Zoeken

Roofs 2022-07-54 Eyecatcher bedient de wereld vanuit Nieuwveen

Special veilig & Gezond Werken

Negen maanden na de verhuizing naar de nieuwbouw in Nieuwveen treffen we een tevreden Marco Schuurman. De eigenaar-directeur van Eyecatcher BV, specialist in valbeveiliging en sinds kort ook fixaties voor zonne-systemen, heeft ondanks (of eerder dankzij) de coronagolf een mooie periode achter de rug en zit alweer vol met uitbreidingsplannen. Dutch Design and Dutch Quality doen het goed.

De nieuwbouw bracht een verviervoudiging mee aan vloeroppervlak vergeleken met de oude huisvesting, die bovendien zeer duurzaam is uitgewerkt (gasloos, aangesloten op een lokale WKO). Schuurman: “Ons oude gebouw lag bovendien op een anonieme plek in Nieuwkoop waar niemand ons kende. We zijn regionaal ook niet zo actief. Maar met dit mooie nieuwe gebouw op een zichtlocatie zijn we goed in beeld. We hebben naast kantoorruimten een flinke opslagcapaciteit gecreëerd, een grote assem­blageruimte en een Experience Room.”

Mechanisch fixeren

Het nieuwe terrein is groot genoeg voor nog een flinke uitbreiding. De plannen daarvoor liggen al op de tekentafel. Schuurman: “We hebben de afgelopen decennia naam gemaakt met hoge kwaliteit veiligheidsvoorzieningen voor werken op hoogte en onze kennis op dat gebied hebben we aangewend op een nieuw gebied: de mechanische bevestiging van zonnesystemen. Dat loopt al sinds 2010, maar toen was de markt er nog niet klaar voor. Nu zonne-­energie een hoge vlucht heeft genomen gaan we die plannen verder uitrollen. Er zijn al meerdere bevestigingsvormen ontwikkeld en in productie, onder meer met een pvc-plaat voor toepassing in combinatie met pvc-dakbedekking. Het grote voordeel van mechanische bevestiging ten opzichte van ballasten is dat je enorm op gewicht bespaart. Daarmee kun je op veel meer daken zonne-systemen aanleggen. We weten allemaal dat veel daken te licht zijn en weinig kunnen dragen. Dat kun je in veel gevallen dus omzeilen. Overigens hebben we zo’n systeem al in 2010 toegepast op het hoofdkantoor van AKZO Nobel op de Zuidas.”

Normering

Internationaal zijn ze al verder met mechanisch bevestigen. Frankrijk heeft er sterk op ingezet en in Ierland mag alleen maar mechanisch gefixeerd worden. Nederland moet nog om en daarvoor zijn ook normeringen nodig. Schuurman: “Er bestaan hier alleen normen voor geballaste systemen en samen met diverse marktpartijen zijn we bezig om een normering op te stellen voor mechanisch fixeren. Dat heeft tijd nodig. We zitten zelf in de normcommissie en brengen daar als Eyecatcher onze kennis in. Je moet bedenken dat het een relatief jonge branche is.”

Onmogelijke situaties

En dat brengt ons weer terug bij de oorspronkelijke core business van Eyecatcher: veiligheid. Want er worden niet alleen steeds meer zonnepanelen op daken gelegd, ook groen, waterretentie, verblijven (rode daken) en andere gebruiksvormen eisen steeds meer dakruimte op. “Het wordt te druk op het dak”, constateert Schuurman zelfs. “Ik heb medelijden met dakdekkers die het dak op worden gestuurd om een lekkage op te lossen. De zonnepanelen zijn soms tot aan de randen gelegd, zodat er gedemonteerd moet worden. Ze komen steeds meer onmogelijke situaties tegen. De keuze voor duurzaamheid kan ook doorschieten, met veronachtzaming van het onderhoud en de veiligheid. Het blijft een werkplek die betreedbaar moet blijven. Groendaken kunnen ook een nachtmerrie opleveren, denk alleen maar aan het opsporen van een lekkage Het is prachtig, maar het moet wel waterdicht blijven. En het wordt steeds erger. Maar de grootste uitdaging is de overdaad aan PV-panelen. Een dak heeft minimaal anderhalf, liefst twee meter vrije ruimte nodig om nog enigszins goed en veilig te kunnen werken.”

Dutch en Dekra

Eyecatcher verkoopt een breed assortiment tijdelijke en permanente veiligheidssystemen en PBM voor een wereldwijde markt. Schuurman: “Wij ontwikkelen alle systemen zelf met als kenmerk Dutch Design & Dutch Quality. Het is allemaal Nederlands fabricaat. Dat heeft ons recentelijk geen windeieren gelegd, want wij hadden geen last van de recentelijke schaarsten en aanvoerproblemen. Kom ik wat te kort, dan heeft mijn leverancier in Nederland het snel gemaakt. Daarnaast hebben wij een goede naam opgebouwd als het om kwaliteit gaat. Onze vaste en mobiele systemen zijn niet alleen gemaakt conform NEN-EN 795, ze worden ook regelmatig echt getest volgens deze norm. We werken daarvoor samen met DEKRA, een van ’s werelds grootste expertise-organisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Die halen alles boven water, dus zorgen wij dat onze producten zonder concessies goed zijn gemaakt en hun certificaat krijgen en behouden. Om die kwaliteit staan wij bekend en dat doet het vooral goed in de vele landen waar wij naar exporteren.”

Experience Room

Een aanwinst in de nieuwbouw is de Experience Room, waar Eyecatcher probeert theorie en praktijk bij elkaar te brengen en aan kennisverbreding en verdere professionalisering van het vakgebied werkt. “Veiligheid gaat over gedrag en bewustwording”, legt Schuurman uit. “Hier kunnen we mensen met veel van onze systemen laten ervaren hoe je veilig kunt werken op hoogte, om een gevoel te krijgen bij werken in verschillende soorten harnasgordel of in een kooiladder met gereedschap, of het verschil laten voelen als je aanlijnt en bij een bepaalde overspanning een punt overslaat. We willen de klanten bewust maken dat het hun veiligheid is. Het schort in Nederland nogal aan voorlichting en instructie. Er moet hier veel, maar de praktijk loopt daarbij achter, zeker in Europees perspectief. En om weer even terug te komen op de groendaken en zonnepanelen: er zijn teveel partijen die maar wat aanklooien. Ik heb jongens gezien die onaangelijnd met één been in de dakgoot stonden, waarbij het andere been een plankje blokkeerde om substraat tegen te houden.”

DNA

“Bedrijven die mensen het dak op sturen, die, onbewust van de gevaren en zonder instructie, vervolgens onbeveiligd aan de slag gaan, het gebeurt nog te veel”, meent Schuurman. “In Spanje kom je zonder training het dak niet op, in Nederland kun je het dak op als je toestemming krijgt van de eigenaar. Daar ligt nog een mooie uitdaging. Intussen helpen wij met training en educatie om dat bewustzijn te verbeteren bij bedrijven die werken op hoogte. Er zijn er die veiligheid in hun DNA hebben en onderdeel hebben gemaakt van de bedrijfsvoering. Een tweede groep is bereid om te turnen, een derde groep zul je mogelijk nooit om krijgen. En maar hopen dat het goed blijft gaan.

De “beste” klanten zijn die waar het een keer mis is gegaan. Dan opeens moet alles compromisloos goed en veilig gebeuren.” Schuurman tot besluit: “Ons credo is Safe at work and back home, daar gaat het uiteindelijk om. Niemand wil de familie inlichten dat er iemand niet meer thuis komt of in een rolstoel. Daarom zullen wij nooit marchanderen in onze oplossingen. Schijnveiligheid kom je in ons assortiment en in onze aanpak niet tegen. We gaan hier heel ver in en daar zijn we trots op.”