Zoeken

Roofs 2022-02-17 Weten wat er omgaat in de fruitautomaat

Veilig en gezond werken

Zowel opdrachtgevers als bedrijven en hun medewerkers hebben voordeel als het dak zo veilig mogelijk kan worden gemaakt. Het werk vertraagt niet, de kwaliteit is eenvoudiger te realiseren en het is plezierig werken. Daar worden we allemaal blij van. De kwaliteit van het werk wordt belangijker met het inwerkingtreden van de Wet kwaliteitsborging.

‘Weten wat er omgaat’ en het ‘zoeken naar gevaren’ kan gedaan worden voor alle middelen die nodig zijn om te kunnen werken. Denk dan aan het gereedschap, de bouwmaterialen, de machines en de werkplekken. Het lijkt wel of daarbij de mensen die het moeten doen vaak vergeten worden. Op de werkvloer voelt dat als een gebrek aan aandacht en dat ‘betaalt’ zich vroeg of laat uit. Ik heb wel eens horen zeggen dat mensen net fruitautomaten zijn. Er komt uit wat je erin stopt. Net als bij een fruitautomaat weet je niet wanneer dat zal zijn, maar het moment komt. Het is volgens mij een vergissing om te denken dat gemotiveerde medewerkers met geld kunnen worden gekocht. Geld en belonen in het algemeen werkt tijdelijk. Belonen werkt alleen als de beloning echt een uitzondering is. Veilig en gezond werken en het maken van kwaliteit zijn normaal en mogen geen uitzonderingen zijn. Voor veilig en gezond werken moet dus iets anders gedaan worden.

In onze bedrijfstak gaat niets zonder handjes; gezonde, vaardige handen die het werk maken zijn belangijker dan gereedschap. Handen zijn, in tegenstelling tot gereedschap, schaars. De stagnaties en levertijden worden mede ver­oorzaakt door gebrek aan goede vaklieden. We kunnen daar COVID-19 en tekorten aan computerchips de schuld van geven, maar met voldoende goede materialen en ongemotiveerde of onvoldoende geschoolde mensen maak je geen goed dak. Het is daarom van groot belang dat de vaklieden die er wel zijn niet uitvallen en het vak beheersen. Die vaklieden blijven vaklieden door voldoende en tijdige bijscholing. Het vak veranderd en daar moet de vakman op zijn voorbereid. Ik lees in Roofs regelmatig een column van Peter van Houtum die telkens pleit voor fitte en geschoolde mensen in het bedrijf.

Het is van groot belang dat die vaklieden weten wat er van hen verwacht wordt maar ook wat ze zelf kunnen verwachten op de bouwplaats en van hun werkgever. Iedereen is immers op zoek naar een omgeving met weinig onzekerheden. Daar voel je je veilig en lekker, daar werk je met plezier. Op een werkplek waar de sfeer goed is, zijn korte lijnen mogelijk. Goed overleg tussen de leiding­gevende, de medewerkers en de opdrachtgever is een heel efficiënte manier om het werk zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. Geef elkaar de gelegenheid om vrij te spreken over veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de voortgang. Hierbij helpt het om het resultaat voortdurend helder voor ogen te houden. De mensen op de werkvloer hebben over het algemeen heel zinnige en goede ideeën over de manier waarop veilig en gezond een goed dak kan worden gemaakt. Deze vrij beschikbare kennis wordt helaas niet altijd goed gebruikt.

Een goede sfeer is te creëren door verder te kijken dan het werk. Zeker in een klein of middelgroot bedrijf is het mogelijk om informatie uit te wisselen die verder gaat dan het werk. Weten wat er omgaat, een felicitatie bij de verjaardag van de levensgezel, een praatje over de vakantie of het weekend. Je kunt denken ‘wat zal ik me bemoeien met de privébeslommeringen’ maar weet dat als het niet goed zit het vanzelf naar buiten komt. Een collega, werknemer, toezichthouder of leidinggevende die niet lekker in z’n vel zit, gaat vanzelf minder presteren. Mensen zijn immers net fruitautomaten. Niet goed in je vel zitten kan resulteren in onoplettendheid, met als gevolg een ongeval of een slecht dak. Door te weten wat er omgaat kun je dit voorkomen. En wat is nu leuker: geen belangstelling voor jouw gezondheid of wel belangstelling voor jouw gezondheid?

Weten wat er omgaat is het maken van een goede sfeer. Het zorgt dat de fruitautomaat gaat uitbetalen. Weten wat er omgaat is het voorkomen van ongevallen en uitval door ziekte. Weten wat er omgaat is werken aan de Wet kwaliteitsborging.