Zoeken

Roofs 2023-02-61 ‘ Collectieve zorgverzekering’ voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

­­

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevre­denheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de collectieve zorgverzekering. Van oudsher verzekerde de zorgverzekeraar tegen kosten die gemaakt werden door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Tot een bepaalde hoogte werden kosten vergoed in geld of natura. Deze kosten moesten dan ook nog te maken hebben met de reguliere zorg. Gelukkig hebben we deze tijd achter ons, en heeft de zorgverzekeraar zich doorontwikkeld. Zij hebben veel verstand van de kosten die ze moeten vergoeden in de reguliere én de alternatieve zorg, en dit verstand hebben ze ingezet om ziektes en ongemakken meer en meer te voorkomen waardoor ze weer minder kosten hebben. Ze richten zich vol op preventie.

Voor een werkgever zijn er derhalve voordelen te behalen als ze minder instroom hebben in ‘ziek zijn’, het verzuim dus. Daarvoor kunnen ze aansluiting zoeken bij de zorgverzekeraar. Daarbij profiteren ze niet alleen van de kennis op het gebied van ziekte en herstel, maar ook profiteren ze van de kennis op het gebied van preventie. Gebr. Janssen heeft daartoe een overeenkomst met een collectieve zorgverzekeraar gesloten. Deze zorgverzekeraar biedt naast de collectieve zorgverzekering ook een aantal zorgdiensten die helpen bij preventie en verzuim. De collectieve zorgverzekeraar biedt medewerkers een aantrekkelijke premie en extra vergoedingen. Het gaat om vergoedingen waarmee verzuim wordt voorkomen of verkort. Denk hierbij ook aan de second opinion.

Daarnaast worden extra’s geboden die medewerkers ondersteunen bij een gezond en vitaal leven. Bij de meeste zorgverzekeraars zijn hier digitale portals ontwikkeld die boordevol informatie zitten zoals online testen, en deskundigen die helpen gezond en fit te zijn/te worden. Denk aan alles voor een gezonde leefstijl, maar ook aan beter slapen, gezond bewegen en positief denken. Niet vergeten te benoemen is de online coach voor vragen over ziekte, gezondheid, welzijn en levensstijl.

Een zorgverzekeraar is zoveel meer dan alleen een ‘kortingverstrekker’. Zij heeft zoveel kennis is huis die ook daadwerkelijk ingezet wordt, en waar de werknemer direct van kan profiteren. De collectieve zorgverzekering is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.