Zoeken

Roofs 2022-12-30 Duurzaamheid, veiligheid en efficiency hand in hand

Winst door ketensamenwerking

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Dit maakt dat gebouweigenaren hun duurzaamheidsambities naar boven hebben moeten bijstellen en onder andere investeren in PV-panelen. Soms met alle gevolgen van dien.

“Een dak volleggen met PV-panelen is niet zo ingewikkeld”, stelt Bas Sesink, Business Development & Strategy Manager van Eurosafe Solutions. “Zo levert een dak het meest op. Zoals ook veel dakdekkers ondervinden, ligt dit in de praktijk iets minder eenvoudig. Dakdekkers komen regelmatig voor een inspectie of onderhoud op daken met PV-panelen en kunnen daar niet of niet efficiënt en veilig hun werk doen. Als PV-panelen tot aan de dakrand zijn gelegd, is een dak niet meer veilig te betreden. Ook installaties zoals airco units en luchtbehandelingskasten zijn vaak niet meer goed bereikbaar. Regelmatig zonder dat de opdrachtgever dat in de gaten heeft. De opdrachtgever zit dan met een ontoegankelijk dak dat niet onderhouden kan worden.” “Onnodig en vermijdbaar”, zegt Sesink. “Met een goed plan en samenwerking in de keten kom je tot een oplossing waarbij je zoveel mogelijk energie opwekt en waarbij veilig en efficiënt onderhoud geborgd is.”

Samenwerken

De oplossing om dit soort situaties en de bijkomende extra kosten te vermijden, ligt volgens Eurosafe Solutions in samenwerking in de keten. Sesink: “Men behandelt de verschillende disciplines die op daken komen vaak als losse elementen en slaat in het proces stappen over. Dan ontstaan er problemen met extra kosten en het verwijderen van een aantal PV-panelen als gevolg. Om dat te voorkomen, hebben wij een stappenplan voor succesvolle PV-projecten ontwikkeld waarin alle facetten en factoren worden meegenomen en waarin we rekening houden met alle betrokken disciplines. Zo zetten we alle partijen op één lijn en komen we gezamenlijk tot een consistent ontwerp. Een ontwerp waarin alle veiligheidsvoorzieningen en een optimaal legplan voor de PV-panelen zijn opgenomen en volledig is toegespitst op de onderhoudsbehoefte van het gebouw.”

Safety Circle®

Het stappenplan is in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de Safety Circle®, waarin de veiligheidsfilosofie van Eurosafe Solutions tot uiting komt. De Safety Circle® bestaat uit 5 onderdelen: RI&E, Consultancy & Implementatie, Levering & Installatie, Training & Opleiding en Inspectie & Onderhoud. “Dit zijn allemaal diensten die wij leveren, maar het is vooral een manier om systematisch en doel­matig tot een veilige werksituatie op hoogte te komen”, legt Sesink uit. “Ja, we bieden een breed assortiment veiligheidsproducten en diensten. Maar we zijn vooral ook een adviseur die kennis en ervaring deelt in de hele keten, van de ontwerpfase tot de beheerfase, om ervoor te zorgen dat mensen veilig en efficiënt kunnen werken. Zo maken we samen de cirkel rond.

Volgens Jan Kwanten, Manager Sales Nederland, is er duidelijk behoefte aan ketensamenwerking. “Wij zitten steeds vaker aan tafel met architecten, ontwikkelaars en eind­opdrachtgevers. Ons concept waarin de beheerfase goed is uitgewerkt, met een toekomstbestendige situatie op het dak, aan de gevel en binnen in het gebouw, valt daar goed. Als alle neuzen op tijd dezelfde kant op staan, voorkom je fouten, onveilige situaties en onnodige kosten. Ook dakdekkers en aannemers kunnen veel profijt hebben van deze aanpak omdat hun visie en werkzaamheden al in de ontwerpfase meegenomen worden. Een dakdekker levert een mooi dak af, met garantie én een onderhoudscontract. Een onderhoudscontract waar hij daadwerkelijk ook invulling aan kan geven omdat het dak goed en veilig bereikbaar is. Zo komen we samen tot de ideale inrichting van gebouwen en daken waarbij duurzaamheid, esthetiek, (kosten) efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid hand in hand gaan.” ■


Over Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions is specialist in veilig werken op hoogte en in besloten ruimten. Vanuit vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland en België levert het veiligheidsbedrijf betrouwbare systemen en oplossingen voor werken op hoogte en in besloten ruimten. Van persoonlijke beschermingsmiddelen tot ankerpunten, van RI&E’s tot BIM services, van brandwachten tot stand-by rescue teams, van montageservices tot rope access specialisten en van training tot inspectie, keuring & onderhoud. In Nederland heeft het bedrijf 150 medewerkers en vestigingen in Zwolle, Zevenbergen en Dordrecht.