Zoeken

Roofs 2021-11-69 Handboek Personele Regelingen: integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst

Vitaliteitsmanagement

‘Handboek Personele Regelingen’ voor een duurzame en vitale toekomst Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter ­werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het ­Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is het Handboek Personele Regelingen.

Spelen heeft de mens altijd gedaan, spelen is van alle tijden. Archeologen vinden regelmatig resten van borden en figuren. Belangrijk bij een spel zijn de regels. Regels zijn een essentieel onderdeel van elke sport en elk spel. Het zijn afspraken die je met elkaar maakt om de sport goed te laten verlopen.

Regels moeten helder en eenduidig zijn. Denk aan elke ­willekeurige sport. Soms zijn de regels van het spel regionaal anders, denk hierbij aan kaartspellen zoals bijvoorbeeld het spel rikken. En deze regionale verschillen kunnen frictie veroorzaken tijdens het spelen. Niet alleen regels moeten duidelijk zijn, dat geldt ook als iemand voor een ander gaat werken.

Als een werknemer voor een werkgever gaat werken, zijn er arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden zijn goeddeels wettelijk bepaald, ofwel zijn deze uitvoerig beschreven in een CAO, dan wel in de individuele arbeidsovereenkomst. Echter dan nog zijn er afspraken en regels welke niet in voorgaande ‘gevangen’ zijn. Bij Gebr. Janssen hebben wij deze beschreven in het Handboek Personele Regelingen.

In het Handboek Personele Regelingen vindt de werknemer belangrijke arbeidsvoorwaarden, aangevuld met afspraken en regels die in het bedrijf gelden. Afspraken en regels vormen een aanvulling op hetgeen de wet voorschrijft. Bij werkgevers zijn deze in goed onderling overleg tot stand gekomen. Dit Handboek Personele Regelingen vormt dan ook een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.

Voorwaarden en regels zorgen er samen voor dat er duide­lijkheid is over de positie binnen ons bedrijf; zonder deze afspraken zou het niet mogelijk zijn een verantwoord sociaal beleid te voeren. Opgemerkt wordt dat deze voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet in strijd zijn met de wet, of met regelingen die uit de wet en de geldende CAO voortvloeien. Bovendien dient bij de toepassing van de diverse voorwaarden gehandeld te worden in de geest waarin dit handboek is samengesteld. De werkgever is van mening dat de arbeidsvoorwaarden een afspiegeling zijn van de sfeer waarin gewerkt wordt, een sfeer van openheid, waarbij het feit ‘dat we het samen moeten klaren’ steeds een uitgangspunt is.

Het Handboek Personele Regelingen is één van de vele ­stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.