Zoeken

Roofs 2022-06-23 Alle kennis over het dak raadplegen op één plek

Vernieuwde website Dakweb.nl gelanceerd

De bekende website voor de dakenbranche Dakweb.nl is volledig vernieuwd. Naast het laatste nieuws en de edities van de respec­tievelijke vakbladen ontsluit de website nu alle kennis, die in de vele jaargangen van Roofs en steilDAK is verspreid. De website is afgelopen maand gelanceerd en volledig opera­tioneel; in de komende periode zal de functionaliteit verder worden uitgebreid.

De vakbladen Roofs en steilDAK worden nog altijd primair op papier gelezen en daar zal voorlopig ook geen verandering in komen. Toch was er om verschillende redenen een duidelijke behoefte aan een complete website voor de dakenbranche. Lindeman Uitgevers heeft de verschillende websites (behorend bij de respectievelijke vakbladen) geïntegreerd in één overzichtelijke site: www.dakweb.nl.

De belangrijkste reden om een dergelijke website op te zetten, was de functie als naslagwerk. Er is in de loop der jaren in Roofs en later ook in steilDAK ontzettend veel kennis over het platte en hellende dak verspreid. Deze kennis bleef raadpleegbaar op de sites van de betreffende vakbladen, maar op vraag uit de markt is deze kennis op één centrale plek ondergebracht. Via de zoekfunctie kan eenvoudig alle informatie over een bepaald onderwerp tevoorschijn worden getoverd.

Aanvullend wordt er ook een begrippenlijst aangelegd, met informatie over de in de vakbladen gebruikte terminologie. Input van de gebruikers wordt hierbij op prijs gesteld: wanneer een begrip niet in de lijst is opgenomen, laat het weten. Ook kan men via eenvoudige trefwoorden als ‘inno­vatie’ en ‘duurzaamheid’ informatie over het betreffende onderwerp opvragen.

Met de lancering van de vernieuwde website Dakweb.nl is, naast alle jaargangen van Roofs en steilDAK, ook alle ­informatie uit het Roofs Handboek beschikbaar. Wie op zoek is naar een bepaald product of een bepaalde dienst, kan terecht onder het kopje ‘Leveranciers’. Via de zoekfunctie is eenvoudig op te zoeken waar men terecht kan voor de specifieke vraag. Tenslotte behelst de website ook, zoals u van Dakweb gewend bent, het laatste nieuws uit de (platte en hellende) dakenbranche en een agenda met alle relevante evenementen.

De vernieuwde website is bovendien eenvoudig te raad­plegen via mobiele apparaten. Men kan de informatie dus ook onderweg opzoeken. Hiermee heeft Lindeman Uitgevers invulling gegeven aan een duidelijke vraag uit de markt en is de dakenbranche een belangrijk platform en naslagwerk rijker. Vanaf nu is alle kennis van het (platte en hellende) dak, die sinds pakweg 1999 is opgebouwd, op een centrale plek raadpleegbaar.