Zoeken

Roofs 2021-12-61 "Werken met stagiaires" voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter ­werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is werken met stagiaires.

Wist u dat er in het schooljaar 2020-2021 meer dan 500.000 mbo-studenten zijn, waarvan 75% de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt en 25% de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), en wist u dat 40% van de bol-studenten en ruim 80% van de bbl-studenten na hun diplomering in dienst komt van hun leerbedrijf? Bovenstaande cijfers worden gepu­bliceerd door het SBB, waarbij SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB heeft een belangrijke verbindende functie, namelijk SBB erkent en begeleidt die leerbedrijven. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Praktijkleren kan niet zonder leerbedrijven, waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwali­teit. Waar ze mogen rekenen op een veilige omgeving, deskundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste vaardigheden op te doen. En waar die studenten op hun beurt een frisse kijk op het bedrijf en actuele kennis binnenbrengen. Een stageplek is verder gericht op leren en niet op werken.

Bij Gebr. Janssen werken we veel met bbl- en bol-studenten. Van de snuffelstages, welke we aanbieden aan de VMBO-scholen in de regio, wordt veel gebruik gemaakt. Het mooie hiervan is dat toekomstige studenten niet alleen kennis kunnen maken met het vak, maar ook met het bedrijf. Van de andere kant kunnen we als bedrijf kennis maken met de toekomstige leerling. We kunnen hier spreken van een natuurlijke selectie waarbij er een continue instroom is van jeugdige talenten. Onze medewerkers vinden het leuk om met jeugd te werken, ze krijgen hier positieve energie van.

Een stagiaire is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Stagiaires maken nu eenmaal fouten, en het werk dat ze afleveren zal minder snel af zijn. Soms moet het gewoonweg opnieuw gedaan worden. Verder ben je ook aardig wat tijd kwijt zijn aan het opleiden van de stagiair. Onderschat dit niet. Maar... stagiair(e)s zijn uw medewerkers van morgen. Als u nu investeert in stagiaires, heeft u straks meer talent dat zich bij uw team wil aansluiten. Dat scheelt in recruitmentinspanningen.

Werken met stagiaires is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.