Zoeken

Roofs 2022-02-54 WECAL bouwt door met focus op bitumineuze dakbedekking

Eerder is in Roofs de wortelwerende bitumineuze dakbedekking Polybond Antiradice als systeem voorgesteld, maar de ambities van WECAL en Polyglass® reiken verder. In 2022 ligt de focus nadrukkelijk op introductie van nieuwe ontwikkelingen, met name in bitumineuze dakbedekkingssystemen. Het succes dat WECAL en Polyglass® samen bereikt hebben in 2021 heeft er toe geleid dat WECAL gevraagd is deel uit te maken van het technische ontwikkelteam van Polyglass®, zodat direct in de fabriek meegekeken kan worden en kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist van WECAL

Deze open communicatie levert nu al een aantal speerpunten op waarvan verwacht wordt dat deze in de loop van dit jaar succesvol geïntroduceerd kunnen worden. WECAL koppelt de kennis direct terug met haar andere partners op het gebied van isolatiematerialen en bevestigingsmiddelen om te komen tot verbeterde dakopbouwen die aansluiten op de specifieke vragen uit de markt. Tijdens de beurs Daken en Zaken zijn de nieuwe eenlaagse APAO dakbaan FUTURA en APP toplagen POLYBOND White Reflect getoond, in dit artikel worden ook de nieuwe onderlagen SPIDER SA en PLANA PREMIUM en de POLYVAP SA damp­remmende laag als concept toegelicht. Daarnaast ligt de focus in 2022 op het hernieuwd introduceren van de SBS zelfklevende toplaag ELASTOFLEX SA, een product dat al jarenlang voorzien is van een KOMO® Attest.

Omdat de projecten steeds complexer worden en daarmee de vragen uit de markt steeds specifieker, kun je eigenlijk niet meer spreken van standaard dakbedekkingssystemen. De functionele eisen die aan het dakgebruik en levensduur gesteld worden, maken dat fabrikanten zich moeten aanpassen aan de marktvraag en niet andersom. Tel daarbij de klimaatveranderingen op, dan kun je voor de advisering van dakopbouwen gerust spreken over de producten en hun eigenschappen en niet zozeer over systemen op basis van KOMO® gereguleerde product­coderingen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je weg moet stappen van KOMO®, het systeem is namelijk volledig geïntegreerd in onze markt. Zie KOMO® als basis, als frame om per project een unieke systeemopbouw te adviseren. Immers, EPS is allang niet meer 1 type, PIR en steenwol ook niet. Daarnaast is codering van de dakbanen gebaseerd op minimale producteisen zodat ook daar op basis van enkel de code geen onderscheidend vermogen is. En nu komt ook de mogelijkheid eraan om voor mechanische bevestigings­systemen op basis van de eigenschappen van schroef-volgplaat-combinatie de rekenwaarden zoals die in de KOMO® of ATG (Technische Goedkeuring voor België) vermeld worden, te upgraden of te downgraden. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal specifieke systeem­eisen die als uitgangspunt gehanteerd zijn voor het doorontwikkelen van Polyglass® dakbanen en die als basis kunnen dienen voor de advisering van projectspecifieke dakopbouwen.

PROJECTSPECIFIEKE DAKOPBOUWEN

Binnen Polyglass® wordt standaard gesproken over waterdichtingsbanen omdat een aantal typen ook voor meerdere toepassingen zoals funderingen, bruggen en asfaltwerken inzetbaar is. Anders dan bij plaatvormige isolatiematerialen waarbij sprake is van 1 Europese productnorm per type gelden voor waterdichtingsbanen Europese normen per toepassing. Het is dus als fabrikant efficiënt een baan te ontwikkelen die geschikt is voor meerdere toepassingen in zoveel mogelijk landen en die trend is er ook geweest. Momenteel zien we de trend dat banen ontwikkeld worden die aan lokale marktvraag en eisen voldoen. Dat is nu mogelijk omdat de productieprocessen dusdanig zijn doorontwikkeld dat ook kleinere runs commercieel geproduceerd kunnen worden. Om het assortiment een beetje binnen de perken te kunnen houden en ook een Europese uitstraling qua merknamen en herkenbaarheid te kunnen garanderen, heeft Polyglass® een aantal producten uit het gamma gelicht en voor specifieke dakopbouwen doorontwikkeld. Daarmee neemt Polyglass® welbewust een stap naar advisering, overigens afgedekt door de mogelijkheid van projectgarantie en ondersteund door kennisoverdracht via haar POLY Academy. De kennis die WECAL eerder heeft opgebouwd met eenlaagse en meerlaagse bitumineuze dakbedekkingssystemen komt dan handig van pas, maar ook de interne organisatie is inmiddels uitgebreid met vak­mensen die hier kennis en ervaring inbrengen. Momenteel wordt door WECAL bekeken hoe de relevante projectinformatie voor een gericht maatwerkadvies te achterhalen is. Voor nieuwbouwdaken waarop PV-modules worden voorzien, geldt dat eigenlijk als vanzelfsprekend. Ook in het kader van af te geven garantie en controle van activiteiten door derden op ‘jouw’ dak. Echter, indien een dakopbouw voorgesteld wordt via een standaard STABU bestek en daktekeningen is dikwijls geen rekening gehouden met eventuele extra acties achteraf en/of een gewijzigd dakgebruik. Moet een geballast dak uitgevoerd worden met wortelwerende dakbedekking is bijvoorbeeld een van de vragen die je kunt stellen. Of moeten de dakranden bij een geballast dak uitgevoerd worden met een BRoof t1 dakbaan? Of kunnen er op een dak uitgevoerd met EPS isolatie na de oplevering ervan nog PV-modules geplaatst worden? En hoe vaak kom je niet tegen dat een dakopbouw voorgesteld in de daktekening afwijkt van hetgeen is voorgeschreven in het Bestek? Of geldt dat onder het gelijkwaardigheidsprincipe afgeweken mag worden van de in het Bestek omschreven dakopbouw?

Het moet gezegd, bij renovatieprojecten wordt eerder om een advies gevraagd dan bij nieuwbouw, Omdat maar in een heel beperkt percentage daadwerkelijk advies wordt gevraagd, is door WECAL in samenwerking met Polyglass® besloten een aantal specifieke producten voor te stellen die functioneel en flexibel in meerdere dakopbouwen ingezet kunnen worden.

WINDBELASTING

Het grootste percentage aan daken in Nederland betreft een mechanisch bevestigde dakopbouw. Mechanisch bevestigde isolatie met erop verkleefd een dakbedekkingssysteem of een mechanisch bevestigd  dakbedekkingssysteem. Voor de verkleefde situatie geldt dat in voorkomende gevallen ook rekening gehouden moet worden met toepassingen zonder open vuur. In meerlaagse bitumineuze dakbedekkingssystemen is dan al gauw sprake van een zelfklevende onderlaag. Polyglass® heeft hiervoor de SPIDER SA ontwikkeld, een volledig zelfklevende onderlaag volgens het gepatenteerde ADESO® principe. Onderzoek met insmeltproeven op EPS bij BDA heeft geleerd dat de opbouw van deze dakbaan en de dikte ervan voldoende is om bij toepassing van een Polybond toplaag insmelten van de (grijze) EPS te voorkomen. De Spider SA kan overigens volledig zelfklevend worden aangebracht inclusief de overlappen. De SPIDER SA kan door de extreem hoge kleefkracht ook ingezet worden als winddichte 1e randstrook bij opgaand werk en dakranden.

Het resultaat van de insmeltproeven geeft ook aanleiding voor de doorontwikkeling van de onderlaag voor mechanisch te bevestigen bitumineuze dakbedekkingssystemen. Deze nieuwe PLANA Premium onderlaag, gangbaar te coderen als 470P11 is op windbelasting getest door BDA op steenwol, ook weer in combinatie met een Polybond toplaag en EUROFAST TLK tule bevestigers. De als eindresultaat gevonden rekenwaarde is afgetopt op 600N per bevestiger maar geeft aan dat in relatie tot de gangbare default­waarde van 400N een besparing van 30% aan bevestigers mogelijk is. Ofwel, het systeem kan tot grotere gebouw­hoogten en/of in andere gebouwsituaties worden toegepast als je de traditionele rekenregel 8 / 6 / 4 bevestigers voor hoek- rand en middenzone aanhoudt. Een bijkomend voor­deel van de PLANA Premium ten opzichte van een eenzijdig gebitumineerde polyestermat is de glasstabilisatie in de productieriching/langsrichting en de mogelijkheid om compartimenten en/of dagafsluitingen te maken. Omdat de windtest is uitgevoerd op steenwol mag je deze ook toepassen op andere isolatiematerialen waardoor er nog meer mogelijkheden als dakopbouw zijn. Zeker als in een project alternatieven voorgesteld worden voor de omschreven thermische isolatie.

VLIEGVUUR

POLYBOND toplagen zijn aan de onderzijde ‘easy-torch’ uitgevoerd met microgeperforeerde wegbrandfolie. Hierdoor is de branderintensiteit bij aanbrengen lager en het risico op calamiteiten kleiner. Dus minder gasverbruik en een kleinere gasvlam. De POLYBOND 470 toplagen zijn standaard BRoof T1 geclassificeerd voor weerstand tegen vliegvuur (ook de wortelwerende variant POLYBOND ANTIRADICE is brandvertragend gemodificeerd) en zowel in de zwarte als de gemineraliseerde uitvoering. In de USA heeft Polyglass® een groot aantal dakbedekkingssystemen waaronder POLYBOND voorzien met het bekende FM Approval. Polyglass® heeft aangegeven dat vanaf februari 2022 ook de POLYBOND 470 dit kwaliteitskeurmerk zal hebben, zodat ook daken waar FM Approval gevraagd is op productniveau de POLYBOND ingezet zal kunnen worden. Er wordt momenteel bekeken welke isolatiematerialen en onderlagen in combinatie met POLYBOND toplagen als assembly (systeem) kunnen worden voorgesteld.

BOUWFYSICA

De rol van een goede dampremmende laag aan de binnenzijde van een gebouw dat verwarmd wordt, is een onderkend item. Waar in landen als Duitsland al jaren zelfklevende dampremmende lagen worden voorgesteld (ook op staaldaken in de versie ‘mandragend’), zien we in Nederland nog veel een PE-folie als dampremmende laag voorgesteld. Als je uitgaat van een optimale dampremmende werking, dan houdt dit in dat overlappen en aansluitingen en/of afsluitingen goed dampdicht moeten zijn. Feitelijk is dan een PE-folie of HDPE folie minder geschikt omdat daarbij sprake is van tapeaansluitingen die o.a. vochtgevoelig kunnen zijn. Ook het beperkte gewicht van deze kunststof folies en de immer aanwezige wind maken plaatsing van deze folies niet eenvoudig. De voorkeur gaat dan uit naar een bitumineuze dampremmende laag en dan liefst ook nog in een zelklevende uitvoering.

Polyglass® heeft hiervoor de POLYVAP SA ontwikkeld op basis van de ADESO® zelfkleeftechniek en naar keuze met een zelfklevende toplaag of een bezande toplaag. De zelfklevende toplaag maakt het mogelijk lichtgewicht isolatieplaten gelijk te fixeren zonder toepassing van kleefmiddelen, maar de vraag laat zich stellen of ons klimaat daar geschikt voor is. In situaties waarbij sprake is van een daktuin die pas achteraf wordt aangebracht kan aanvullende verkleving van de isolatie wel een item zijn. Naast de praktische voordelen van een bitumineuze dampremmende laag biedt de versie POLYVAP SA ook nog een extreme dampdichtheid doordat er aluminium op de inlage is aangebracht. Dat is dan weliswaar een iets duurdere uitvoering maar zorgt er wel voor dat een condensvrije dakopbouw gerealiseerd kan worden, ook voor meer extreme binnenklimaatcondities. En wat te denken van dakrenovaties? Als er al een PE-folie in het dak is voorzien, moet opgepast worden bij het overlagen van bestaande bitumineuze dakbedekking. Immers de dakbedekking wordt dan aan de bovenzijde dichter t.o.v. de binnenzijde waardoor het dauwpunt in de constructie verschuift naar boven. Ofwel het risico op blijvende inwendige condensatie wordt groter. Bij toepassing van een dampremmende laag type POLYVAP SA zal er ook na overlagen van bestaande dak­bedekkingssystemen nauwelijks risico op inwendige condensatie zijn.

GEWICHT

Voor dakopbouwen waar gewicht een belangrijke rol speelt heeft Polyglass® de ELASTOFLEX SA MINERAL 3,5kg/m2 ontwikkeld als zelfklevende toplaag in een meerlaags SBS-gemodificeerd dakbedekkingssysteem. De ELASTOFLEX SA MINERAL is aan de onderzijde voorzien van de ADESO® zelfkleeftechniek en aan de bovenzijde afgewerkt met minerale leischilfers. Het product lijkt omwille van het lichte gewicht een vreemde eend in de bijt, maar Polyglass® heeft in haar gamma een doorontwikkeling gemaakt naar lichtere dakopbouwen met lichtere producten. De ELASTOFLEX SA MINERAL kan op een bestaande bitumineuze dakbe­dekking worden aangebracht of op een bitumineuze onderlaag, beide systemen zijn opgenomen in het KOMO® Attest. De banen hebben ook de classificatie BRoof T1 voor weerstand tegen vliegvuur. Overigens zijn bij deze dakbaan ook de langsoverlap en/of de kopse overlap zelfklevend uitgevoerd en/of met hete lucht uit te voeren. De dakbaan past dus ook prima in een no flame dakopbouw zonder open vuur. De eerste versie van het KOMO® Attest dateert al weer van 10 jaar gelden, met de projectadvisering in het achterhoofd lijken er ook voor deze daksystemen mogelijkheden voor een hernieuwde marktintroductie.

MET WECAL ACADEMY BOUWEN WE DOOR AAN BITUMINEUZE DAKEN

WECAL werkt samen met Polyglass® door aan ontwikkeling van bitumineuze dakbedekkingssystemen. En worden invloeden uit andere Europese landen (naast die vanuit BeNeLux) onderling uitgewisseld en ondersteund, ook in samenwerking met andere partners. De WECAL Academy begeleidt deze activiteiten namens WECAL, ook met het doel de vergaarde kennis voor de lokale markt te kunnen gebruiken en verspreiden in trainingssessies met presentaties. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties en gericht advies altijd nadere infor­matie opvragen via info@wecal.nl.