Zoeken

Roofs 2022-03-62 Nieuwslijn special Gele Daken

Esdec Flatfix Fusion geschikt voor grotere panelen

De wafers waarmee een paneel wordt opgebouwd worden steeds groter (van M6 naar M10 en M12), waardoor ook de paneelafmetingen veranderen: steeds breder en/of langer. Dit laatste is vooral van toepassing op panelen voor grote commerciële plat dak projecten. In de residentiële en kleine commerciële sector zien we vooral de toenemende vraag naar bredere panelen. Om deze bredere panelen tot 1150 mm veilig op het FlatFix Fusion montagesysteem van Esdec te kunnen monteren, zijn vanaf 31 januari nieuwe lengtes van de basisprofielen en de zijplaten/winddeflec­toren leverbaar. Er zijn twee nieuwe extra lengtes basisprofielen ontwikkeld en een nieuwe extra maat voor de zijplaat/winddeflector, die op beide langere basisprofielen past. Om langere panelen tot 2190 mm te kunnen monteren met FlatFix Fusion zijn er nieuwe afmetingen beschikbaar voor de ballastcontainer, de stabilisator en de winddeflector achter-/achterplaat. De nieuwe set-ups zijn grondig getest en de Peutz-goedkeuring voor de ballastberekening blijkt nog steeds nauwkeurig en betrouwbaar.

Triple Solar neemt nieuwe PVT-panelenfabriek in gebruik

In januari heeft Triple Solar de productie van de PVT-panelen verhuisd naar Technologies Added in Emmen. De nieuwe Triple Solar productieruimte is hiermee gevestigd in de eerste smart factory van Nederland. Bij Technologies Added kunnen gelijkgezinde bedrijven samen onder één dak produceren. Het werkt als het hebben van een eigen fabriek, maar is georganiseerd als een shared facility dankzij een uniek, flexibel assemblageconcept. Technology Added is een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry Agenda. De Smart factory in Emmen die ISO 9001 en Solar Keymark gecertificeerd is. Volgens Cees Mager, founder en CEO van Triple Solar, past Technologies Added perfect bij de sterke groei die Triple Solar doormaakt: ‘De oude productielocatie van Triple Solar was te klein geworden voor de nu meer dan 20.000 m2 PVT-panelen die jaarlijks hun weg vinden naar partners in heel Europa. En dit aantal groeit elke maand. Door deze groeiende aantallen is het nu het juiste tijdstip om te kiezen voor high-tech automatisering en robotisering in ons productieproces.’

Solar-stiXX: vogels weren onder zonnepanelen

Tegenwoordig worden bij nieuwbouw op elke woning zonnepanelen gemon­teerd. Vaak worden deze ook PV panelen genoemd (Photo Voltaic) Ook in bestaande wijken zie je steeds meer daken met zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling om de energie transitie te laten slagen. In toenemende mate gebeurt het ook dat met name vogels onder zonnepanelen gaan nestelen. Op het eerste gezicht lijkt zo’n nestje vrij onschuldig, maar er ontstaan wel degelijk risico’s en overlast. Bij grotere of meerdere nesten kan de ventilatie onder de panelen ernstig worden beperkt. Minder ventilatie betekent warmere panelen, wat ten eerste ten koste gaat van de opbrengst, maar in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot brand. Vogels die onder de panelen nestelen, zullen tevens de panelen bevuilen, wat weer ten koste van de opbrengst gaat. Ook gebeurt het dat vogels en vooral steenmarters de kabels stuktrekken, met alle gevolgen van dien.

Solar-stiXX is een flexibel, maar zeer solide systeem dat deze problemen kan voorkomen of verhelpen. Een uitgekiend systeem met uitschuivende RVS pinnen, van maar liefst 3 mm dikte, zorgt ervoor dat deze op nagenoeg elke dakbedekking toegepast kunnen worden. De Solar-stiXX worden rondom de zijkanten van de panelen gemonteerd met de StiXX Tech lijm, een hoogwaardige Polymeerlijm, die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. Voor meer info: www.nedsale.nl

Zonnecellen van 100% gerecycled silicium

Momenteel worden alleen het aluminium, glas en koper van oude PV-modules verwerkt, maar de silicium zonnecellen niet. Om dit materiaal te kunnen blijven gebruiken, hebben onderzoekers van het Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics CSP en het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE samen met het grootste Duitse recyclingbedrijf voor PV-modules, Reiling GmbH & Co, een oplossing gevonden waarmee het silicium op industriële schaal gerecycled kan worden en in nieuwe PERC-zonnecellen te vervaardigen. Alle kristallijne silicium PV-modules zijn te recyclen, ongeacht fabrikant en herkomst. Het proces is bovendien schaalbaar en daardoor economisch interessant. Dat begint met het verwijderen van het glas en plastic van de celfragmenten, die in grootte variëren van 0,1 tot 1 millimeter. Vervolgens worden het achterste contact, de zilveren contacten, de antireflectielaag en tenslotte de emitter verwijderd door natchemisch etsen. Het op deze manier gezuiverde silicium wordt in standaardprocessen verwerkt tot mono kristallijne of quasi-monokristallijne blokken en vervolgens verder verwerkt tot wafels.

Sunbeam kiest voor aluminium met lage CO2-uitstoot

Sunbeam, leverancier van montagesystemen voor de zonnesector, heeft een bewuste keuze gemaakt voor aluminium dat is geprodu­ceerd met een substantieel lagere CO2-uitstoot. Daarmee gaat Sunbeam een stap verder dan een keuze voor gerecycled aluminium. Met aluminium dat met hernieuwbare energie wordt geproduceerd, is nóg meer milieuwinst te boeken. Aluminium is naast staal een van de belangrijkste materialen voor Sunbeams montagesysteem Nova. Om de milieu-impact van haar producten zo klein mogelijk te houden, heeft Sunbeam ook voor aluminium onderzocht wat de gevolgen van verschillende productiemethodes zijn voor de wereldwijde CO2-uitstoot. “Elke aluminiumproducent maakt al zo veel mogelijk gebruik van gerecycled aluminium”, aldus Peter Deege, CEO bij Sunbeam. “Het is veel goedkoper dan volledig nieuw aluminium maken.” Volgens een rapport van European Aluminium bespaart recycling maar liefst 95 procent van de energie die nodig is voor de productie van primair aluminium. Sunbeam heeft zichzelf het doel gesteld om de CO2-uitstoot jaarlijks met 6% te verminderen en kwam tot de conclusie dat de manier van productie van primair aluminium een grote impact heeft op de uitstoot. Door bewuste keuzes in het productieproces kunnen producenten deze uitstoot aanzienlijk naar beneden brengen. Sunbeam kwam bij leverancier Hydro uit bij het materiaal Hydro REDUXA: primair aluminium dat is geproduceerd met een uitstoot van maximaal 4 ton CO2-equivalent per ton. Dat is maar liefst 4,5 keer lager dan het wereldgemiddelde.