Zoeken

Roofs 2023-01-66 Nieuwslijn Special

Gezondheid

Deze Bouwbeurs ook veel aandacht voor het persoonlijk welzijn. Op dag twee van de Bouwbeurs op 6 februari aandacht voor een gezonde leefstijl. ‘Je ziet er niet alleen beter uit, je kunt zowel lichamelijk als geestelijk het werk beter aan en je herstelt sneller. Je bent minder vatbaar voor ziektes. Op de lange termijn heb je minder kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of longaandoeningen’, schrijft de Bouwbeurs.

Daarnaast zal het lezingen programma van de Bouwbeursweek ook onderwerpen aansnijden als werkdruk- en stresscoaching in de bouw- en infrasector, een tien stappenplan naar meer tevredenheid bij de werknemers en u wegwijs maken in het gebruik van Woub projectcommunicatie software voor de werkvloer. Taken, chats, planning, documenten, checklists, foto’s, formulieren en meer handig bijeen op één overzichtelijk platform waarmee de ontwikkelaars beloven ‘meer rust in je werk te krijgen door minder verloren uren, faalkosten en gedoe.‘

Protocol Uitstapvoorziening Hangbruggen

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekisting-bedrijven (VSB) publiceert een protocol voor uitstapvoorzieningen op tijdelijke hang­bruginstallaties. De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een acces­soire dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hangbrug­installatie om op een veilige manier over te kunnen stappen vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een balkon van een flatgebouw.

Aan de totstandkoming van het protocol hebben alle in de VSB verenigde leveranciers van hangbruginstallaties hun medewerking verleend. Het protocol mag dan ook worden gezien als de stand der techniek. Het protocol wordt ondersteund door de leden van de Commissie Hangbruginstallaties. Het nieuwe protocol gaat deel uitmaken van de Richtlijn Hangbruginstallaties, waaraan momenteel in de VSB door de Commissie Hangbruginstallaties wordt gewerkt. Het protocol is vrij beschikbaar en kan worden gedownload van de VSB-website. vsbnetwerk.nl

Noviteiten veiligheid Bouwbeurs 2023

Tijdens de Bouwbeurs 2023 komt het Almelose All-up met een wereldprimeur. De K280E com-pleet elektrische aanhangerkraan van het Duitse merk Klaas, uitgerust met een accupakket, voor de bouw, de dakdekker of de zonnepaneel installateur. De milieuvriendelijke kraan is snel op te stellen en kan uren draaien op haar accupakket.

Een heel andere manier van aanhaken brengt Toughbuilt naar Nederland. Op de Bouwbeurs brengt deze fabrikant van arbo hulpmiddelen naast kniebeschermers ook een kliksysteem voor het vastgespen van gereedschap aan de riem. Het ClipTech-systeem van ToughBuilt minimaliseert het aantal handelingen en vergemakkelijkt het ordenen van gereedschap in de draagtas. De Cliptag range omvat meer dan vijftig producten, waaronder ook een opbergsysteem voor aan de muur.

Veiligheid Topprioriteit

Dat ‘Veiligheid topprioriteit’ is voor Bouwend Nederland komt onder meer tot uiting in de organisatie van de conferentie Veiligheid in de bouw in januari en dat u zich nu al kunt opgeven voor de Bewust Veilig-dag van 29 maart 2023. ‘ Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. Dat willen we veranderen. We doen dat, onder meer, door de veiligheidsrisico’s in de bouw- en infrasector zichtbaar en beheersbaar te maken, onder meer door preven­tieve veiligheidsmaatregelen en monitoring. Verder werken we aan meer inzicht in de ongevallencijfers. Hiermee worden risico’s beter inzichtelijk en kunnen we gericht maatregelen ontwikkelen. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor het ver­beteren van het lerend vermogen van de sector’, schrijft Bouwend Nederland

Eind maart vindt de Bewust Veilig-dag plaats. Dit jaar onder het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig. Op woensdagmiddag 25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats. Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs presenteren dan hun resultaten van het programma Veiligheid in de Bouw om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik van bouwwerken te vergroten.

Vernieuwing RI&E meest gelezen artikel

Het meest gelezen item vorig jaar op de site van arbeidsveiligheid.net was het artikel over de nieuwe criteria voor het toetsen en het opstellen van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) dat in de lente van vorig jaar werden gepubliceerd. In het uitgebreide artikel leest u terug op welke plaatsen de criteria zijn veranderd.

Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe toetscriteria die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld. Een heel belangrijke daarvan is dat de RI&E niet meer mag bestaan uit het opsommen van symptomen, maar dat bij de risico’s ook gekeken moet worden naar de achterliggende oorzaken (basisrisicofactoren) die aan die symptomen ten grondslag liggen.

De RI&E dient aan verschillende criteria te voldoen (conform de arbeidsomstandighedenregelgeving). De vier belangrijkste waren en zijn: volledigheid, actualiteit, actuele inzichten en betrouwbaarheid. Onveilige situaties kunnen structureler en systemati­scher worden aangepakt door basisrisicofactoren goed te benoemen. Dit gaat verder dan alleen symptoombestrijding en is een nieuwe eis aan de RI&E.

Lees wat de belangrijkste veranderingen zijn: arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen