Zoeken

Roofs 2022-11-03 Aan de slag

Nog niet zo lang geleden was een jarendertigwoning het ultieme doel van menig huizenzoeker. Dat ideaalbeeld uit Funda-land bestond uit een aantal vaste bestanddelen: een bakstenen gevel, een erker, ‘karakteristieke details’, een fraaie kap met dakpannen en een kindvriendelijke buurt. Nu de energieprijzen (nog steeds) ongekend hoge niveaus hebben, is het beeld volledig gekanteld. Een jarendertigwoning is opeens een oude woning. En die kosten een vermogen aan energie. Het Funda-ideaal is nu een energielabel A, B en minstens C. Daar kun je eventueel nog met isoleren, zonnepanelen en een hybride of all-electric warmtepomp een betaalbare energierekening mee bereiken. Oud is uit. Monumenten zitten in het­zelfde verdomhoekje. Al mag je daar sinds een paar jaar wel zonnepanelen op leggen, mits onzichtbaar, het blijft lastig deze gebouwen te verduurzamen.

De boodschap die nu in heel Nederland duidelijk is geworden is simpel: in de nieuwe wereld staat er een bonus op duurzaam en een flinke malus op energie-onzuinig. Minister de Jonge, die Volkshuisvesting na jaren overheidsmismanagement en negeren weer tot leven mag wekken, is zelfs een wet aan het voorbereiden die het vanaf 2023 verbiedt om woningen met een slecht energielabel te verhuren. Zo zijn er tal van maatregelen in de maak om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in een stroomversnelling te krijgen. De stormloop op zonnepanelen, warmtepompen en isolatie, die in mei zelfs tot Kamervragen leidde, laat zien dat een deel van de markt zelf al aan de stroomversnelling is begonnen. Voor de overheid is het vooral zaak ondersteuning te bieden aan dat deel van de markt dat niet in staat is in verduurzaming te investeren.

De bouwsector in het algemeen en de dakenbranche in het bijzonder (veel maatregelen vinden plaats in en op het dak) spelen een grote rol spelen in de verduurzaming van Nederland. Uiteraard moeten ze uitvoering geven aan de vele projecten, renovaties en plaatsingen van installaties. Wil deze grote operatie kans van slagen hebben, zal er samengewerkt moeten worden, zullen meer dak­dekkers ook de discipline zonne-energie in huis moeten halen en zal de bouwsector naarstig op zoek moeten naar technisch geschoold personeel (opleidingen!). De tekorten aan zonnepanelen en warmtepompen zullen in de loop van de tijd hopelijk verdwijnen met de verdere industrialisatie van de productie.

Industrialisatie is tevens een (deel)oplossing voor het woningtekort en het gebrek aan bouwvakkers. Nieuwbouw van prefabhuizen neemt een steeds grotere vlucht en is onvermijdelijk als je voor 2023 900.000 woningen wil bouwen. Zijn er nog andere beren op de weg te verwachten? Meer dan genoeg. Denk aan stikstof, belangengroepen die nieuwbouwplannen kunnen blokkeren of de overbelasting van het elektriciteitsnet. We moeten maar hopen dat de over-heid op alle fronten slagkracht gaat tonen. In goede voornemens kun je niet wonen. In een jarendertigwoning wel, al is dat tegenwoordig een kostbare bezigheid. Nu eerst op 3 november naar Daken & Zaken. Ik zoek een mooie oplossing om mijn dak (jaren 70) te isoleren.

Tjerk van Duinen