Zoeken

Roofs 2022-02-36 Hergebruik bitumendakbedekking vanuit sloop

Special Bitumen dakbedekking

Woningcorporatie BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en Derbigum slaan de handen ineen. Waar voorheen alleen de erkende Derbigum dakdekkers/verwerkers het afval van een dak bij een sloop inleveren, is het voor het eerst dat een sloopbedrijf het afval van het dak heeft ingenomen en aangeleverd heeft bij fabrikant Derbigum. Zij verwerken dit tot een nieuwe grondstof die voortkomt uit gerecyclede dakbedekking. Deze nieuwe grondstof – Derbitumen – verwerkt Derbigum in de NT producten, die vervolgens weer gebruikt worden bij het aanleggen van nieuwe of renovatiedaken.

In ‘s-Hertogenbosch is BrabantWonen aan de slag gegaan met de vernieuwing van zeven flats in de wijk Boschveld. Dit is onderdeel van een wijkplan waarin BrabantWonen samen met woningcorporatie Zayaz, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, wijkraad OBB en welzijnsorganisatie Farent werkt aan de vernieuwing van Boschveld. De wijk is in 21’vlekken’ verdeeld en wordt stap voor stap vernieuwd of gerenoveerd.

Woorden en daden

Onlangs heeft BrabantWonen in ‘vlek 21’ de eerste twee flats laten slopen. Duurzaamheid staat hier voorop dus er is circulair gesloopt. “Wij vinden dat afval niet bestaat”, aldus Bert Wagt, projectleider nieuwbouw van BrabantWonen. “Alles is van waarde en materialen mogen niet zo maar verloren gaan. Wij streven er dan ook naar om in 2050 geen afval meer te produceren. Daarom kijken we ook bij de sloop om zo veel mogelijk materiaal een nieuw leven te geven. BrabantWonen laat het dus niet alleen bij woorden, maar geeft ook invulling aan haar ambitie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daar is dit project een goed voorbeeld van. We pakken onze verantwoordelijkheid en zoeken steeds naar innovatieve mogelijkheden. Dat doen we zo breed mogelijk: sloop, nieuwbouw en onderhoud. We werken daarbij samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en vanuit het principe: samen creëer je meer mogelijkheden. Zo zijn we bij A. Van Liempd terecht gekomen.” Sloopbedrijf A. van Liempd is de aannemer van dit project en haar visie sluit goed aan op deze manier van denken: ‘We slopen niet, we delven grondstoffen!’

Circulair delven

Voordat deze flats gesloopt werden, heeft het sloopbedrijf goed gekeken wat nog herbruikbaar is. In de flats zijn voor de sloop alle waardevolle materialen gedemonteerd, denk bijvoorbeeld aan balkhout, kranen, spiegels, keukens, stoppenkasten, wastafels en sloten. Vaak zijn deze nog van goede kwaliteit en nog prima te gebruiken voor andere doeleinden. De vrijgekomen materialen worden schoongemaakt en indien nodig opgeknapt. Deze materialen verdienen een tweede leven en BrabantWonen zet ze daarom opnieuw in bij het onderhoud van hun woningen.

Na het demonteren van alle ‘hoogwaardig’ her te gebruiken materialen blijft er een schat aan materialen over die perfect kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo is ook de 1.000 m2 dakbedekking die te vinden was op de twee flats een waardevolle grondstof en krijgt daarom ook een tweede leven. Vanuit de sloopaannemer is contact gezocht met fabrikant Derbigum om de oude dakbedekking te laten verwerken tot nieuwe Derbitumen. Op deze manier sluiten BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en Derbigum samen de cirkel.

Tweede leven

‘Het milieu beschermen is vandaag de dag geen keuze meer, het is een realiteit waarmee iedereen te maken heeft’, meldt Derbigum. Als fabrikant van bitumen dakbedekking is het belangrijk dat zij haar ecologische voetafdruk zoveel mogelijk gaat verkleinen. Dit gebeurt onder andere door de levensduur van de producten te maximaliseren en door snijresten, productieresten en oude dakbanen te recyclen. Derbigum is hier al sinds 1999 mee bezig en heeft zelfs haar eigen recyclingfabriek bij haar productiefaciliteit in Perwez.

Onderzoek

De oude dakbanen van het project Boschveld kunnen terug worden genomen, maar voordat dit gebeurt onderzoekt Derbigum de oude bitumen dakbanen. Er worden proefstukken genomen en deze worden door Derbigum onderzocht, het is onder andere belangrijk dat de dakbedekking teervrij is. De daken van de flats zijn goedgekeurd en vervolgens heeft A. van Liempd de dakbedekking professioneel gedolven. De oude dakbanen zijn in stukken gesneden, in big bags opgeslagen en vervolgens op transport naar de fabriek van Derbigum gegaan. Via de SlimSlopenTool is berekend hoeveel CO2-reductie er plaats vond door het dak circulair te delven. Door 23 ton bitumen in te leveren vond er een CO2-reductie van 21.590 kg plaats en een stikstofreductie van 29,27 kg.

In de fabriek

Eenmaal aangekomen in de fabriek vindt het recycleproces plaats. De oude dakbanen worden vermalen tot fijnere granules, gezuiverd en 100% gebruikt in de productie van de nieuwe bitumengrondstof. Dit Derbitumen wordt ingezet als nieuwe grondstof in de productie van Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum NT (toplaag). De hoeveelheid Derbitumen die in de NT producten terug te vinden zijn varieert: Derbigum NT bevat 25% gerecyclede bitumen.

Derbicoat NT 30%

Als aan het eind van de rit de daken van de nieuwe flats voorzien worden van Derbigum NT is ook voor Derbigum de CO2-reductie te berekenen. Naar schatting wordt er later 1.000 m2 Derbigum NT teruggeplaatst op de nieuwbouwflats; de reductie die plaats vindt in het productieproces zal dan 2.000 kg zijn.