Zoeken

Roofs 2022-11-32 Digitaliseren van dakonderhoud

Special Onderhoud & renovatie

Steeds vaker werken gebouwbeheerders met computermodellen van het gebouw die helpen bij het plannen van onderhoud. Het model van het gebouw in de computer ondersteunt op basis van de gegevens uit de praktijk de staat waarin het verkeert. Daarmee kan de planning en investering voor beheer en onderhoud zeer efficiënt worden bepaald. Met digitale hulpmiddelen voegt de moderne dakdekker zijn informatie eenvoudig toe.

Op de BIM Onderwijsdag van begin oktober gaf keynote speaker Timo van de Brug, Afdelingsmanager Vernieuwing bij Asset Ontwikkeling & Informatie van Prorail, aan dat zélfs de van oorsprong ‘papieren’ organisatie voor het beheer van de assets steeds meer gebruik maakt van digitale informatie. “Bij het inventariseren van een object slaan onze technici nog steeds grote boeken open met technische tekeningen en informatie. Maar daarnaast is de dagelijkse data die we verzamelen over onze assets gigantisch.”

Van de Brug laat de studenten zien hoe het inwinnen van informatie uit door Leica scanners gegenereerde puntenwolken als basis dient voor het monitoren van baanvlakken, objecten en portalen waarover en waarlangs dagelijks treinen denderen. “Om dagelijks verkeer over het spoor mogelijk te maken is data gedreven werken onmisbaar.” Het preventief onderhoud aan het spoor kan inmiddels niet zonder de gedigitaliseerde informatie uit de praktijk. De computer ‘ziet’ wanneer een seinpaal niet meer recht staat. Informatie uit sensoren worden in het computermodel van een station verwerkt en de beheerder krijgt een melding als ergens een waarde wordt overschreden.

Digitale tweeling

De ‘digital twin’, het model van de werkelijkheid in de computer, is bij het beheer van objecten en gebouwen steeds belangrijker. Bij een digital twin lopen alle informatie­stromen in het gebouw eerst naar een centraal data­platform. Daar worden de gegevens samengevoegd en vervolgens doorgezet in een op de klant afgestemde oplossing. Gebouwbeheerders kunnen op basis van deze gegevens hun gebouw beter beheren. Hoofdzakelijk gaat dat nu nog over het energieverbruik in diverse ruimten. Met het model en slimme software die installaties stuurt, kun je kantoren die niet bezet zijn minder verwarmen en verlichten of op tijd onderdelen vervangen aan installaties.

Slim combineren

Gebouwbeheerders van woningcorporaties kunnen op basis van de gebouwgegevens slimmer plannen en werk­zaamheden aan de gebouwschil combineren, of juist uitstellen op basis van verzamelde gegevens uit de praktijk. Het aflezen van verbruik aan installaties is te koppelen aan zo’n model van de werkelijkheid. Moeilijker wordt het met de staat van de gevel, het schilderwerk en het dak. Maar ook daar kan het een kwestie zijn van slim combineren van digitale gegevens.

Dakonderhoud met een app

Veel gebouwen worden tegenwoordig gerealiseerd op basis van een Bouw Informatie Model (BIM). Dit model krijgt een steeds belangrijkere rol in de fase na de bouw, de beheerfase. Want in het model zijn alle elementen die voorgeschreven zijn, uitvoerig gedocumenteerd. Ook de dakopbouw is met een druk op de knop op te roepen. Gebruikte materialen en zelfs afspraken over onderhoud en garanties kunnen opgenomen zijn in het model.

Aan de praktijkkant van het dak is software ontwikkeld om het dak op meerdere punten eenvoudig vast te leggen bij inspecties. Die software werkt zo handig dat veel dakdekkers gratis dakinspecties aanbieden. In een eenvoudige app leg je de kwaliteit van het dak vast met de hulp van standaard vragen met aan te vinken antwoorden en toe te voegen beelden. De meeste software is af te stemmen op de specifieke wensen van het bedrijf en de rapportage die er uit rolt, is veelal in pdf-vorm beschikbaar voor de klant.

Tablet

Felix Verhulst, new business developer bij Maxdoro, een technologiebedrijf dat producten ontwikkelt voor het verhogen van de efficiëntie, geeft aan dat hun dakinspectie-app helemaal naar de wens van de klant kan worden opgezet. “Want we zijn eigenlijk in staat alle formulieren te digitaliseren. Zo kun je met de hulp van je tablet een inspectie uitvoeren op het dak, foto’s toevoegen en alle gegevens in een pdf, Word- of Excel-­bestand mailen naar een adres naar keuze. We werken momenteel ook aan een scope 12 keuring, een inspectie die het brand­risico van een zonnestroominstallatie controleert.”

Scores

Bris software brengt met een eenvoudige applicatie via BRISinspectdirect, alle gegevens voor de keuring van een gebouwdeel in een overzichtelijke rapportage. ‘De inspecteur legt in de keuring met de inspectie-app de conditie van de bouw- en installatiedelen vast in zes scores: van uitstekend tot zeer slecht. De gebreken legt de inspecteur vast door uit een lijst te kiezen. Ook de herstel- en onderhoudsactiviteiten kies je uit een standaard lijst. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid’, schrijft de software ontwikkelaar. De inspectie van een plat dak kan met een smartphone of tablet op locatie. Via de webbrowser leg je contact met InspectDirect om langs diverse inspectieschermen te lopen. Ook foto’s en korte omschrijvingen kunnen worden toegevoegd.

Met deze gegevens verrijk je ook de informatie voor de gebouwbeheerder. Door de informatie van de inspectie in het juiste formaat aan te bieden is het naadloos op te nemen in de digital twin en kan de beheerder of eigenaar zijn planning afstemmen op het gerapporteerde.