Zoeken

Roofs 2023-01-56 Apps ondersteunen bij de rapportage

special Veilig en gezond werken

Met de Wet Kwaliteitsborging Wkb in het vooruitzicht is het vastleggen van de kwaliteit die je levert op de bouwplaats van groot belang. Gelukkig beschikken we nu over de technologie om opgeleverd werk eenvoudig en uitgebreid te documenteren. Op het gebied van veilig­heid bieden fabrikanten en leveranciers tal van mogelijkheden om bevestigde ankerpunten en andere voorzieningen eenvoudig vast te leggen. Met apps en vooraf ingerichte webpagina’s is het documen­teren bijna met een druk op de knop geregeld.

De ontwikkelaars van Werktools melden trots dat steeds meer gemeenten gebruik maken van de door hen ontwikkelde apps. Op basis van de Werktools veiligheid app, ontwikkelden ze speciaal voor de ingenieursbureaus het ‘Logboek voor toezicht’. Deze app is volledig ingericht op de werkzaamheden van de toezichthouder en maakt het mogelijk om snel en eenvoudig op locatie bouwgerichte aantekeningen, dagboeken en rapporten te maken én met de directie en aannemer te communiceren.

De makers noemen het ‘de meest complete en eenvoudige app voor kwaliteitsborging in de bouw’; inspectie, opname en afhandeling van afwijkingen in projecten en beheer werkzaamheden én de registratie, rapportage en communicatie rondom de uitvoering. Ontwikkeld voor en in samenwerking met toezichthouders en kwaliteitscoördinatoren in de bouw. Zo vallen ontwikkelaars over elkaar heen in het roemen van de administratiemogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. De enorme papierwinkel die op ons af lijkt te komen met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) kan gelukkig op slimme wijze digitaal worden vastgelegd. Diverse bedrijven ontwikkelden apps of webapplicaties speciaal voor het vastleggen van de veiligheidsvoorzieningen op het dak. De jury van de BouwBeurs Awards ontging deze ontwikkeling niet.

Bouwbeurs award nominatie

“Bijzonder trots zijn we als Ubbink dat de Wkb-checklist.nl is genomineerd voor de BouwBeurs Awards 2023, in de categorie Vakmensen Zaken. Het laat zien waar we als sector en bedrijf voor staan: het verbeteren van de bouwkwaliteit en het verenigen van onze krachten”, zegt directeur Peter Laros van Ubbink, eind december in een persbericht.

Een paar jaar geleden besloot Ubbink verder te kijken dan uitsluitend naar de verduurzaming van de eigen producten. “De Wkb-checklist.nl is een bijzonder initiatief dat we als bedrijf namen. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het vooruitzicht willen we onze klanten helpen. Zij moeten straks aantoonbaar maken dat er kwaliteit is geleverd. De vraag is echter: hoe garandeer je dat? Niet iedere aannemer, zeker de kleinere bedrijven niet, zal speciale software aanschaffen. Maar ook voor de grotere bedrijven geldt: op de bouwplaats wil je dat vakmensen een extra check op hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

Kwaliteit leveren is volgens Ubbink niet het exclusieve domein van de wetgever. “We staan voor grote opgaven. Kijk naar het energievraagstuk, de verduurzaming van materialen en nieuwe bouwmethoden. Er komen talloze innovaties op de sector af en er is nauwelijks tijd om je al deze nieuwe ontwikkelingen eigen te maken. Als sector moeten we samen de schouders eronder zetten. Dat doe je door aantoonbaar vakwerk te leveren en wij als leverancier willen vakmensen daarbij op een praktische manier ondersteunen. De checklists komen voort uit die visie.”

De website bevat niet alleen checklists van Ubbink maar ook van andere leveranciers. De jury van de BouwBeurs Awards zegt hierover: ‘Ubbink neemt met wkb-checklist.nl het voortouw, laat zien dat de Wkb eraan komt en neemt zijn verantwoordelijkheid’.

Vastleggen in beeld en tekst

‘De Wkb brengt voor aannemers uitdagingen met zich mee, die zij met behulp van Wkb-checklist.nl in belangrijke mate kunnen ondervangen. De voorkeur van de jury gaat uit naar een overkoepelende Wkb-check met checklists van alle leveranciers. Maar ook schrijft de jury: ‘Het werk dat de Wkb voor aan­nemers oplevert valt overigens erg mee; het gaat in de praktijk vooral om vastleggen en fotograferen. Tools als Wkb-checklist.nl vereenvoudigen dit proces in belangrijke mate.’

Foto’s maken, checklists aflopen en rapportages genereren. Daarvoor is de digitale wereld het hulpmiddel bij uitstek. Diverse fabrikanten en leveranciers van veiligheidsproducten ontwikkelden digitale hulpmiddelen die het voor de mensen in het veld eenvoudig maken het geleverde werk vast te leggen of hun periodieke inspecties uit te voeren.

Alle keuringen in één oogopslag

Fabrikant Kedge ontwikkelde een applicatie die een overzicht geeft van alle keuringen die nog plaats moeten vinden. Deze keuringen worden in een digitale omgeving geregistreerd. Foto’s zijn gemakkelijk toe te voegen aan het inspectierapport. Er komt geen papierwerk meer bij kijken en het keuringsrapport is direct te downloaden in zowel een uitgebreide- als in een samenvattende versie.

In hiView staan alle vragenlijsten van de leveranciers zelf. Hierdoor doorloop je automatisch de juiste punten en volg je de instructies van de leverancier. De praktische kant is niet vergeten. Zo is er ruimte voor het vermelden van toegangsinstructies. Wel handig om te weten of je bijvoorbeeld een ladder mee moet nemen om het dak te betreden. In een overzichtelijk beeldscher ontwerp kun je ook zien welke pbm’s iemand heeft en wanneer deze geïnspecteerd moeten worden.

Keuringen kunnen makkelijk worden uitbesteed door middel van een simpele koppeling. Zo kun je ervoor kiezen om standaard zelf te keuren en het uit te besteden in een drukke periode. Alle rapportages bevatten afbeeldingen en een onderbouwing van de gemaakte keuzes tijdens de keuring. Voor het gebruik van de app betaal je achteraf. Gebruik je het niet, kost het niets.

Zelf tekenen en vastleggen

Al in 2017 ontwikkelde het Duitse ABS Safety GmbH het digitale hulpmiddel Lock-book (lock-book.com). Het is een veelzijdige digitale omgeving waarin de gebruiker ook zelf ontwerpen kan maken. In de online omgeving zijn de aangebrachte valbeveiliging hulpmiddelen eenvoudig vast te leggen en met de hulp van foto’s, eventuele tekeningen en documentatie aan te vullen.

Lock-book bestaat uit drie onderdelen; draw (tekenen), docu (rapporteren) en think tank. De tekenfunctie ‘Draw’ helpt bij het maken van dak tekeningen op schaal, op basis hiervan berekent het programma automatisch alle benodigde gegevens, belooft de fabrikant; van de benodigde ankers, hoekelementen en kabellengtes tot de stuklijst en de aanbestedingsdetails. Nadat de basisindeling van het dak is getekend, definieert de gebruiker waar het gekozen veiligheidssysteem moet beginnen en waar het moet eindigen. Het programma voegt dan alle extra tussenliggende elementen toe die nodig zijn.

Lock Book Docu is gebaseerd op twee componenten die gratis en zonder installatie, online, kunnen worden gebruikt. Het portaal geeft toegang tot uw eigen profiel via een webtoepassing die vanaf elke pc met internettoegang opent. Communiceren met de mensen in het veld kan via een app die op tablets of smartphones is te downloaden. Documentatiegegevens die de mensen op het dak ter plaatse vastleggen, bijvoorbeeld in foto’s of teksten, is vrijwel direct te bekijken. Zowel de app als de webapplicatie putten uit dezelfde set gegevens, zo zijn de gegevens altijd up-to-date.

Dit jaar verwacht Hütter safety met een website te komen. En het kan nog een stapje verder: BAM maakt gebruik van Safesight applicaties om haar medewerkers op veiligheid te wijzen en de identiteit van de mensen op de bouwplaats te controleren. BAM wil op persoonlijk niveau kunnen sturen op instructie en attendering. Zo zullen smartphones en apps de bouwplaatsveiligheid van morgen vergroten.