Zoeken

Roofs 2022-01-19 Weten

Veilig en gezond werken

Weten wat de gevaren zijn die je tegen kunt komen is voor iedereen belangrijk. Door die in te schatten en adequate maatregelen te nemen, regel je jouw leven. Als ondernemer, maar ook als medewerker of opdrachtgever, realiseer je je dat het heel belangrijk is om te weten wat er in het bedrijf, waar je werkt of een opdracht aan verleent, omgaat. Je moet de gevaren kennen en kunnen plaatsen in ernst en omvang.

Gevaren leer je kennen door goed te luisteren naar anderen. Anderen hebben mogelijk leergeld betaald en daar kan je van profiteren. De meest doeltreffende manier om gevaren te herkennen is er zelf tegen aan te lopen. Niet voor niets wordt gezegd; je leert het meest van je eigen fouten. Voor gevaren ga je een oplossing verzinnen. Je denkt na over de effectiviteit van oplossingen en als die oplossing niet effectief blijkt, ga je verder zoeken. Je geeft niet op tot je tevreden bent over de nieuw ontstane situatie. Dan pas ga je met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De gevaren waar ik het eerst aan denk zijn degene die het voorbestaan van het bedrijf bedreigen. Vaak liggen die op het financiële vlak. Een verkeerde calculatie van de benodigde tijd levert direct een verlies op. Dat verlies moet je dan maar weer zien goed te maken. Vaak gaat dit ten koste van het product. Samen hebben werkgever, opdrachtgever en werknemers belang bij een goed lopend bedrijf. Of je nu kijkt naar economische facetten of kwaliteitsfacetten, als het niet goed gaat heeft dat gevolgen. Om die reden wordt er regelmatig de behaalde resultaten gemeten. De opdrachtgever kijkt hierbij naar kwaliteit, de ondernemer naar de voortgang en de werknemer ervaart werkplezier en is positief gemotiveerd. Telkens vergelijken we wat we waarnemen met wat we uit eigen ervaring hebben opgedaan en geleerd hebben door naar anderen te luisteren. Als we niet tevreden zijn sturen we bij.

Als we kijken naar veilig en gezond werken dan is het niet anders. Je leert ongevallen voorkomen met behulp van eigen ervaringen en wat je van anderen hebt gehoord en geleerd. Zowel de werkgever als de werknemer, maar ook de opdrachtgever doen dagelijks ervaring op en leren bij. Die ervaringen zijn meteen toepasbaar. Bij veilig en gezond werken is alles gericht op het zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen van het proces. Het gaat om het voorkomen van ongevallen en uitval van werknemers door ziekte. De basale maatregelen die passen bij het voorkomen van ongevallen of uitval door ziekte hebben we vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en in de Arbocatalogus. Je zou dat vastgelegde ervaring kunnen noemen. Om te weten welke maatregelen je het best kunt toepassen moet je weten wat er in het bedrijf omgaat.

Op het terrein van V&G is er geen opdrachtgever die je aanspreekt op manco’s. Er zijn wel signalerende middelen, maar die worden vaak gezien als onnodig in de dagelijkse gang van zaken. Als je niets doet om V&G te bewaken, kom je te laat achter de problemen. Gelukkig is er een methode om zonder procesverstoringen te weten te komen waar het mis kan gaan en welke maatregelen handig zijn om te nemen. Die methode heet ‘Risico-Inventarisatie en Evaluatie’, kortweg RI&E. Met een RI&E speur je naar gevaren, afbreukrisico’s voor het bedrijf op het terrein van V&G. De meeste branche-RI&E’s geven ook handige maatregelen mee. Zonder te weten welke gevaren er zijn kun je geen maatregelen nemen. De RI&E is niet alleen een wettelijk verplichting maar ook een onmisbaar instrument waarmee de onderneming gebruik kan maken van de lessen die elders zijn opgedaan. De boodschap is helder: weet wat de gevaren zijn en weet wat je kunt doen om het bedrijf veilig en gezond te houden.

Adri Frijters