Zoeken

Roofs 2021-12-42 Instroom op peil, EVC in de maak

Tectum ligt op schema

Geen sombere gezichten bij opleider Tectum wat scholing en opleiding betreft. Terwijl Nederland kraakt onder weer een jaar onder coronagesternte, gaat het goed met de opleider voor de dakbedekkingsbranche. De aanpak van corona verloopt goed, achterstanden zijn grotendeels weggewerkt, de instroom blijft goed op peil en er liggen mooie plannen op de plank.

De coronapandemie heeft uiteraard wel invloed op de bedrijfsvoering binnen opleider Tectum. Directeur Karel-Jan Batenburg: “We krijgen voor de opleidingen en cursussen veel mensen over de vloer van allerlei bedrijven en organisaties. Wij willen boven alles voorkomen, dat Tectum een brandhaard wordt van de ziekte. Als door onvoorzichtigheid van onze kant een uitbraak plaatsvindt, is dat zacht gezegd niet goed. Door onder meer de nodige aanpassingen te doen en snel online lesgeven te ontwikkelen, zijn we daar tot nog toe goed in geslaagd. Online werkt zelfs uitstekend, al hebben leerling-dakdekkers natuurlijk veel liever fysiek lessen. In maart 2021 zijn verplichte praktijkcursussen als BHV en VCA en BBL-opleidingen in aangepaste vorm weer gestart en daar zijn de achterstanden al snel ingehaald.”

De instroom van nieuwe cursisten vertoont bij Tectum geen terugloop. “Integendeel”, vervolgt Batenburg enthousiast. “Die is nog steeds prima, terwijl ik van andere bedrijfstakken hoor dat zij erg veel moeite hebben met het werven van nieuw bloed. Wij houden nog steeds een maximum aan van tussen de 100 tot 110 deelnemers per september en dat is dit keer weer ruimschoots gehaald. Het quotum van 30 tot 40 dat we in februari aannemen, lijkt ook voor 2022 haalbaar. De branche is kennelijk aantrekkelijk voor jongeren. Meer mensen opleiden doen we niet. We zijn geen ijsverkoper, we leiden op voor een bedrijfstak die we willen voorzien van een stabiele instroom. Er staan nu 2.800 tot 3.000 dakdekkers onder de BIKUDAK-CAO. Met zo’n 4 tot 5% van dit aantal in opleiding zitten we zo aardig aan onze limiet.”

Elders of eerder verworven competenties

Een nieuwe en belangrijke ontwikkeling is het MBO-certificaat (EVC). Tectum gaat deze Erkenning Elders of Eerder Verworven Competenties zeer waarschijnlijk vanaf september 2022 namens de bedrijfstak aanbieden. Batenburg: “Het MBO-certificaat houdt in dat mensen met veel ervaring maar zonder diploma versneld een erkenning kunnen krijgen van hun vaardigheden. Deelnemers worden gescreend en geëxamineerd langs de lat van een MBO 2 of 3 opleiding en wij doen dat op drie onderdelen: Bitumen, Kunststoffen en Algemeen Vormend (AVO). Bij elkaar vormt dit het MBO-certificaat. Zij-instromers en niet-Nederlandse deelnemers die moeite hebben met het AVO-gedeelte, kunnen alleen het deelcertificaat bitumen en/of kunststof binnenhalen en wellicht later AVO oppakken. Belangrijk is dat zij op deze manier hun vakkennis kunnen aantonen. De branche helpen wij door de scholingsgraad nog groter te maken dan die al is.”

Nu is het vooral hopen dat de pandemie volgend jaar enigszins onder controle komt. Batenburg: “Niet alleen omdat we daardoor in de problemen komen met onze opleidingen en cursussen, maar ik kijk vooral weer uit naar een mooie, normale diploma-uitreiking begin juli. Alle deelnemers die in september en februari zijn begonnen en geslaagd zijn, mogen we hopelijk dan collectief in het zonnetje zetten. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, hoop ik dat we niet volop ziek worden en dat de zorg niet bezwijkt onder de enorme druk.”