Zoeken

Roofs 2022-11-30 Opereren in een spanningsveld

Special Onderhoud & Renovatie

Woningcorporatie Portaal heeft bijna 55.000 woningen onder haar hoede. Bij onderhoud en renovatie van de daken heeft de corporatie oog voor nieuwe ontwikkelingen. “Het is geen taboe meer om te praten over nieuwe manieren van verduurzaming”, zegt Rob Hetterscheit van Portaal.

Tekst: Nolanda Klunder

“Bij ons onderhoud werken we bij Portaal volgens de methodiek van Resultaatgericht Samenwerken. Onze RGS-partners zijn onderhoudspartijen met het VGO-keurmerk”, vertelt Rob Hetterscheit, Programmamanager Planmatig onderhoud bij Portaal Vastgoed. De RGS-partners zijn gevelonderhoudspartijen. “In het verleden hadden we gevel- en dakonderhoud gescheiden en verstrekten we rechtstreeks opdrachten aan grote dakonderhoudspartijen. Maar het bleek efficiënter als de gevelonderhoudsbedrijven de dakpartijen in onderaanneming nemen.”

Onderhoudsplan

Hetterscheit vertelt: “Onze RGS-partner maakt samen met ons een onderhoudsplan voor het desbetreffende complex, gebaseerd op een cyclus van minimaal zes jaar. We maken daarbij niet alleen een onderhoudsplan voor de eerstvolgende cyclus, maar ook voor de twee erna: wat doen we dit jaar, wat doen we dan over minimaal zes jaar, en na de volgende cyclus? Na achttien jaar is het dak aan de beurt. We willen die cyclus verlengen naar acht of negen jaar, zodat je praat over termijnen als zestien, vierentwintig jaar. We kijken elke keer bij het complex of de prestatie gehaald is. Dakonderhoud is uiteraard deel van het geheel. Heeft het dak nog de kwaliteit die we verwacht hadden toen we er vorige keer naar keken? Over het algemeen zien we dat de bitumineuze dakbedekking de prestaties haalt die voorspeld waren. We zijn erg blij met die voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid van daken is heel belangrijk voor goed onderhoud.”

“Deze manier van werken leidt ertoe dat we in samenspraak met elkaar zo efficiënt mogelijk het beste resultaat krijgen”, zegt Hetterscheit. “Voor de onderhoudspartner is het fijn dat hij van tevoren weet welke activiteiten hij de komende jaren moet uitvoeren, zodat hij daarop kan anticiperen wat betreft materialen en capaciteit. Met het oog op de huidige schaarste in grondstoffen en personeel is dat belangrijker dan ooit. We hebben mede daardoor een goede realisatie van onze jaarplannen.”

Pionieren

Is het planmatig onderhoud meer traditioneel, gericht op een zo lang mogelijke levensduur, bij renovatie kijkt Portaal soms buiten de gebaande kaders, vertelt Hetterscheit. “We zijn voorzichtig aan het pionieren om nieuwe manieren van verduurzaming te vinden. Zijn er, met het oog op circu­lariteit, alternatieven voor de oliegebaseerde producten op de markt? We dagen onze ketenpartners uit om daarin mee te denken. Zo kijken we naar volledig biobased materialen om een herbruikbaar dakpakket te maken. Lisdodde blijkt bijvoorbeeld goed isolerend materiaal, maar dan kan je geen dakbedekkingsmateriaal gebruiken waarbij je moet branden. Daarbij zouden we dus kiezen voor kunststoffen, die je kunt föhnen.”

Enerzijds loop je met pionieren een risico, anderzijds kom je nergens als je dat niet doet, zegt Hetterscheit. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ergens moet je een stap zetten. Het is geen taboe meer om het gesprek over nieuwe manieren van verduurzaming aan te gaan. De visie van Portaal is: bijdragen aan goed samenleven. Daar zitten meerdere aspecten aan. Het gaat niet alleen om betaalbaarheid, de huren zo laag mogelijk houden, maar het gaat ook om het zorgen voor fijne, goede woningen. Zeker nu met de stijgende energieprijzen zet Portaal daarom alles op alles om de renovatie en verduurzaming van onze woningen met een E, F en G label te versnellen. We blijven investeren om de woningen te verduurzamen, dat zal uiteindelijk toch de oplossing zijn. Maar dat is allemaal voor de lange termijn. Op de korte termijn willen we de huurders helpen nu de energierekeningen zo hoog worden. Met alle corporaties is afgesproken om de huren te gaan verlagen voor bewoners die niet meer dan 120 % van het minimumloon verdienen, en voor alle anderen de huren komend jaar niet te verhogen. Ook hebben we een grote voorlichtingscampagne gehouden, waarin we huurders lieten zien wat zij eenvoudig zelf kunnen doen om te besparen. En onze vakmannen brengen na een reparatie als het even kan ook tochtstrips en radiatorfolie in een woning aan. We kunnen niet alles oplossen maar wel een steentje bijdragen.”

Spanningsveld

“Woningcorporaties opereren in een spanningsveld”, zegt Hetterscheit. “Aan de ene kant moeten we zorg dragen voor goede en betaalbare woningen, aan de andere kant worden we door de overheid gezien als aanjager van de verduurzamingsopgave die we in Nederland hebben. Om aan beide te voldoen blijven we investeren en pionieren. We kijken naar alle mogelijkheden, naar biobased materia­len, circulariteit, manieren om alle afvalstromen op enige wijze terug te brengen in de woning. Met hout en beton zijn we al mooie stappen aan het zetten. Bij verduurzaming kunnen daken een belangrijke bijdrage leveren.”