De beelden van de drones en zeppelins kunnen door software worden geïnterpreteerd. Alleen bij uitzondering hoeft er dan een inspecteur het dak op voor inspectie. Dat is handig nu er steeds minder mensen zijn om het werk te doen, terwijl de daken natuurlijk net zo waterdicht moeten blijven.”

Delen en vermenigvuldigen

De Keijzer studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en werkte daarna in diverse managementfuncties. “De rode draad in mijn leven is service. Ik ben van nature dienstverlenend en vind het leuk om problemen voor klanten op te lossen. Het mooist vind ik het als we een stapje verder kunnen gaan en de klant positief kunnen verrassen door meer te doen dan er gevraagd werd. Eerst deed ik dat in het witgoed, daarna in de bouw. Ik was directeur Service en Onderhoud bij Ymere. Onder mijn verantwoordelijkheid viel ook het (dagelijks) onderhoud van de daken. In eerste instantie deden we dat met eigen mensen, maar we kwamen erachter dat dat efficiënter en beter gaat door gespecialiseerde dakpartijen in te huren. In 2011 ont-wierpen we een model waarbij de circa 80.000 daken van Ymere onder de verantwoordelijkheid gingen vallen van meerdere dakpartijen. We gaven hen de opdracht om het verder onderling te regelen. Bedrijven die voorheen concurrenten waren, moesten nu samen de taken verdelen. Dat was revolutionair, zo’n ‘gedwongen’ samenwerking in een dakteam. Maar het werkte geweldig, met betere klanttevredenheid, kortere doorlooptijden en een betere staat van het bezit. De partijen voelden zich verantwoordelijk. Zo werkt ook ketensamenwerking: in de samenwerking ben je samen ­verantwoordelijk voor het project. Dat het ook de opdrachtgever goed bevalt, is onlangs bevestigd doordat het contract voor weer een periode van minimaal 5 jaar verlengd is.”

Door de opkomst van multifunctionele daken zijn er meer en meer uiteenlopende partijen betrokken bij het maken van een dak. “Voor mij als directeur Ketensamenwerking is dat een echte snoepwinkel, want er zijn zo veel interessante partijen betrokken bij een multifunctioneel dak”, zegt De Keijzer. “Neem een groendak. Wij zijn geen hoveniers, dus die mensen zoeken wij in ons netwerk. We zoeken samenwerkings­verbanden, net zoals we voor onze innovaties samenwerkingsverbanden zoeken met diverse specialisten/onderzoekers. Ook hier streven we naar langdurige samenwerking. Voor groendaken moeten de hovenier en de dakdekker iets snappen van elkaars werk. De hovenier moet snappen hoe de dakopbouw in elkaar zit en dat hij niet kan gaan staan graven. Dat is een kwestie van goed communiceren en de juiste samenwerkingen aangaan.”

Communiceren is telkens een belangrijke factor, legt De Keijzer uit. “Een belangrijk deel van mijn werk is het verbinden van alle betrokken partijen: binnen ons eigen bedrijf, binnen verschillende dakteams, met opdrachtgevers en met andere externe partijen. Je moet elkaar in de samenwerking niet langer zien als concurrent en open durven communiceren. Als je je kennis en ervaring durft te delen, kom je verder. Want als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.”