Zoeken

Roofs 2022-01-26 B2-transities voorkomt uitval van vakmensen

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer voor een dakdekker uitval uit het arbeidsproces dreigt, kan B2-transities uitkomst bieden. De organisatie helpt werknemers met omscholing, bijscholing en begeleiding van werk naar werk en haalt in bijna alle gevallen een positief resultaat. Zowel werkgevers als werknemers weten B2-transities dan ook steeds vaker te vinden.

Tekst: Alex Kunst

Dakdekkers zijn vrijwel zonder uitzondering verknocht aan hun beroep. Het vak biedt vrijheid, het is heerlijk om buiten te werken en een afgerond project biedt veel voldoening. De meeste dakdekkers willen hun vak dan ook zo lang mogelijk blijven uitoefenen. Soms gaan ze daar zelfs langer mee door dan verstandig is. Bijvoorbeeld als de jaren gaan tellen en het lichaam aangeeft dat het werk eigenlijk te zwaar is geworden.

Niet alleen voor de dakdekker is het moeilijk om afscheid te nemen van het werken op het dak. Ook voor de werkgever is het belangrijk dat zijn medewerkers hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Goede vakmensen zijn schaars en het aanbod van werk is hoog, net als de druk om het werk goed en op tijd af te leveren. De meeste werkgevers doen er daarom alles aan om het werken op het dak zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat de werknemer zijn werk zo gezond mogelijk kan doen is voor alle partijen van belang. De bedrijfstak investeert dan ook volop in duurzame inzetbaarheid, waar gezond en veilig werken belangrijke issues zijn.

Kosten

Arbeidsongeschiktheid van een dakdekker is voor alle partijen een tegenvaller. Het sociale aspect weegt zwaar, maar er zijn ook financiële redenen om te voorkomen dat mensen in een WIA-uitkering terechtkomen. Voor de werknemer betekent een WIA-uitkering meestal een terugval in inkomsten, zeker ten opzichte van het salaris dat hij in goede gezondheid zou kunnen verdienen.

Voor de werkgever komt er wellicht een einde aan het doorbetalen van het loon wanneer de werknemer na twee jaar ziekteverzuim bij het UWV voor een WIA-uitkering terecht kan komen. Maar het betekent niet dat er een eind komt aan de kosten voor de werkgever. Een publiek ver­zekerde grote werkgever kan nog maximaal tien jaar lang financieel verantwoordelijk zijn voor de uitkeringslast van deze werknemer.

Voor de branche en de arbeidsmarkt is uitval van vak­krachten uiteraard altijd een tegenvaller. Ervaren en geschoolde werknemers zijn hard nodig, zowel binnen als buiten de sector.

Snel ingrijpen

Toch kan het mis gaan. Het beroep van dakdekker vraagt om fysieke inspanning en dat kan om allerlei redenen een probleem worden. Tijdig ingrijpen is dan verstandig, bijvoorbeeld door na te denken over een andere loopbaan binnen of buiten de bedrijfstak. Te vaak wordt er pas ingegrepen als een werknemer al meer dan een half jaar ziek is. De kansen op een andere carrière zijn op dat moment al een stuk kleiner geworden.

Tijdig in gesprek

Die kansen worden vaak het beste benut door tijdig in gesprek te gaan met B2-transities. Sinds de oprichting in 2017, zorgt B2-transities ervoor dat mensen langer en gezond kunnen blijven werken. Daarnaast wordt geprobeerd te voorkomen dat iemand verloren gaat voor de arbeidsmarkt, door hem te begeleiden van werk naar werk.

Wanneer iemand niet meer in staat is om fulltime als dakdekker te functioneren, wordt in eerste instantie de mogelijkheid onderzocht om bij de eigen werkgever of in ieder geval binnen de branche actief te blijven. Als dat niet lukt, wordt er gekeken naar een baan buiten de dakbedekkingsbranche. Overstappen naar een andere functie of een andere baan kan door middel van omscholing of het volgen van een loopbaantraject. B2-transities helpt eventueel ook bij het solliciteren en zoekt actief naar potentiële nieuwe werkgevers. Alle mogelijkheden worden met werkgever en werknemer doorgenomen en er wordt gezocht naar de voor alle partijen beste oplossing.

Succesverhalen

In negen van de tien gevallen zorgt de bemiddeling ervoor dat de dakdekker kan doorwerken in een nieuwe functie of een andere baan. Op zijn website publiceert B2-transities praktijkverhalen die de kracht van de bemiddeling duidelijk maken. Er zijn voorbeelden van dakdekkers die door fysiek ongemak niet meer in staat waren om hun beroep uit te oefenen zoals ze dat gewend waren. In een nieuwe baan of een andere functie konden ze hun kennis en ervaring op een waardevolle manier inzetten.

De voormalige dakdekkers zijn het erover eens dat de bemiddeling van B2-transities zorgde voor een goede oplossing van een lastig probleem. Het feit dat ze vervolgens niet (volledig afhankelijk) zijn van een WIA-uitkering, wordt door iedereen als een enorm pluspunt gezien.