Zoeken

Roofs 2022-11-26 Dakmeter 2021

erik steegman

In 2008 startte Albert van den Hout, toenmalige directeur van BDA Dakadvies (tegenwoordig Kiwa BDA) en hoofdredacteur van de Dakenraad de jaarlijks te verschijnen Dakmeter. Hierin werden samen met vertegenwoordigers uit de dakenbranche via een enquête de markttendensen samengesteld. Na het overlijden van Albert in 2017 is op aanvraag van de markt nog één keer (in 2018) de Dakmeter gepubliceerd door de toenmalige hoofdredacteur Dakenraad Frank de Groot. Op aandringen van veel marktpartijen binnen de dakenbranche is recentelijk weer een nieuwe Dakmeter samengesteld voor het jaar 2021. Blijkens de aangeleverde gegevens van produ­centen, overkoepelende organisatie en brancheorganisaties wordt ons gevoel bevestigd dat het de afgelopen jaren uitzonderlijk goed is gegaan op de daken.

Belangrijkste wapenfeit is een verdere stijging van het totale oppervlak aangebrachte gesloten dakbedekkingssystemen. Dit steeg van een dieptepunt van 14 miljoen m² in 2014 naar 18 miljoen m² in 2016 en uiteindelijk na de crisisjaren tot 24 miljoen m² in het jaar 2018. De corona-­crisis die vervolgens de wereld in zijn greep nam, spaarde onverwachts de bouwsector. De goede jaren hielden aan, ook binnen dakdekkersland, en in 2021 staat de teller op 27 miljoen m2 in renovatie en nieuwbouw aangebrachte vierkante meters gesloten dakbedekking. Daarvan is naar schatting 60% aangebracht binnen de renovatiemarkt en 40% binnen de nieuwbouw.

Distributiecentra

De algemene tendens is de sterke stijging in de afgelopen drie jaar terug is te zien in alle soorten materiaal. De percentages tussen de hoofgroep bitumen 55,5% en kunststof 44,5% betekent dat het aandeel kunststof vanaf 2018 met 3% gestegen is. Met name PVC en TPO zijn de procentueel grootste stijgers. Dit komt wellicht door de bouw van wederom veel grote distributiecentra in het afge­lopen jaar waar relatief veel PVC en TPO wordt toegepast. De hoeveelheid EPDM is met 25% gestegen, maar blijft in onderverdeling tussen de dakbanen onderling op een percentage van krap 20% stabiel aandeel staan.

De hoeveelheid APP dakbanen is vanaf 2018 gestegen met 1,8 miljoen m², terwijl het aandeel APP-dakbanen met ruim 6% gedaald is van 51% naar krap 44,5%. Binnen deze groep profiteert de stijgende hoeveelheid SBS dakbaan (wortelvast voor daktuinen) en de POCB/ APAO dakbaan voor een deel van deze daling met een plus van 3%. Binnen de kunststofmarkt stegen PVC en TPO dakbanen met +5%.

Bevestigingswijze

  • 60% mechanisch bevestigd
  • 20% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
  • 20% los gelegd en geballast

Het markaandeel van mechanisch bevestigde systemen ten opzichte van de gekleefde systemen is met 5 % gestegen ten opzichte van 2018.

Isolatiematerialen

Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is circa 16 miljoen m². Hierin is de volgende onderverdeling geregistreerd:

  • PIR 55%
  • EPS 25%
  • MWR 15%
  • Overigen (CG, C-EPS, XPS) 5%

De isolatiebranche profiteert sterk van de vele maatregelen en subsidieregelingen van de energietransitie en verduurzaming. Als eerste komt dit door de aangetrokken nieuwbouwmarkt in 2021 en de grote opgave bij woningcorporaties om de energieprestatie van het bestaande woningbezit te verbeteren. Bij de bestaande woningvoorraad wordt inmiddels standaard bij vervanging van dakbedekking na-isolatie aangebracht. Dit heeft ook tot gevolg dat het mechanisch bevestigen van daken en losliggende, geballaste daken aan aandeel wint ten opzichte van volledig verkleefde daken. Met name de PIR industrie heeft hier door de geringere toevoeging van dikte met een goede isolatiewaarde profijt van. Het PIR-aandeel steeg met 12% ten opzichte van het EPS-aandeel, dat in de afgelopen drie jaar 16 % daalde. Ook het benutten van daken voor energieopwekking zal steeds meer zorgen voor een verschuiving van toegepaste isolatiematerialen. De C-EPS (Cement gebonden drukvaste isolatiemortel) profiteert duidelijk van multifunctioneel dakgebruik, retentiedaken en ook het fenomeen afschotcorrectie binnen de renovatiesector.

Multifunctioneel dakgebruik

Een nieuwe vraag in de enquête was welke dakkleur van toepassing was binnen de zogenoemde multifunc­tionele daken. Op een totaal van 2,7 miljoen m2 bleek de volgende verdeling:

  • Gele daken (PV-panelen) 60%
  • Blauwe en groene daken 30%
  • Rode daken en parkeerdaken 10%

Verwachtingen voor 2022

Op de (open) vraag wat voor de respondenten punten van zorg waren, kwamen vooral naaar voren het oplopende tekort aan dakdekkers, langere levertijden en de enorme stijging van de prijs van dakmaterialen. Door de stijging van de totale bouwkosten zijn er al diverse plannen voor projecten verschoven of in zijn geheel stop gezet. Ook wordt een verwachting uitgesproken dat vanaf het vierde kwartaal van 2022 er een dalende tendens zal komen in omzetten, ofwel een significante terugval in de bouwconjunctuur.