Zoeken

Roofs 2022-06-40 Maatschappelijke waarde meetbaar en inzichtelijk met rekentool

Special gebruiksdaken

Sinds vorig jaar is de tweede versie beschikbaar van de digitale Multifunctionele Daken Tool, die in opdracht van de gemeente Rotterdam is ontwikkeld door Arcadis & CE Delft. De tool maakt een maatschappelijke kosten-batenanalyse, die gebouweigenaren helpt bij de afweging van het besluit voor investering in een multi­functioneel dak. Marloes Gout, Beleidsadviseur Duurzaamheid bij de Gemeente Rotterdam, presenteerde de nieuwe rekentool voor multifunctionele daken eind mei, tijdens een partnerbijeenkomst van het Nationaal Dakenplan in het stadspark in Rotterdam.

Ronald van Bochove

“De rekentool geeft inzicht in de maatschappelijke waarde van het multifunctionele dak“, zegt Marloes Gout. “Versie 1 van de rekentool is in 2018 beschikbaar gekomen. Die adviseerde toen alleen de groene, blauwe, rode en gele daken als multifunctionele opties. Versie twee voegt daar ook nog de paarse (wonen) en oranje (verbindende) gebruiksfuncties aan toe. En een belangrijke verbetering is ook dat deze tweede versie de maatschappelijke waarde van een groen dak voor biodiversiteit niet laat afhangen van het feit dat het dak zichtbaar moet zijn. Verder zijn de prijzen geactualiseerd en is de businesscase visueel duidelijker gepresenteerd, zodat het resultaat goed gebruikt kan worden in de communicatie.”

Stoplichtmodel

Zo wordt de opbrengst van waterberging op het dak ook aangegeven in ‘Aantal gevulde regentonnen’ en is de energieopwekking ook uitgedrukt in het aantal ‘huishoudens jaarlijks voorzien van elektriciteit.’ Een handig stoplichtmodel geeft aan welke kwalitatieve baten (wonen, mobiliteit, hitte­stress, imago eigenaar, vestigingsklimaat, sociale cohesie en waterkwaliteit) uit het project volgen. Groen: positief effect. Grijs: geen effect / negatief effect.

Gratis

De rekentool is gratis beschikbaar via de website LIFE@Urban Roofs en op de website van het Nationaal Dakenplan. Het is een Excel-bestand, dat in drie eenvoudige stappen input vraagt op de berekening te kunnen uitvoeren. Gout: “Het instrument doorloop je in ongeveer 10 minuten. Om te helpen, zijn zoveel mogelijk standaardprijzen en -waarden ingevoerd. Die waarden kun je desgewenst zelf nog aanpassen. De rekentool en het onderbouwingsrapport is in een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.”

Arcadis en CE Delft ontwikkelden de tool in opdracht van de gemeente Rotterdam en haar partners, waaronder Vestia en De Rotterdamsche Vastgoed Maatschappij. Het is ondersteund met de hulp van het Europese Unie (EU) programma LIFE @Urban Roofs, dat eind 2023 afloopt.

Grote belangstelling

De presentatie van de rekentool werd bijna bedolven onder de onderwerpen die op de partnermiddag van het Nationaal Dakenplan op het dakpark boven de winkelpromenade in Rotterdam-West werd gehouden. Want het multifunctioneel gebruik van daken kan rekenen op grote belangstelling. In de maand juni zijn bijeenkomsten even ‘on hold’ gezet vanwege het grote aantal evenementen waar het dak een centrale rol speelt. Er komt veel informatie beschikbaar uit afgeronde onderzoeken en projecten en uit monitoring op gerealiseerde daken. Maar ook evenzoveel vragen van beleidsmakers en beheerders van daken. Het Nationaal Dakenplan zal de komende tijd veel van zich laten horen om iedereen met vragen te voorzien van de juiste antwoorden of te koppelen aan relevante partijen in het netwerk, en biedt u in ieder geval ook deze rekentool.