Zoeken

Roofs 2023-02-11 Veilig Dak van het Jaar

Veilig en gezond werken

De verkiezing ‘Dak van het Jaar’ staat voor de deur. Op 24 maart weten we of het gekozen dak een dak is dat niet alleen mooi is maar ook veilig te gebruiken. Immers: op daken moet tegenwoordig ook onderhoud worden gepleegd.

Er staan klimaatinstallaties, er is begroeiing en er liggen zonnepanelen. Allemaal zaken die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat stelt, weten we, eisen aan de veiligheid. Een deskundige jury zal hier ongetwijfeld oog voor hebben.

Een veilig dak zou sinds 2012 normaal moeten zijn. In het Bouwbesluit (2012) staat dat een gebouw alleen mag worden gerealiseerd indien het veilig te onderhouden is. Dit is na te lezen in afdeling 6.12 artikel 6.52 en 6.53. Dit komt erop neer dat als het technisch kan er randbeveiliging moet worden geplaatst. Er mag dan niet gekozen worden voor bijvoorbeeld een lijnsysteem. Geen randbe­veiliging betekent geen bouwvergunning. We moeten ­constateren dat lokale overheden dit niet begrepen hebben. Er is noch bij de opdrachtgevers, noch bij de ontwerpers, noch bij de vergunningverleners interesse in de veiligheid van de dakdekker. Althans, dat zou je kunnen afleiden uit het feit dat er nog steeds bouwwerken opgeleverd worden die niet veilig te onderhouden zijn. Ze zijn niet veilig te betreden en randbeveiliging ontbreekt. Het bewijs is te vinden in de foto’s in de vakbladen en in de adver­tenties. Samenwerken bij het veiliger maken van de bouw lijkt ver weg.

Het ontbreken van integrale veiligheid is erg jammer. Het onderhoud wordt daarmee duurder. De werkgever moet de arbeidshygiënische strategie volgen bij zijn zorg voor veiligheid. Dat betekent dat hij randbeveiliging moet plaatsen als dit technisch mogelijk is. Randbeveiliging komt niet alleen de veiligheid ten goede, ook de kwaliteit en het werkplezier nemen toe. Veilig werken betekent tevens meer concentratie op kwaliteit.

Wat nu als u een dak aantreft waar geen randbeveiliging is? Als bedrijf en goed werkgever, meldt u dit aan de opdrachtgever: dat u medewerkers niet bloot gaat stellen aan valgevaar. De opdrachtgever kan vervolgens kiezen om de dakrandbeveiliging die u moet gaan plaatsen over te nemen of u betalen om het weer weg te halen. Een verstandige opdrachtgever koopt de geplaatste en betaalt daarmee in de toekomst minder voor het onderhoud. Immers: de randbeveiliging staat er al. Daarmee voldoet het gebouw ook ineens aan het Bouwbesluit.

De opdrachtgever heeft een ‘vergewisplicht’, zoals u heeft kunnen lezen in het januarinummer. Ook uw opdrachtgever wil daar graag aan voldoen. Hij zal u dankbaar zijn als u met hem overlegt over het zo veilig mogelijk realiseren van het werk en het veilig maken van het dak. Hij wil immers ook de wet zo goed mogelijk invullen, geen ongevallen op zijn dak en al helemaal geen vallende dakdekkers. In een markt waar er meer werk voorhanden is dan uitgevoerd kan worden, lijkt het voor het uitvoerend bedrijf geen probleem om in gesprek te gaan met de opdrachtgever over veiligheid. Dat doet u omdat een goed bedrijf bent en graag wilt dat uw mensen met plezier aan het werk zijn en niet ziek worden of een ongeval overkomen.

Wist u trouwens dat uw werknemers het recht hebben om het werk te onderbreken? Indien naar hun mening het werk ernstige gevaar kan opleveren mogen ze stoppen met het werk. Artikel 29 van de Arbeidsomstandighedenwet regelt dit. Onhandig voor de werkgever, maar ook voor de opdrachtgever die een onveilig dak ter beschikking stelt. Met goede voorlichting en werkvoorbereiding is een werkonderbreking te voorkomen.

Het Dak van het Jaar is hopelijk ook een dak waarop onder­houd veilig is uit te voeren, een dak met dakrandbeveiliging en een dak dat veilig bereikbaar is. Het is aan de jury om hiernaar te kijken, ik wens hen hierbij veel succes.

Adri Frijters