Zoeken

Roofs 2022-11-62 PV-modules in in-daksystemen

productnieuws

GSE Intégration heeft een gootstuk ontwikkeld voor de eenvoudige en naadloze integratie van dakramen in daken met indaksystemen voor zonnepanelen. De ontwikkeling van dit GSE In-Roof systeem is gedaan in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van dak­ramen, waaronder VELUX. Hiermee kunnen dakdekkers eenvoudig en veilig combinaties van PV-modules en dakramen in het dak plaatsen. Met het ontwikkelde profiel sluit een dakraam perfect aan op het GSE In-Roof systeem, waardoor het dakoppervlak en de zonnepanelen optimaal kunnen worden benut voor een maximale energieproductie. Bewoners kunnen zo genieten van daglicht en frisse lucht.

Bij toepassing van zonnepanelen op schuine daken met on-roof systemen worden de PV-modules met een onderconstructie bovenop de klassieke dakbedekking gemonteerd. Het dak zelf en de aansluitingen op de inbouwdelen blijven grotendeels onaangetast, zodat alle dakramen en lichtoplossingen met de gebruikelijke gootstukken in het dak kunnen worden geïntegreerd. De montage van het nieuwe systeem is gebaseerd op de methode die ook voor gootstukken van standaard dakbedekkingen gangbaar zijn. De inbouw van een dakraam in een PV-systeem verloopt daardoor op een vertrouwde wijze. Als voorbeeld volgt hieronder stapsgewijs de montage de gootafdekplaat in combinatie met het GSE-bevestigingssysteem en een VELUX dakraam.

De eerste stap is het bepalen van de installatiepositie, die enerzijds gebaseerd is op de spanten en anderzijds een regelmatig raster moet vormen voor de toekomstige PV-modules; in het voltooide aanzicht neemt het raam precies de ruimte in van een module. (Op de website van GSE is een veldgrootte calculator te downloaden) De volgende stappen verlopen zoals gebruikelijk wat samengevat neerkomt op de onderstaande stappen.

Gootstuk met gedeeltelijk geïnstalleerde GSE-frames monteren

In de eerste stap worden de montagegoten van het GSE In-roof montagesysteem onder en aan één zijde naast het raam gelegd, uitgelijnd en bevestigd volgens de GSE montagehandleiding. Een belangrijk detail hierbij: de frameposities aan de tweede zijde en bovenop blijven in eerste instantie open, dus zijn nog niet bezet. De GSE-frames zijn gemaakt van robuust zwart kunststof en bevatten op dit moment nog geen modules, zodat de bewegings- en werkvrijheid behouden blijft.

Het afdekraam wordt nu op het dakraam gemonteerd, te beginnen met het onderste deel van het afdekraam dat met een spijkerband wordt vastgezet. Vervolgens kan de afdekplaat van het onderste frame worden vastgeschroefd. De werkwijze is aan de zijkanten vergelijkbaar: bevestig de zijdelen van het afdekraam met een riem, schuif vervolgens de zijafdekkingen van onderen naar binnen en laat ze met een hoorbare klik vastklikken. Bij deze deelstap moeten de reeds aan het kozijn bevestigde bovenste afdekplaten tijdelijk weer worden verwijderd (ook een gereedschapsloze klikverbinding). Tot slot kan het bovendeel van het afdek­raam worden opgeschoven en precies volgens de montagehandleiding met de zijdelen worden verbonden.

Aanpasbaar hoedprofiel

De later te installeren bovenste GSE-goot reikt tot over het bovenste deel van het afdekraam, parallel ligt het afdek­raam aan de onderzijde van de eronder aansluitende bak. De regenbestendige verbinding tussen het zonnesysteem en het raam wordt op deze punten als het ware vanzelf gemaakt, maar moet specifiek aan de zijkanten worden gemaakt; de ontwikkelaars hebben daarvoor een bijzonder eenvoudige en flexibele oplossing gevonden: een speciaal hoedprofiel.

Cilinderhoedprofiel

Dit cilinderhoedprofiel met verlengde poot behoort tot de accessoires van het GSE-montagesysteem (niet van het gootstuk!). Dit verlengde been wordt in de voorgeprofileerde plaatnaad aan de zijkant van het afdekraam geschoven en heeft daar een zekere speling waarmee toleranties kunnen worden gecompenseerd. Er moet echter voor worden gezorgd dat een insteekdiepte van minimaal 15 mm wordt aangehouden. Aan het andere uiteinde grijpt de hoed van het profiel de kralenrand van het GSE-frame vast, zodat ook hier een veilige verbinding tussen de verschillende systemen ontstaat.

Compatibel

De afdekramen ODL en ODN zijn optioneel verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart voor de raamformaten 78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm en 114 x 160 cm. Met de twee producten, de verschillende afmetingen en de flexibele aansluiting is er compatibiliteit met ongeveer 90 procent van de PV-modules op de markt. Alle gootstukken zijn toepasbaar op dakhellingen tussen 20 en 90 graden.