Zoeken

Roofs 2022-11-34 Dronebeelden vergroten de mogelijkheden voor onderhoud

Special Onderhoud & Renovatie

Dronebeelden zijn spectaculair. In vogelvlucht over een dak en het werk van uw vakmensen in filmbeelden vastleggen is slechts één van de toepassingen die de drone biedt. Met de juiste applicaties en een goed vliegplan is de drone uitstekend geschikt om inspecties aan daken te vergemakkelijken of de toestand van oppervlakten nauwkeurig vast te stellen. De dronebeelden verrijken de rapportages en helpen bij de communicatie met uw werknemers, opdrachtgevers en klanten.

“De ervaren dakdekker kan met de hulp van warmte­beelden, gemaakt door een drone, de staat van het dak bepalen. Zonder het maken van een insnede, zonder zelf op het dak te hoeven, herkent de dakdekker een lekkage of zwakke plek op het dak.” Willem Butselaar van het Yuneec Experience Center Nederland, ziet de drone als uitstekend hulpmiddel in de bouw.

“Ik heb besloten om met de Yuneec-drone aan de slag te gaan en het merk in Nederland stevig op de kaart te zetten. Yuneec was de eerste fabrikant die seriematig hexacopters – drones met zes propellers – op de markt bracht. Dit is veiliger dan een quadcopter met vier propellers. Bij mij gaf dit de doorslag om voor dit merk te kiezen. De veiligheid door gebruik te maken van zes propellers in combinatie met het vlieggemak en de vliegkarakteristieken, heeft op mij grote indruk gemaakt. Dit is een groot voordeel voor met name mensen die nog nooit met een drone hebben gewerkt. Dat sprak mij enorm aan!”

Voor mensen die op zoek zijn naar een drone, zijn er een aantal interessante spelers op de markt. DJI is een grote speler, daarnaast zijn er een aantal gespecialiseerde drone-ontwikkelaars. Butselaar: “Yuneec heeft een ontwikkelaf­deling in Zwitserland waar onlangs het vlaggenschip de H850 RTK het licht heeft gezien. Bij de totstandkoming van deze nieuwe drone is samenwerking met de markt en luisteren naar de wens van de klant erg belangrijk geweest.”

Functionaliteit toevoegen

Zo kun je een aantal belangrijke payloads die onder een H850 RTK passen, ook onder andere modellen van de fabrikant gebruiken. Dit is niet bij alle dronefabrikanten zo vanzelfsprekend. Daar moet je bij de aanschaf van een nieuw model, vaak ook nieuwe payloads aanschaffen. “De payload kan een camera zijn, maar ook radarsystemen, zoals LIDAR. Of een zoeklicht en zelfs een megafoon! Ook heeft Yuneec, samen met INTEL, een heel bijzonder systeem ontwikkeld om obstakels te vermijden.”

Dronedata bestaan vaak uit hoge resolutie RGB beelden. Door navigatiesatellieten, zoals GPS, zeer nauwkeurig toe te passen met RTK ontvangers, kunnen de verkregen data in verschillende softwareomgevingen bekeken of bewerkt worden. Butselaar: “Bij een visuele dakinspectie krijg je zo goed zicht op wat er zich op het dak bevindt. Maar je kunt de beelden ook verwerken tot een puntenwolk waarop je allerlei metingen kunt verrichten. Denk aan oppervlakte, hellinghoek en afmeting van bijvoorbeeld opstanden of installaties. Op basis van dit soort gegevens wordt het een stuk eenvoudiger een nauwkeurige prijsopgave te maken. Zelf ben ik een groot voorstander van het maken van een opleverinspectie op basis van thermografische beelden. Idealiter moet het dak dan na een regenbui vastgelegd worden waardoor je direct kunt zien of er ergens problemen zijn zoals een lekkage.”

Opleiding

“Bij de investering in een goede drone hoort een gedegen opleiding”, vervolgt Butselaar. “Ik vergelijk het altijd met ons normale rijbewijsstelsel. Je begint met het auto-rijbewijs, dan de aanhanger, de vrachtwagen en de vrachtwagen-die-gevaarlijke-stoffen-vervoert-opleiding. Iemand die de mogelijkheden van de drone serieus neemt, zal dit niet afschrikken. De moeilijkheidsgraad is uiteraard zeer persoonlijk, maar het is absoluut te doen. In dit kader is het voor de algehele veiligheid natuurlijk van groot belang dat je de ‘Rules of the Sky’ kent en ook de taal spreekt van de luchtverkeersleiding. Zo vorm je geen gevaar voor jezelf of je omgeving.” Hoewel de Nederlandse regelgever nog wel een jaar zal werken aan de ontwikkeling van haar eigen toevoeging op de Europese richtlijnen, is een investering op dit moment zeker geen weggegooid geld. Alle dronefabrikanten houden rekening met de strenge eisen en bereiden hun materiaal en documentatie er op voor.

Wachten op regelgeving

Lokale overheden krijgen steeds meer te maken met drones. Maar de Europese regelgeving heeft nog geen Nederlandse variant. Om de lokale bestuurders tegemoet te komen schreef het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begin dit jaar een brochure waarin de nieuwe regelgeving op hoofdlijnen wordt uitgelegd. Hoewel in deze brochure het uitvoeren van inspecties als professioneel dronegebruik wordt aangestipt, zal er in de regelgeving geen onderscheid worden gemaakt tussen hobbyisten en zakelijke vliegers. Het gaat om het risico van een dronevlucht, niet om het doel ervan. Het uitgangspunt van de regel­geving is een risico-gebaseerde benadering. Dat betekent: hoe groter het risico dat uitgaat van een dronevlucht, hoe strenger de eisen waar men aan moet voldoen.

Voor vliegen met drones die meer wegen dan 250 gram moet de piloot een online basisopleiding (A1/A3) volgen, af te sluiten met een online examen. Voor drones die tussen de 500 gram en 4 kg wegen waarmee in de buurt van mensen wordt gevlogen zijn een aanvullende opleiding en examen verplicht (A2). De online te raadplegen dronekaart (godrone.nl) is er om te voorkomen dat drones vliegen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is.

Vergroten dienstenaanbod

Butselaar heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe regelgeving voldoende ruimte laat om de professionele toepassingen die de drone technologie biedt uit te kunnen voeren. “Met de verworven kennis en het materiaal treedt je toe tot een selecte club van drone piloten. Deze specialisten worden tegenwoordig steeds vaker gevraagd voor allerhande registraties. Wat begint met de inspectie van daken groeit al snel uit naar …, ja, hier is de enige beperkende factor de eigen fantasie. Een drone zal inzetbaar zijn, of dat in de toekomst worden, op al die plaatsen waar je zonder de inzet van een drone niet, of alleen met grote risico’s kunt komen. Dakinspectie, gevelinspectie, zonnepaneleninspectie, registratie bouwvoortgang, vastleggen schades voor verzekeringen, opmeten, talloze toepassingen. Butselaar; “Ik hoor vaak: Het is echt de toekomst, hè? Mijn antwoordt steevast is: De toekomst is nu! Doe er je voordeel mee!”