Zoeken

Roofs 2022-05-67 Taalbegrip

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is taalbegrip.

Iedereen heeft wel eens op de lagere school de volgende oefening gedaan. Alle kinderen van de klas moesten de stoeltjes naast elkaar zetten en daarop gaan zitten. Zo ontstond er een lange rij van twintig tot dertig kinderen. Het eerste kind fluisterde een zin in het oor van het kind naast zich, deze fluisterde vervolgens de zin in het oor van het volgende kind, en zo maar door totdat het laatste kind de zin gehoord had. Dit kind had de nobele taak om de zin hardop te zeggen. Grote hilariteit ontstond in de klas omdat de zin totaal niet meer leek op hetgeen het eerste kind gezegd had.

Voorgaande anekdote geeft maar weer eens aan dat taalbegrip en communiceren complexe vaardig­heden zijn. Heeft niet iedereen goed geluisterd, is er wel begrepen wat er gezegd is, of is hetgeen iemand gehoord heeft wel goed doorverteld? Bij taalbegrip gaat het erom dat je kunt begrijpen wat er gezegd wordt. En dat kan soms wel eens verschil zijn tussen leven en dood. Het is essentieel dat we elkaar goed begrijpen.

Om veilig te kunnen werken in gevaarlijke werkplekken is het belangrijk dat men elkaar begrijpt als er gecommuniceerd wordt. Het communiceren wordt gedaan middels verbale communicatie. Maar dit kan ook middels non- verbale communicatie; dat wil zeggen dat een boodschap overgebracht wordt door middel van klanken, bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren.

Recent is voor het bouwplaatspersoneel Bouwspraak ontwikkeld. Dit is een universele gebarentaal welke hard nodig is voor een veilige werkplek, omdat door gehoor­bescherming en een mix aan nationaliteiten mensen op de bouwplaats elkaar vaak niet verstaan. Met de nieuwe (hand)gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om zo ongevallen te voorkomen. Bij Gebr. Janssen hebben we aan Bouwspraak in een toolboxmeeting uitgebreid aandacht besteed.

Net als bij veel bouwbedrijven zijn ook bij Gebr. Janssen mensen werkzaam met verschillende nationaliteiten. Daarom hebben we beleid ontwikkeld om deze mensen goed voor te lichten. Bijvoorbeeld zijn de toolboxmeetingen in verschillende talen schriftelijk en digitaal beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor de introductie en de veiligheidsinstructie van het bedrijf. Wij weten dat als we elkaar goed begrijpen dat onze mensen prettiger en veiliger samenwerken; daarbij verhoogt het tevens de saamhorigheid.

Taalbegrip is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)