Zoeken

Roofs 2022-02-66 "Door sensoren beslissingen maken op basis van kennis"

Aan tafel met… Jeroen van de laar

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Jeroen van de Laar en Ernest Knoors richtten Inscio op in september 2020. Het bedrijf plaatst IoT-sensoren in de isolatielaag van daken, die vochtigheid, temperatuur en drukbelasting meten en de meetwaarden met een gekozen interval van bijvoorbeeld een uur naar een dashboard sturen (zie ook Roofs november 2021). “Wij bieden inzicht waar voorheen geen inzicht was”, zegt Jeroen van de Laar.

Metingen

“Als je sensoren in het isolatiemateriaal plaatst, zijn er geen veranderingen nodig in het proces van hoe een dak gemaakt wordt of aan de materialen”, licht Van de Laar toe. “Met behulp van een raster bepalen we op welke plekken de sensoren geplaatst moeten worden. De sensoren hebben een laag energiegebruik. Hun batterij gaat vijf tot vijftien jaar mee, afhankelijk van met welke interval de data verzonden wordt. Ze meten drukbelasting, bijvoorbeeld de belasting van sneeuw of wateropslag, en temperatuur en vocht. Daarbij meten ze de boven- en onderkant van het isolatiepakket, zodat je een delta-waarde krijgt, die de isolatiewaarde van je dak weergeeft.”

Een app geeft in grafieken en tabellen de gemeten waarden weer. “Het directe voordeel is dat er geen inspecties op het dak meer nodig zijn. Op elk moment weet de eigenaar of beheerder wat de stand van zaken is. Bij problemen hoeft vervolgens niet het hele dak open, omdat je precies weet waar de lekkage zit. Dat is natuurlijk een niet te onderschatten voordeel bij groendaken, waterretentiedaken en solardaken.”

Pionieren

Inscio bestaat net anderhalf jaar. Van de Laar: “In deze fase zijn we vooral bezig om ons verhaal overal te vertellen. We richten ons primair op twee doelgroepen. Vastgoed­bezitters zoals woningcorporaties en hun ketenpartners als dakdekkers en onderhoudsbedrijven. En vastgoed met een kostbare lading onder het dak waar lekkage nooit mag gebeuren, denk aan datacentra, elektriciteitsbedrijven, supermarkten, koel- en vrieshuizen en logistieke centra. We merken dat er veel interesse is. We zijn nog volop aan het ontwikkelen en leveren veel maatwerk voor concrete vraagstukken. We zijn echt aan het pionieren.”

Na de daken breidt Inscio de werkzaamheden nu uit naar kozijnen. “Grote vastgoedeigenaren zoals woningcorpo­raties hebben drie grote kostenposten bij het onderhoud: het dak, de goten en de kozijnen. Daar zit dus besparingspotentieel. Op de kozijnen plaatsen we kleine sensoren (2x3 cm) waar overheen geschilderd wordt. De sensoren meten de uv-transparantie van de laklaag, zodat je niet te laat, met mogelijk schade aan het houtwerk, of onnodig vroeg gaat schilderen. Omdat er niet aldoor iemand op locatie hoeft te gaan kijken, kan je het aantal inspecties enorm terugdringen.”

Kennis

Wie dankzij meetwaarden weet hoe het met het dak gesteld is, hoeft niet nodeloos het dak op. Dat maakt dakonderhoud een stuk efficiënter. Maar dat is niet het enige voordeel, benadrukt Van de Laar. “De data verschaffen kennis. Deze kennis kunnen we meenemen in toekomstige beslissingen. Waar we voorheen besluiten namen op basis van aannames, kan dat voortaan op basis van feiten. We kunnen nu precies meten welk type materiaal en welk type dak onder welke omstandigheden zich hoe houdt. Dat is belangrijk voor verduurzaming: als je de levenscyclus van een dak kunt verlengen door bij de aanleg de juiste keuzes te maken, verbruik je minder grondstoffen. Meer kennis leidt ook tot betere multifunctionele daken, met alle duurzame voordelen van dien.”

Het begon met de kat

Het verhaal van Inscio begon met een grote grijze kat. “Ik was benieuwd waar onze kat ’s nachts naartoe ging, dus ik maakte een sensor. Die bleek veel te groot om bij het dier om te hangen, maar hij werkte wél. Ik vond het leuk om me verder te verdiepen in sensoren. Toen ik in mijn persoonlijke netwerk Laurens van Wylick (van Van Wylick isolerende mortels BV) sprak, hoorde ik dat hij zich afvroeg wat er in zijn daken gebeurde. Dat kan je met dezelfde technologie meten, realiseerde ik me. Zo begon het. De sensoren die we in daken plaatsen verschillen niet veel van de sensor die ik voor de kat maakte.”

Van de Laar studeerde bedrijfskundige informatica en werkte altijd in de IT, de laatste zeventien jaar bij Brink Groep, actief binnen de bouw-, huisvestings- en vastgoedmarkt. “Ik werkte daar met veel plezier. Ik werk graag in de wereld van bouw en vastgoed. Het zijn prettige mensen om mee samen te werken, ze zijn duidelijk en eerlijk. Maar het nadeel van informatica is dat je iets maakt dat je niet kan vasthouden. Daarom vind ik hardware zoals sensoren heel aantrekkelijk. Ik vind het leuk om met nieuwe technologie praktische problemen op te lossen. Het is spannend om te pionieren en iets te verzinnen wat een ander nog niet doet.” Mede-oprichter Ernest Knoors komt uit de wereld van de autosport en Formule1. “Daarin zijn sensoren en data van enorm belang. Ernest heeft diep-inhoudelijke technische kennis van telemetrie, ik heb de softwarekennis. We kennen elkaar al vijftien jaar via een gemeenschappelijke kennis en vullen elkaar hierin goed aan.”

Inzicht in producten

De ontmoeting met Van Wylick versnelde het proces. “Van Wylick isolerende mortels BV levert al 35 jaar Isomix, een mortel met piepschuimkorrels EPS erdoorheen gemengd, met daarop een piepschuimplaat afgesmeerd met hetzelfde mortel. In dat product zit veel vocht. Opdrachtgevers vroegen hem vaak waar dat vocht blijft. Dankzij onze sensoren kan Van Wylick dat niet alleen uitleggen, maar ook in een grafiek laten zien. Hij weet nu precies in welk tempo het vocht verdwijnt. Hij liet ons een proefproject doen bij een woontoren in Rotterdam. De data na één week gaven hem al zo veel inzicht dat hij ons daarna honderd projecten gunde. Hij ziet de toegevoegde waarde van onze producten in en is nu dealer van ons product.”

Wat voor Van Wylick gold, geldt voor de hele dakenbranche, zegt Van de Laar. “Door sensoren krijgt de dakenbranche een veel beter beeld van hoe de producten werken. Die inzichten kan men meenemen bij alle beslissingen. En bedrijven kunnen met meer kennis onderhoudscontracten afsluiten en processen efficiënter maken, omdat men niet nodeloos naar het dak toe moet.”