Zoeken

Roofs 2022-11-46 In vier weken tijd 10.000 m² plat dak isoleren

Special Onderhoud & Renovatie

In slechts vier weken tijd een plat dak van circa 10.000 m² renoveren. Geen dag meer, geen dag minder. Dat is een krappe tijdspanne, ook voor de verwerking van ROCKWOOL-isolatie op het dak van de productiehallen van Volvo Trucks in Gent, waar dagelijks 400 trucks van de band rollen. Isolatieproducent ROCKWOOL, hoofdaannemer Wyckaert Bouwonderneming en dakconstructie-/dakdekkersbedrijf Tectum Group hebben alle registers opengetrokken om deze uit­dagende klus tot een goed einde te brengen.

De gehele dakconstructie van Volvo Trucks in Gent wordt gerenoveerd. Er worden nieuwe steeldeckplaten geplaatst ter hoogte van de afgebroken lichtstraten. Op de plaats van de huidige lichtstraten, met boogvormige acrylaatplaten, komt een combinatie van rookluiken, ‘lightcatchers’ en steeldeckplaten. Ook de bestaande isolatie en folie van het 50 jaar oude originele dak, worden vervangen. Het gaat in totaal om 55.000 m² dakoppervlak in een gefaseerde aanpak. De planning voor de dakrenovatie is bijzonder, omdat alleen tijdens het zomerverlof van het personeel op het dak gewerkt mag worden. Dit betekent concreet in een periode van vijf jaar jaarlijks 10.000 m² dak renoveren gedurende vier weken in de maanden juli en augustus. De opdrachtgever heeft als eis gesteld dat ongeacht de weers- of marktomstandigheden de (deel)klus geklaard moet zijn.

Veiligheid personeel

Pascal Antoin, Director Real Estate namens Volvo Group Belgium, geeft aan dat veiligheidsredenen ten grondslag liggen aan deze ultra-strakke planning. “Wij willen pertinent niet dat het dak wordt gerenoveerd terwijl ons personeel vrachtwagens aan het assembleren is. Ondanks de aan­wezigheid van veiligheidsnetten wensen we het risico op eventuele ongelukken met een desastreuze afloop voor onze werknemers absoluut niet te nemen.” Hij beseft zich terdege dat de in beton gegoten planning geen een­voudige opgave is voor de uitvoerende partijen van de dakrenovatie. “Het was ook niet eenvoudig om een hoofdaannemer te vinden die deze uitdaging aandurfde. Je moet voldoende personele capaciteit beschikbaar hebben en een netwerk van onderaannemers en toeleveranciers die aan de logistieke en personele voorwaarden kunnen voldoen.”

Verrijdbare tentconstructie

Uiteindelijk gunde Volvo Trucks via een uitgeschreven prijsvraag de complexe opdracht aan het bouwteam van Wyckaert Bouwonderneming en de Gentse vestiging van Tectum Group. Eerstgenoemde voert de algehele regie en coördinatie over de renovatie en is verantwoordelijk voor de logistiek. Tectum Group engineert de dakconstructie en voert de renovatie van het dak uit. Vorig jaar slaagde het bouwteam er al in om 7.500 m² dak te renoveren met behulp van mobiele tenten waaronder de medewerkers droog konden werken. Voor de komende vier jaar is er een unieke tentconstructie met een overspanning van maar liefst 36 meter ontwikkeld die op rails verplaatst kan worden naar gelang de plek waar gewerkt wordt.

Droog leggen

Met deze tentconstructie kan de ROCKWOOL isolatie droog worden gelegd. Voor Tectum Group is de steenwolisolatie­producent een bekende en betrouwbare partner; er is jarenlang ervaring opgedaan met de platdakisolatieproducten Rhinoxx, Tauroxx en Caproxx Energy. “De Volvo Group wil alleen maar onbrandbare isolatie toegepast zien in com­binatie met een hoge drukvastheid. Dan komt wat ons betreft alleen maar ROCKWOOL isolatie in aanmerking”, vertelt manager Pieter Den Haese van Tectum Group. “Wij kennen de producten door en door en hebben korte lijnen met de technisch adviseurs en accountmanagers binnen de organisatie. ROCKWOOL heeft ons nauwgezet begeleid in de werkvoorbereiding, bijvoorbeeld met het maken van windlastberekeningen. Ook In het commerciële traject richting de opdrachtgever gaf ROCKWOOL de gewenste ondersteuning.

Logistiek

De grootste uitdaging bij dit project is om het materiaal op tijd en op de gewenste plek op het dak te krijgen, zonder dat er onnodige tijd verloren gaat. Wat de aanvoer van de Caproxx Energy platen betreft is dat goed verlopen. Den Haese: “Een bepaald aantal weken voor de start van de uitvoering moeten alle benodigde materialen in het depot liggen, dat op een steenworp afstand van de bouwplaats is gevestigd. We hebben geen leveringsproblemen gehad, ondanks de moeilijke situatie op dit moment in de wereld.”

Commercieel directeur Ludwig Le Clair van Wyckaert Bouwonderneming bevestigt dat ROCKWOOL de vereiste leveringstermijn goed naleeft. “Bij de eerste renovatiefase vorig jaar is al gebleken dat het isolatiemateriaal op tijd aankwam volgens de gewenste technische specificaties. ROCKWOOL is in staat om volgens het just-in-time principe de juiste hoeveelheden te leveren. En wat we ook zeer prettig vinden is dat we mede dankzij hun in staat zijn geweest om een projectprijs af te spreken met de opdrachtgever voor deze dakrenovatie.”

Circulaire isolatie

Behalve het feit dat steenwolisolatie onbrandbaar is, speelt het milieuaspect een belangrijke rol bij de opdrachtgever om een bewuste keuze te maken voor ROCKWOOL. Antoin: “Het isolatiemateriaal kan worden gerecycled; dat past in onze visie om het milieu niet te belasten en onze footprint zo klein mogelijk te houden. Het isolatiemateriaal dat vorig jaar is verwijderd, is op een nette manier verwerkt zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. We willen geen afval verbranden en daarmee de CO2-uitstoot beperken.”

Volgens de woordvoerder van Volvo Trucks in Gent heeft de opdrachtgever zich totaal geen zorgen gemaakt over de toepassing van de isolatie. “ROCKWOOL heeft haar documentatie goed op orde en de verwerking van het materiaal is vlekkeloos verlopen. Wat dat betreft hebben ze een positieve bijdrage geleverd aan onze wens om zoveel mogelijk ontzorgd te worden.”

Eerste fase

Vorig jaar vond de eerste fase en dus een soort proeve van bekwaamheid plaats. Volgens Le Clair verliep dit ‘debuut’ behoorlijk succesvol. Wyckaert Bouwonderneming had een torenkraan ingehuurd met een 70 meter hoge giek om de materialen op de juiste plek van bestemming te brengen. Verder werd met mobiele tenten gewerkt om alle werkzaamheden droog uit te voeren. Per twee shifts waren in totaal 40 à 50 medewerkers op het dak actief, gedurende negen uur per dag. “Die capaciteit hadden we zeker nodig; sterker nog: we hadden graag nog meer ‘handjes’ gehad, maar dat is één van de verbeterpunten voor de tweede fase dit jaar. Tevens hebben we de tentconstructie met een overspanning van 36 meter verankerd aan het gebouw en verrijdbaar gemaakt. Zo kunnen we nog sneller en droog doorwerken.”

Afspraken

Wyckaert is verantwoordelijk voor onder andere de com­municatie met de onderaannemers, toeleveranciers en de logistiek van het werk. Alle benodigde materialen moeten op tijd worden aangeleverd en gestockeerd op de gewenste plek. “Wat dat betreft kon ROCKWOOL ons de leveringstermijn garanderen en die afspraak zijn ze nagekomen. Ook voor de tweede fase geldt deze uitdaging en garanderen ze dat de materialen op tijd worden geleverd. Isolatiematerialen die onder andere gebaseerd zijn op aardolie hebben tegenwoordig meer leverings­problemen.”

De keuze voor ROCKWOOL was bij dit renovatieproject snel gemaakt, omdat de opdrachtgever een maximale brandveiligheid van de dakconstructie vereist. “Qua brandveiligheid heeft steenwol een streep voor op andere isolatiematerialen. Let wel: ik ben niet partijdig voor gebruik van steenwol, maar dit is wel een feit. Een ander voordeel van steenwol vind ik dat het gerecycled kan worden. ROCKWOOL zorgt ervoor dat na gebruik de isolatie wordt teruggenomen en weer wordt verwerkt in de eigen fabriek tot ‘nieuwe’ steenwol.”

Voor de isolatie van platte bedrijfsdaken doet het Belgische Tectum regelmatig een beroep op ROCKWOOL. In toene­mende mate eisen opdrachtgevers een maximaal brandveilige isolatieschil, bij voorkeur een onbrandbaar product. Dan is de keuze voor ROCKWOOL snel gemaakt, want steenwol voldoet daaraan. Ook Volvo Trucks in Gent stelde die harde eis voor de dakrenovatie van haar productiehallen in Gent. Voor dit renovatieproject hebben Tectum Group en ROCKWOOL al ruimschoots ervaring met elkaar opgedaan. Tectum Group kent de eigenschappen en de verwerking van de isolatieplaten voor dak en gevel als haar eigen broekzak. Den Haese: “We passen de isolatie van ROCKWOOL dermate vaak toe dat we weinig technische ondersteuning nodig hebben. Desondanks begeleiden ze ons altijd in de werkvoorbereiding op projecten, zoals ook bij deze dakrenovatie in Gent. Ze staan altijd tot onze beschikking en de lijnen zijn kort. Ook daarom werken we graag met ROCKWOOL.”

Droog werken onder tent

Ondanks de logistieke uitdagingen heeft ROCKWOOL afgelopen juli weer op tijd de gewenste Caproxx Energy platen geleverd, net als het geval was in de eerste fase van de dakrenovatie. “We hebben een aantal kleine praktische zaken verbeterd voor de tweede fase”, zegt Den Haese. “De toegankelijkheid van het dak is verbeterd en er komt een stroomvoorziening op het dak. Daarnaast zal de tentconstructie verrijdbaar zijn; zo kunnen we nog vlotter doorwerken.”