Zoeken

Roofs 2023-03-03 De zonzij

Geweldig voor ons dakenlandschap dat we het kunnen volleggen met zonnepanelen die direct een zichtbaar voordeel opleveren voor de afnemer van de opgewekte stroom. De vraag is gigantisch en bijzonder innovatieve systemen komen op de markt om elke vierkante meter dakoppervlak te benutten.

Deze editie van Roofs belicht legio facetten van het PV-paneel op onze daken. De slimme dakdekker is naast vakman ook installateur. Want dakdekkers weten verantwoord, veilig te werken op daken. Het plaatsen van zonnepanelen moet alleen al daarom bij onze bedrijven liggen. Combinaties van functionaliteiten zijn ook mogelijk: groen onder zonnepanelen en liefst ook nog waterberging en een terrasje ernaast. Het moet allemaal op het dak, en het kan op het dak. Wat dat betreft breken er mooie tijden aan voor gespecialiseerde dakdekkers. Dat is de zonzij

Toch zou ik ervoor pleiten om het dakoppervlak, hoe groot het ook is, op verantwoorde wijze te benutten. Het zonne-areaal dat we nu creëren is lelijk. En vooral technisch economisch gedreven. In de stad hoeven we het energieprobleem niet op te lossen op het dak. Zonlicht is er ook elders en zonnevelden op industrieterreinen zijn met een slim netwerk toe te wijzen aan investeerders of gebouweigenaren. Wateropvang kan ook in de gevel of onder de grond. Parkeren doen we liever ook ergens overdekt, opge­nomen in het inwendige van een gebouw. Het dak in de dicht bevolkte omgeving is ruimte voor andere zaken met hogere prioriteit.

Het beschikbare dakoppervlak in steden en in het bijzonder op daken in het zicht, is waardevoller voor de gemeenschap dan de opbrengst van een zonnepaneel. Hier passen we bij voorkeur groen toe en maken we ruimte voor sociale functies, sport en recreatie. Een permanente Rotterdamse Dakendag in alle steden. Daar is het verdienmodel nog niet voor gevonden. Daarvoor is een langere tijd nodig. Regelgeving rond het toelaten van mensen op het dak is een nog onontgonnen gebied. Het exploiteren van de ruimte op en boven het dak is voor ondernemers van morgen.

Tot die tijd is het de innovatieve dakdekker van harte gegund het dak te benutten. Het dak volplaatsen met panelen, zo vol als verantwoord is. De dakeigenaren ontdekken hiermee de rijkdom van de vijfde gevel. En als de eerste generatie panelen langzaam hun rendement verliezen, volgt het besef dat hier een plek is waar meer uit te halen valt. Dan staan onze innovatieve dakdekkers klaar om die nieuwe groene of sociale functie in te richten. De syste­men waarmee we de panelen op het dak plaatsen, lenen zich eenvoudig voor demontage. Het circulaire dak krijgt een nieuwe functie elders in de wereld.

De daken krijgen een nieuwe, esthetisch verantwoorde functie, die bovendien het klimaat in de stad positief beïnvloedt. De rooftop bartender mixt een lekkere dakgroente smoothie en bewoners en bezoekers zoeken met hun strandstoel op het dakterras tussen de plantenbakken de zonzij.

Ronald van Bochove