Zoeken

Roofs 2022-07-83 Het V&G-(deel)plan voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is het V&G-(deel)plan. Een V&G-plan; je hebt er misschien nog nooit van gehoord of wellicht heb je er veel mee te doen. Maar is dit wederom een papieren tijger of een verplichte invuloefening, waar men veel tijd mee bezig is en waarin twee gaatjes geprikt worden om het dossier te vullen? Nee, het is alles behalve dat, het is een plan om Veilig en Gezond samen te werken. Dit plan wordt V&G-plan genoemd.

Een bouwplaats heeft goede afspraken nodig, welke samengevat worden in een plan. Op willekeurig welke bouwplaats namelijk zijn veel bedrijven met veel bouwvakkers werkzaam. Op grote bouwprojecten al zeker. Om al deze mensen veilig te kunnen laten samenwerken, is een goede afstemming nodig om veilig en gezond te werken. Er zijn wettelijke eisen ten aanzien van een V&G-plan voor bouwprojecten, waar meerdere partijen samenwerken en voor risicovolle bouwprojecten.

Een V&G-plan is een document of het geheel van documenten dat de risico-analyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat om veiligheidsrisico’s te voorkomen, waaraan de werknemers blootgesteld kunnen worden. Het is belangrijk dat een V&G-plan duidelijk is over een aantal belangrijke onderwerpen. Alleen door een duidelijk plan heeft men goed inzichtelijk welke werkgever verantwoordelijk is voor bepaalde onderwerpen.

In de praktijk is het vaak zo dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het geven van aanwijzingen aan personeel, tevens toezicht houdt op de werkplek, middelen beschikbaar stelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet/Arbowet. Dit bedrijf zal het V&G-plan samenstellen; elke andere partij werkzaam op dit bouwproject zal haar eigen V&G-deelplan daartoe moeten aanleveren.

Vaak komt het voor dat Gebr. Janssen werkt als onderaannemer. Zij zal dan een V&G-deelplan aan de aannemer aanreiken, zodat de aannemer een compleet V&G-plan kan opstellen. Door een goede aandacht voor het V&G-plan zullen ongelukken voorkomen en levens gespaard worden. Het V&G-deel)plan is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)