Zoeken

Roofs 2022-07-53 Elke daksituatie is anders

Special Veilig en Gezond Werken

Sinds 2011 is Daksafe BV in samenwerking met Dakdekkersbedrijf Boko BV actief om voor CB te Culemborg de daken in te richten conform de wettelijke inrichtingseisen. Doel is een veilige omgeving te creëren voor diverse onderhoudswerkzaamheden en voor alle daken passende oplossingen aan te dragen. CB is logistiek expert op het gebied van media en gezondheidszorg.

Om de risico’s per dakvlak goed in beeld te brengen, is besloten een RI&E te laten uitvoeren.Ieder dakvlak heeft qua inrichting een andere aanpak nodig. Het ene dak heeft meer onderhoud nodig dan het andere. Per dakvlak is daarom ook een passende oplossing aangebracht en waar mogelijk is elk dakvlak minimaal voorzien van een veilige arbeidszone, waarbinnen veilig gewerkt kan worden. Wanneer men buiten deze veilige arbeidszone dient te werken, is gekozen voor een indivi­duele aanpak zoals paal en ketting op 1 m hoogte en minimaal 2 m afstand vanaf het valgevaar. Dit betreft DakHek, GéBé Gebiedsbegrensingssysteem, een vrijstaand Daksafe Mono II ankerpunt of een Daksafe KS1 kabelsysteem. Naast de valbeveiligingssystemen heeft Daksafe ook diverse klimvoorzieningen aangebracht om veilig naar een werkplek te kunnen komen.

CB heeft hiermee geïnvesteerd in een veilige werkomgeving op de daken voor zowel haar eigen personeel als haar onderaannemers. Daksafe is trots dat zij daar een belang­rijke rol in heeft gespeeld. Veiligheid boven alles.