Zoeken

Roofs 2022-01-75 Voor elk dak het juiste plantenassortiment

Groendaken

De opgave om groene daken met een hoge diversiteit aan planten aan te leggen komt steeds vaker voor. Vaste planten kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. Alleen is niet elke soort geschikt voor een duurzame beplanting. Om teleurstelling te voorkomen, is het wenselijk om het assortiment en het technische systeem in een vroeg stadium te bespreken. Dan helpt het als je jarenlange ervaring hebt met duizenden projecten.

Griffioen Wassenaar werkt bij de aanleg van grotere (bedrijfs)tuinen, openbaar groen en nu ook al langere tijd bij daktuinen met het Greentocolour® Vasteplantenconcept. In dit concept werken elementen als ontwerp, assortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud optimaal samen om te komen tot een optimaal visueel resultaat, een lange levensduur en minimale beheerskosten. Bovendien streeft Griffioen er altijd naar om een zo groot mogelijk palet planten te gebruiken om een aantrekkelijk, biodivers en wisselend beeld te krijgen.

Praktijkervaring

Bij daken komen wat extra zaken om de hoek kijken. Zo bepaalt de mogelijke dakbelasting (in kg/m²) de hoeveelheid en het type substraat. Dan pas kan het assortiment bepaald worden. “En op het dak spelen andere krachten wanneer je naar traditionele variabelen als wind, zon en schaduw kijkt”, aldus Michelle de Roo, landscape designer bij Griffioen. “Alles is extremer, waardoor een fout snel gemaakt is. Praktijkervaring is dan essentieel. Als wind een factor is, zijn planten met diepe wortels handig. In de volle zon drogen ondiepe fijne wortels ook sneller uit. Hoge breekbare silhouetten kunnen last hebben van grote windstoten, terwijl de aren van sommige siergrassen soepel met de wind mee buigen. Deze aspecten zijn eveneens belangrijk voor het bewaken van de sierwaarde in het najaar en winter. Maar te veel siergrassen met droge loof kunnen wel een brandgevaar zijn. Groenblijvende soorten zijn dan meer geschikt. Hitte en droogte zijn twee aparte omstan­digheden voor planten en ook dit effect is sneller te zien
op een dak.”

Testdak

Op basis van de intensieve kennis van assortiment en groeiomstandigheden levert Griffioen met succes groen voor daken. Dit succes is mede te danken aan het eigen testdak midden in een stadscentrum. Hier worden nieuwe soorten getest, bijvoorbeeld afkomstig uit andere klimaatzones die qua wind, droogte en hitte overeenkomen met Nederlandse omstandigheden, en van inheemse planten geplant wordt bekeken in hoeverre deze zich kunnen aanpassen aan de specifieke omstandigheden. Het testdak is gemaakt samen met Joru Begroeningstechniek, Joosten Ecodak en BVB Landscaping.