Zoeken

Roofs 2022-07-65 Teermastiek slopen kan, maar onder (strenge) voorwaarden

theo talks

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Ik weet nog goed dat wij zo’n vijftien, twintig jaar geleden niet zo moeilijk deden over het slopen van teermastiek. Als de mannen bedekkende kleding, veiligheidsbrillen en handschoenen droegen, kon er volgens ons weinig fout gaan bij het slopen. Stofmaskertjes dragen werd aangemoedigd, maar wie zonder werken fijner vond, werd niet gecorrigeerd. Voor het eten en eind van de dag handen wassen, was misschien wel de enige hygiëneregel waarop werd gewezen.

Toen op een gegeven moment een SBD-voorlichter bij de jongens de woorden zwaar giftig en ziekmakend in de mond nam, sprong de werkgever op tilt. Hoe kan zo’n man dat nu roepen? Wat wilde die bereiken? Hij liep er voor ons! Voor het volgende branche-overleg werd mij gevraagd in de vergadering hierover een vraag te stellen. Wat ik deed. Bestuur en leden hadden er niets mee. Onzin was het en dus gingen we door met wat we altijd al deden, teermastiek slopen op de traditionele manier.

In de jaren erna werden de protocollen voor het slopen van mastiek mij duidelijker. Slopen kon wel, maar we dienden beschermende kleding en maskers te dragen. En er moest een dossier komen per sloopwerk met vermelding van locatie, hoeveelheden, namen van de slopers, hoelang deze bezig waren geweest, welke voorzorgsmaatregelen waren genomen et cetera. Plus: al deze informatie moest twintig jaar lang gearchiveerd worden.

Nadat deze informatie bij mij was geland en was besproken met mijn collega, hebben wij besloten: “wij slopen geen mastiek meer!”, dat wil zeggen: onze werknemers niet. Voor mastiek slopen huurden wij voortaan een sloopbedrijf in. Ons probleem werd zo hun probleem! Wel hielden we in de gaten dat er niet meer dan een dagproductie werd gesloopt. Wat open ging, moest wel dicht kunnen. Als er maar even ruimte was om te beginnen, gingen wij direct achter de slopers aan.

U begrijpt dat ik na het lezen van de Brancheafspraak BIKUDAK ‘Blootstelling aan PAK’s tijdens het verwijderen van dakbedekking met oude teerlagen’ in de ARBO-­catalogus Platte Daken even moest slikken. Daar stonden inmiddels toch heel wat zwaardere maatregelen vermeld. Natuurlijk weet ik dat oude mastiekdaken slopen niet het beste werk is dat je kon doen. Wat het protocol nu beschrijft, staat teermastiek slopen zowat gelijk aan asbestslopen. Het schreeuwt aan alle kanten: Alleen door specialisten uit laten voeren! Als ik u mag adviseren: lees dit onderdeel van de ARBO-catalogus plus de Aanvullende branche­afspraken goed. Vat ze niet te lichtzinnig op en implementeer deze direct.

Er zijn verder grote voordelen voor u als dakdekkers nu dit alles zo luid en duidelijk is omschreven. Komt u mastiek tegen op een werk, dan zijn er twee mogelijkheden om hiermee om te gaan. Weglopen of slopen op de voorgeschreven manier. Stuur bij de offerte een kopie van de branche-afspraken mee, dan is valse concurrentie uitgesloten.

Jaren na dato moet ik toegeven dat arbovoorlichter Martin van der Velde zijn tijd ver vooruit was. Het spijt mij oprecht dat wij toen niet naar hem hebben willen luisteren.