Zoeken

Roofs 2022-01-03 Spannend jaar

Voorwoord

Na een lange formatierit kunnen we eindelijk weer wat daadkracht verwachten vanuit Den Haag. Daarvoor worden tientallen miljarden vrijgemaakt en die zullen ook de bouwsector niet onberoerd laten. Bij Bouwend Nederland ging de vlag in top. “Alle onderwerpen waar Bouwend Nederland, in coalitieverband, aandacht voor heeft gevraagd zijn geadresseerd en terug te lezen”, meldt de woordvoerder vanuit Zoetermeer. Er komt onder meer geld voor infrastructuur, (betaalbare) woningbouw, de energietransitie en verduurzaming en onderwijs en arbeidsmarkt.

Een belangrijk signaal is dat we weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgen. De woningmarkt is het afgelopen decennium dermate verziekt door markt en overheidsbeleid dat een apart bewindspersoon hier de handen vol aan zal krijgen om dit enigszins recht te breien. Daarvoor is geld alleen niet voldoende. De verhuurdersheffing voor corporaties wordt gelukkig afgebouwd, maar dan nog zal het een hele toer worden om binnen afzienbare tijd jaarlijks 100 duizend liefst betaalbare woningen van de band te doen rollen. In een tijd van tekorten aan bouwmaterialen zal de prijsdruk nog verder toe kunnen nemen en waar haal je alle vakmensen vandaan die de woningen moeten bouwen?

Energietransitie staat ook hoog op de agenda van Rutte IV. Daar geldt eveneens: plannen maken is leuk, maar hoe haalbaar zijn deze? Met een Gronings gasveld op slot, een Nordstream-gaspijp die onderwerp is van geopolitiek, kolencentrales die moeten sluiten en datacenters die straks een groot deel van de groene energie opeisen, ligt grote druk op meer energie uit zon en wind, en mogelijk kernenergie. Een windmolen neerzetten kost jaren aan procedures en voorbereiding; zonnepanelen zijn de snelste oplossing voor het probleem, maar zijn in verhouding een flinke druppel op een gloeiende plaat. Op kleinere schaal lijkt zonnepanelen in combinatie met lokale batterijen een verstandige route om overbelasting van het net te voorkomen. Prettige bijkomstigheid is dat de dakenbranche in combinatie met de installatie­branche goed samenwerken om al die zonnepanelen veilig op daken te krijgen. Want als er veel geld te verdelen is, zullen ook de cowboys weer opduiken om een graantje mee te pikken.

Onderwijs en arbeidsmarkt, nog zo’n onderwerp waar een lange adem nodig zal zijn. Het tekort aan technische vaklieden is pijnlijk groot. Dat oplossen duurt jaren en begint bij de beroepsopleidingen, van VMBO tot HBO. Het nieuwe kabinet gaat zich inspannen voor arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniek en kleinschalig vakonderwijs en het behoud van zo groot mogelijk aanbod mbo-opleidingen dichtbij huis. Een mooi streven, maar ook hier geldt: waar halen we de mensen (docenten) vandaan en hoe krijg je de jeugd naar de techniek? De dakenbranche heeft het in dit perspectief relatief goed op orde met jaarlijks een degelijke instroom van nieuwe mensen, ruim voldoende om de vergrijzing op te vangen. Illustratief is het verhaal van Remco de Vries in deze editie, die een kantoorbaan inwisselde voor dat van dakdekker. Gelijk heeft hij: met deze vooruitzichten is er de komende jaren heel veel te doen op onze daken. Ik wens de dakenbranche in elk geval alle goeds toe in het nieuwe jaar.

Tjerk van Duinen