Zoeken

Roofs 2022-12-64 Circulaire en brandveilige daken vragen de aandacht van opdrachtgevers

Special Isolatie en brandveiligheid

De milieu-impact en brandveiligheid van daksystemen worden steeds bepalender onderwerpen voor opdrachtgevers. Met getoetste milieubeoordelingen (LCA’s, Cradle to Cradle certificatie) en doordachte maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid (IsoGarant-service) helpt IsoBouw dakdekkersbedrijven om een goed onderbouwd advies te geven.

Tekst en beeld: IsoBouw

De losmaakbaarheid en recyclebaarheid van sloop- en restmaterialen zijn van grote invloed op de milieu-impact. Ook hergebruik is natuurlijk een oplossing, maar is uiteindelijk gewoon uitstel van recycling. Andere factoren die de milieu-impact bepalen zijn de broeikaseffecten en toxiciteit van producten. De scores van deze factoren worden verzameld in een zogenoemde Life Cycle Analysis (LCA). Op basis van een LCA wordt de Milieu Kosten Indicator (MKI) bepaald. Dit is een berekend getal dat de milieubelasting van een materiaal uitdrukt in euro’s. Deze scores zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) en dienen onder andere om de milieuprestatie van een gebouw (MPG) te berekenen. Een fabrikant-eigen LCA is ook een vereiste bij BREEAM-projecten.

Bewezen circulair

De platdak isolatie van IsoBouw is 100% recyclebaar. Deze ISO-14001 gecertificeerde fabrikant stimuleert en faciliteert deze recycling onder andere met zijn Use4ReUse retoursysteem, waarmee dakdekkersbedrijven ontzorgd worden. Onze isolatieproducten hebben de laagste milieu-impact. Dit komt tot uiting in lage MKI-scores en de registratie als categorie 1 product in de NMD. Naast een ISO-14001 certificatie is een lage MKI-score een vereiste bij een BREEAM-‘Excellent’- certificatie.

Bijzonder is ook de Cradle to Cradle certificatie voor haar platdak isolatie van de fabrikant. Deze certificatie is een wetenschappelijke beoordeling door een onafhankelijke partij die aangeeft dat deze producten van IsoBouw aantoonbaar circulair zijn. Met deze dakisolatieoplossingen zijn de zaken dus goed geregeld en aantoonbaar onderbouwd.

Verzekerbaar

Opdrachtgevers ondervinden dat verzekeringsmaatschappijen zich terughoudend kunnen opstellen als het gaat om de verzekerbaarheid van geïsoleerde platte daken met PV-systemen. Dit is volgens ons meestal onterecht, en de reden waarom het bedrijf onlangs IsoGarant heeft geïntroduceerd. Met deze service worden marktpartijen ondersteund bij het verkrijgen van een verzekering voor een PV-dak geïsoleerd met EPS-dakisolatie van de fabrikant.

Risico’s PV-installaties

Bij de toepassing van PV-systemen op platte daken zijn er altijd brandrisico’s. Dit geldt bij toepassing van alle soorten isolatie- en dakbedekkingsmaterialen. Dus ook bij PIR of minerale wol isolatie, met of zonder FM-approval. Onderzoek van Efectis Nederland onderbouwt dit in een recent rapport. Door het verhoogde risico blijft de verzeker­baarheid, ongeacht het type isolatiemateriaal, problema­tisch en wordt de premie voor de gebouweigenaar verhoogd. Met toepassing van de platdak isolatie van IsoBouw in combinatie met IsoGarant wordt het risico verlaagd en daarmee de terughoudendheid van verzekeringsmaatschappijen. Het risico is zelfs significant lager dan bij de in de markt bekende systemen. Brandonderzoek in samenwerking met BDA en Efectis toont dit inmiddels ook over­tuigend aan.