Zoeken

Roofs 2023-01-91 De beleidsverklaring voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere produc­tiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de beleidsverklaring. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld ­hebben sportbonden doelen gesteld waar ze zich op willen richten. Dit kan variëren van een x-aantal medailles op de Olympische Spelen tot het winnen van het Wereld­kampioenschap voetbal. Door deze doelen kenbaar te maken, weet iedereen waarvoor getraind moet worden, en waar mensen en financiële middelen ingezet moeten worden.

Doelen stellen werkt zo ook op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGM). Het is belangrijk dat bedrijven hun missie en visie vertalen in strategie. Door strate­gische doelen op schrift te zetten kan beleid gevoerd worden, zodat voor een ieder duidelijk is wat de intenties zijn. Dit op schrift gezet beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn wordt de VGM-beleidsverklaring genoemd.

Voor de VCA-certificering is de VGM-beleidsverklaring een must. Denk nu niet dat deze beleidsverklaring alleen maar een papieren tijger is, en dat de auditor het leuk vindt om deze te lezen. Een bedrijf kan echt veel voordelen hieruit halen. Deze beleidsverklaring moet dan ook niet alleen gezien worden als een kompas om op koers te blijven, maar ook als een soort interne scheidsrechter om de juiste dingen goed te blijven doen. En let wel: ook voor niet-VCA-gecertificeerde bedrijven is een VGM-beleidsverklaring een zegen.

Ook bij Gebr. Janssen is de VGM-beleidsverklaring omarmd. Middels deze kunnen we aan nieuwe medewerkers duidelijk uitleggen waarmee we bezig zijn op VGM-gebied. Maar ook weten deze medewerkers, evenals de ‘bestaande’ medewerkers, waar ze zich aan moeten houden. Op VGM-gebied zijn er op deze wijze continu resultaten te behalen, ook al is dat niet voor eenieder even zichtbaar. Maar uit eigen ervaring kan gezegd worden: de veiligheids- en gezondheidsresultaten zijn er absoluut!

De beleidsverklaring is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)