Zoeken

Roofs 2022-01-17 Verdieping van kennis, nieuwe competenties

BDA Opleidingen 2022

In het afgelopen jaar (en de jaren daarvoor) zagen we een sterke toename in het multifunctioneel gebruik van daken. Bijzondere projecten als het Depot Boijmans van Beuningen, De Groene Kaap in Rotterdam en The Valley in Amsterdam zijn daar mooie voorbeelden van en tonen aan dat het enkele sedumlaagje plaats maakt voor daktuinen gecombineerd met andere functies. De verwachting is dat de groei van multifunctioneel dakgebruik de komende jaren alleen maar zal versnellen, omdat onze daken steeds vaker onderdeel zijn van de plannen om steden klimaatbestendig te maken.

Paul Verkaik, directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen

Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat de andere functies op het dak niet alleen dienend zijn voor het gebouw zelf, maar dat deze ook steeds vaker onderdeel zijn van de oplossingen voor (klimaat)problemen op straat-, wijk- en stadsniveau. Deze problemen richten zich met name op wateroverlast bij extreme regenbuien, droogte, hittestress, beschikbaarheid van water bij langdurige warme periodes en gebrek aan biodiversiteit en leefruimte in de verdichte binnensteden.

De vraagstelling van opdrachtgevers zoals overheden en woningcorporaties t.a.v. de inzet van daken gaat tegenwoordig dus vaak veel verder dan alleen gericht op dit bouwdeel zelf. En dat vraagt andere competenties van de dakadviseurs. Er wordt van hen verwacht, dat ze meedenken in de wateropgave van wijken en steden, dat ze meetbaar kunnen maken wat de ecologische winst is van duurzame daktoepassingen en dat ze kunnen voorrekenen wat de investeringskosten zijn, niet alleen bij aanleg maar ook in de gebruiksfase van het gebouw (Total Cost of Ownership).

BDA Opleidingen zal in het trainingsprogramma van 2022 naast het bekende cursusprogramma hier gerichte trainingen voor gaan ontwikkelen, zoals een 7-daagse opleiding tot Dakadviseur Duurzame Daken en specialistische kortere cursussen gericht op montage en demontage van zonnepanelen en het ontwerp en uitvoering van waterbergende daken.

Daarnaast zal volgend jaar stapsgewijs de Wet Kwaliteitsborging worden ingevoerd, ook hier zal een programma van kortere workshops voor worden georganiseerd. Kortom, ook in 2022 zijn er voldoende ontwikkelingen die om verbreding en verdieping van kennis vragen.